• Adventure on Bled Island: A Journey to Remember

  17 GIU 2024 · Fluent Fiction - Slovenian: Adventure on Bled Island: A Journey to Remember Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/adventure-on-bled-island-a-journey-to-remember/ Story Transcript: Sl: Žareče sonce je sijalo nad Bledom. En: The scorching sun shone over Bled. Sl: Matej, Nina in Anže so stali ob jezeru. En: Matej, Nina, and Anže stood by the lake. Sl: Voda je bila modra in mirna. En: The water was blue and calm. Sl: Ptice so pele. En: Birds were singing. Sl: Ljudje so se smejali. En: People were laughing. Sl: Vonj svežega zraka je napolnil njihova pljuča. En: The scent of fresh air filled their lungs. Sl: "Pridimo," je dejal Matej, "peljimo se s pletno na otok!" En: "Come on," Matej said, "let's take a pletna to the island!" Sl: Nina je kimala z glavo. En: Nina nodded her head. Sl: Anže je bil navdušen. En: Anže was enthusiastic. Sl: Hitro so kupili vozovnice in se vkrcali na pletno. En: They quickly bought tickets and boarded the pletna. Sl: Veslač z močnimi rokami je začel veslati. En: The rower with strong arms began to row. Sl: Ladjica se je počasi premaknila po vodi. En: The boat slowly moved across the water. Sl: "Kako lepo je tu," je rekla Nina. "Poglejte gore okoli nas." En: "It's so beautiful here," Nina said. "Look at the mountains around us." Sl: "Res je," je dodal Anže. "In grad na hribu. Čudovito!" En: "Indeed," Anže added. "And the castle on the hill. Wonderful!" Sl: Pletna je drsela naprej. En: The pletna glided forward. Sl: Voda je nežno valovala ob njenem robu. En: The water gently rippled against its edge. Sl: Veslač, striček Jože, je veslal počasi in vestno. En: The rower, Uncle Jože, rowed slowly and diligently. Sl: Vse je bilo mirno. En: Everything was peaceful. Sl: "Ali veste," je začel striček Jože, "da je otok Bled poseben? Tam je cerkev iz 17. stoletja." En: "Do you know," Uncle Jože began, "that Bled Island is special? There is a 17th-century church there." Sl: Nina je oči širila od presenečenja. "Res? To moramo videti." En: Nina's eyes widened in surprise. "Really? We must see it." Sl: Medtem se je vreme nekoliko poslabšalo. En: Meanwhile, the weather started to worsen. Sl: Kmalu so postali temni oblaki in veter je začel pihati. En: Soon, dark clouds gathered, and the wind began to blow. Sl: Anže je pogledal nebo. "Hitro moramo priti na otok, preden začne deževati." En: Anže looked at the sky. "We need to get to the island quickly, before it starts raining." Sl: Striček Jože je veslal hitreje. En: Uncle Jože rowed faster. Sl: Ladjica se je nagibala, a so vsi ostali mirni. En: The boat swayed, but everyone remained calm. Sl: Bili so blizu otoka. En: They were close to the island. Sl: Zagledali so stopnice, ki vodijo do cerkve. En: They saw the steps leading to the church. Sl: "Hitro, gremo gor," je rekel Matej. En: "Quick, let's go up," Matej said. Sl: Vsi so skočili z ladjice in se podali proti cerkvi. En: They all jumped off the boat and headed toward the church. Sl: Dežne kaplje so začele padati. En: Raindrops started to fall. Sl: Ko so prišli do cerkve, je začelo močno deževati. En: By the time they reached the church, it was raining heavily. Sl: Vsi so bili mokri, a varni pod cerkvenimi zidovi. En: They were all wet but safe under the church's walls. Sl: "Kako razburljivo," je rekla Nina skozi smeh. "Nismo le obiskali otoka, ampak smo doživeli tudi avanturo." En: "How exciting," Nina said through a laugh. "We not only visited the island but also had an adventure." Sl: Anže je prikimal. "Tako je. To je tisto, kar naredi dan nepozaben." En: Anže nodded. "That's right. It's what makes the day unforgettable." Sl: Ko je dež ponehal, so se vsi vrnili na pletno. En: When the rain stopped, they all returned to the pletna. Sl: Striček Jože jih je varno pripeljal nazaj. En: Uncle Jože brought them back safely. Sl: Prav tako je delil svojo toplino in zgodbe. En: He also shared his warmth and stories. Sl: "Upam, da se vrnete še kdaj," je rekel ob slovestu. En: "I hope you come back again sometime," he said as they parted. Sl: Matej, Nina in Anže so se nasmehnili. "Vsekakor bomo prišli spet. Ta kraj je čaroben." En: Matej, Nina, and Anže smiled. "We definitely will. This place is magical." Sl: In tako se je njihov dan na Bledu bližal koncu. En: And so, their day at Bled came to a close. Sl: Vse skupaj je povezovalo eno - skupna izkušnja, lepota narave in veseli spomini, ki jih bodo nosili s seboj še dolgo časa. En: It was all tied together by one thing – the shared experience, the beauty of nature, and the joyful memories they would carry with them for a long time. Vocabulary Words: - scorching: žareče - enchanted: očarana - gathered: postali - chatered: pogovorili - essence: bistvo - adventure: avantura - calm: mirna - boarding: vkrcali - rippled: valovala - blue: modra - survive: preživeti - enchanted: očarana - rower: veslač - cherish: ceniti - calmer: mirnejši - church: cerkev - veslače: rowers - diligent: vesten - weather: vreme - clouds: oblaki - lungs: pljuča - smiled: nasmehnili - ripples: valovi - enchanted: očarana - scorching: žareče - subsequently: nato - ceniti: cherish
  15 min. 55 sec.
 • Magical Beginnings: Maja's First Day of School in Ljubljana

  16 GIU 2024 · Fluent Fiction - Slovenian: Magical Beginnings: Maja's First Day of School in Ljubljana Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/magical-beginnings-majas-first-day-of-school-in-ljubljana/ Story Transcript: Sl: V daljni, sončni Ljubljani, stoji mogočen Ljubljanski grad. En: In distant, sunny Ljubljana, stands the mighty Ljubljana Castle. Sl: V senci tega gradu, majhne ulice vodijo do šole, kjer Maja začenja svoj prvi šolski dan. En: In the shadow of this castle, small streets lead to the school where Maja is starting her first day. Sl: Maja se je zbudila zgodaj zjutraj. En: Maja woke up early in the morning. Sl: Ponosna je nosila svojo novo torbo. En: She proudly carried her new backpack. Sl: Starši so jo pospremili do šole. En: Her parents escorted her to school. Sl: Maja je bila navdušena. En: Maja was excited. Sl: Sprehajali so se po starih uličicah Ljubljane. En: They walked through the old streets of Ljubljana. Sl: Kmalu so prišli do šole. En: Soon, they arrived at the school. Sl: Šola je bila lepa. En: The school was beautiful. Sl: Na hodniku je bilo veliko otrok. En: There were many children in the hallway. Sl: Nekatere je poznala iz vrtca. En: She recognized some from kindergarten. Sl: Maja je vstopila v svojo učilnico. En: Maja entered her classroom. Sl: Učiteljica, gospa Marija, je vse otroke lepo sprejela. En: The teacher, Mrs. Marija, welcomed all the children warmly. Sl: Maja je sedla v svoj stol. En: Maja sat in her chair. Sl: "Ste v redu, otroci? En: "Are you all right, children?" Sl: " je prijazno vprašala gospa Marija. En: Mrs. Marija asked kindly. Sl: Vsi otroci so prikimali. En: All the children nodded. Sl: Maja se je počutila malce zaskrbljeno. En: Maja felt a bit anxious. Sl: Kdo bodo njeni prijatelji? En: Who would her friends be? Sl: Bo znala odgovarjati na vprašanja? En: Would she be able to answer questions? Sl: Ampak kmalu je začela poslušati učiteljico in pozabila je na svoje skrbi. En: But soon, she started listening to the teacher and forgot her worries. Sl: Učiteljica je pripovedovala o Ljubljanskem gradu. En: The teacher talked about Ljubljana Castle. Sl: Grad je bil zgrajen pred mnogimi leti. En: The castle was built many years ago. Sl: Gospa Marija je rekla, da bodo z razredom obiskali grad naslednji teden. En: Mrs. Marija said they would visit the castle with the class next week. Sl: Maja je bila vesela. En: Maja was happy. Sl: Rada ima gradove. En: She loves castles. Sl: "Verjetno bomo videli viteze in princese," je navdušeno rekla svoji novi sošolki Lei. En: "We will probably see knights and princesses," she excitedly said to her new classmate, Lea. Sl: Lea je bila prijazna in sta postali hitri prijateljici. En: Lea was friendly, and they quickly became friends. Sl: Nato so otroci risali slike gradu. En: Then the children drew pictures of the castle. Sl: Maja je narisala velik grad s številnimi okni. En: Maja drew a big castle with many windows. Sl: Svojo sliko je prilepila na zid. En: She glued her picture to the wall. Sl: Učiteljica je pohvalila njeno risbo. En: The teacher praised her drawing. Sl: "Zelo lepo, Maja," je rekla gospa Marija. En: "Very nice, Maja," said Mrs. Marija. Sl: Maja je bila ponosna. En: Maja was proud. Sl: Po pouku sta Maja in Lea stopili ven. En: After class, Maja and Lea stepped outside. Sl: Ponedeljek je bil sončen. En: Monday was sunny. Sl: Pogovarjali sta se o svojem prvem dnevu v šoli. En: They talked about their first day at school. Sl: "Komaj čakam, da obiščemo Ljubljanski grad," je rekla Lea. En: "I can't wait to visit Ljubljana Castle," Lea said. Sl: Maja je šla domov navdušena. En: Maja went home excited. Sl: Dan je bil poln novih prijateljev in zanimivih zgodb. En: The day was full of new friends and interesting stories. Sl: Ko je hodila mimo Ljubljanskega gradu, je vedela, da bo šola zanimiva in zabavna. En: As she walked past Ljubljana Castle, she knew that school would be interesting and fun. Sl: Prvi šolski dan je bil uspešen. En: The first school day was successful. Sl: Maja je našla novo prijateljico, slišala je zanimive zgodbe, in že je bila pripravljena na naslednje dogodivščine. En: Maja found a new friend, heard interesting stories, and was already ready for the next adventures. Sl: In tako je vsak dan v šoli prinašal nove zgodbe in veselje. En: And so, every day at school brought new stories and joy. Sl: Ljubljanski grad, ki je stal ponosno nad mestom, je bil zdaj za Majo še bolj poseben. En: Ljubljana Castle, standing proudly over the city, was now even more special for Maja. Sl: Bil je kraj novih prijateljstev in novih začetkov. En: It was a place of new friendships and new beginnings. Sl: Šola se je začela lepo, in Maja je vedela, da je pred njo še veliko lepih dni. En: School started beautifully, and Maja knew that many more wonderful days lay ahead. Vocabulary Words: - distant: daljni - mighty: mogočen - shadow: senca - escorted: pospremili - excited: navdušena - beautiful: lepa - hallway: hodnik - kindergarten: vrtec - warmly: lepo - anxious: zaskrbljeno - forgot: pozabila je - built: zgrajen - next week: naslednji teden - knights: viteze - princesses: princese - friendly: prijazna - pictures: slike - glued: prilepila - praised: pohvalila - drawing: risbo - proud: ponosna - stepped: stopili - successful: uspešen - adventures: dogodivščine - special: poseben - beginnings: začetkov - proudly: ponosno - interesting: zanimive - stories: zgodb - joy: veselje
  16 min. 21 sec.
 • Friends' Day Out at Lake Bled: A Twist of Adventure

  15 GIU 2024 · Fluent Fiction - Slovenian: Friends' Day Out at Lake Bled: A Twist of Adventure Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/friends-day-out-at-lake-bled-a-twist-of-adventure/ Story Transcript: Sl: Na obali Blejskega jezera je sonce siječe sijalo in nebo je bilo kristalno jasno. En: On the shore of Lake Bled, the sun was shining brightly, and the sky was crystal clear. Sl: Matej, Anja in Tina so se odločili za sproščujoč dan ob jezeru. En: Matej, Anja, and Tina decided to have a relaxing day by the lake. Sl: Matej je predlagal, da bi šli na pohod okoli jezera. En: Matej suggested they take a walk around the lake. Sl: Anja in Tina sta se strinjali, saj je bil dan prekrasen. En: Anja and Tina agreed since the day was splendid. Sl: Trija prijatelji so začeli hoditi po poti ob jezeru, uživajoč v lepem razgledu. En: The three friends started walking along the path by the lake, enjoying the beautiful view. Sl: Voda je bila mirna in bleščeča. En: The water was calm and glistening. Sl: Smejali so se in klepetali, uživali v trenutku. En: They laughed and chatted, savoring the moment. Sl: Anja je opazila labode na vodi in jih pokazala. En: Anja noticed swans on the water and pointed them out. Sl: "Poglejta, kako so lepi! En: "Look, how beautiful they are!" Sl: " je rekla. En: she said. Sl: Po nekaj kilometrih hoje se je Matej spotaknil ob korenino na poti. En: After walking a few kilometers, Matej tripped over a root on the path. Sl: Padli so na tla in začutil ostro bolečino v gležnju. En: He fell to the ground and felt a sharp pain in his ankle. Sl: Anja in Tina sta se hitro ustavili in mu pomagali vstati. En: Anja and Tina quickly stopped and helped him up. Sl: "Ali si v redu? En: "Are you okay?" Sl: " je vprašala Tina, zaskrbljena. En: Tina asked, concerned. Sl: Matej je poskušal vstati, a bolečina v gležnju je bila premočna. En: Matej tried to stand, but the pain in his ankle was too strong. Sl: "Mislim, da sem si zvil gleženj," je rekel z grimaso na obrazu. En: "I think I've twisted my ankle," he said with a grimace. Sl: Anja in Tina sta ga nežno posedli na bližnji kamen. En: Anja and Tina gently sat him down on a nearby rock. Sl: "Moramo te pripeljati nazaj do jezera," je rekla Anja. En: "We need to get you back to the lake," Anja said. Sl: "Ne moreš hoditi sam. En: "You can't walk on your own." Sl: " Tina je hitro poiskala palico, da bi Mateju pomagala hoditi. En: Tina quickly found a stick to help Matej walk. Sl: Skupaj sta ga počasi vodili nazaj proti začetku poti. En: Together, they slowly guided him back to the start of the path. Sl: Vse to je trajalo nekaj časa, a so vztrajali. En: It took some time, but they persisted. Sl: Ko so končno prispeli do obale, je Tina poklicala pomoč. En: When they finally reached the shore, Tina called for help. Sl: Kmalu zatem je prišel reševalec in takoj pregledal Matejev gleženj. En: Shortly afterward, a rescuer arrived and immediately examined Matej's ankle. Sl: "Ni videti hudo, ampak potreben bo počitek," je rekel reševalec. En: "It doesn’t look too bad, but you'll need to rest," said the rescuer. Sl: "Bom vas odpeljal v mesto, da ga zdravnik še enkrat pregleda. En: "I'll take you to the town so the doctor can check it again." Sl: "Matej je bil hvaležen za pomoč prijateljev. En: Matej was grateful for his friends' help. Sl: "Hvala vama," je dejal oslabele. En: "Thank you," he said weakly. Sl: "Brez vaju ne bi zmogel. En: "I couldn't have done it without you." Sl: "Anja in Tina sta se nasmehnili. En: Anja and Tina smiled. Sl: "Saj smo prijatelji," je rekla Anja. En: "That's what friends are for," Anja said. Sl: "Vedno si pomagamo. En: "We always help each other." Sl: "Po dvigu v zdravstveni dom so ugotovili, da je Matej potreboval samo nekaj dni počitka. En: After a visit to the medical center, it was determined that Matej needed only a few days of rest. Sl: Skupaj so se vrnili na obalo Blejskega jezera, kjer so nadaljevali svoj uživanje, tokrat s previdnostjo in smehom. En: They returned to the shore of Lake Bled together, where they continued their enjoyment, this time with caution and laughter. Sl: Kljub težavam, ki so jih doživele, je bil dan na Bledu nepozaben. En: Despite the challenges they faced, the day at Bled was unforgettable. Sl: So uživali v naravi in cenili vrednost pravih prijateljstev. En: They enjoyed nature and appreciated the value of true friendship. Vocabulary Words: - shore: obala - crystal: kristalno - relaxing: sproščujoč - splendid: prekrasen - calm: mirna - glistening: bleščeča - savoring: uživali - noticed: opazila - swans: labode - tripped: spotaknil - root: korenino - sharp: ostro - pain: bolečina - ankle: gleženj - concerned: zaskrbljena - grimace: grimaso - gently: nežno - persisted: vztrajali - rescuer: reševalec - examined: pregledal - weakly: oslabele - determined: ugotovili - medical center: zdravstveni dom - value: vrednost - appreciated: cenili - true friendship: pravih prijateljstev - rock: kamen - chatting: klepetali - rescue: pomoč - persistent: vztrajali
  14 min. 58 sec.
 • Tranquil Trails: A Day of Friendship and Resilience at Lake Bled

  14 GIU 2024 · Fluent Fiction - Slovenian: Tranquil Trails: A Day of Friendship and Resilience at Lake Bled Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/tranquil-trails-a-day-of-friendship-and-resilience-at-lake-bled/ Story Transcript: Sl: Sončni žarki so svetili na Lake Bled in odsevali v mirni vodi. En: The sun's rays shone on Lake Bled and reflected in the calm water. Sl: Ana, Matej in Tina so se zbrali ob robu jezera. En: Ana, Matej, and Tina gathered at the edge of the lake. Sl: Bil je lep dan za pohodništvo. En: It was a beautiful day for hiking. Sl: "Počakajta, naj si obujem čevlje," je rekla Tina. En: "Wait, let me put on my shoes," Tina said. Sl: Matej je skomignil z rameni. En: Matej shrugged. Sl: "Ni problema, Tina. En: "No problem, Tina. Sl: Smo blizu. En: We are close." Sl: "Ana je opazovala raco, ki je plavala ob obali. En: Ana watched a duck swimming by the shore. Sl: "Poglej tisto raco, Matej. En: "Look at that duck, Matej. Sl: Tako mirna je. En: It's so calm." Sl: "Začeli so hoditi po poti okrog jezera. En: They started walking on the path around the lake. Sl: Pot je bila slikovita. En: The trail was picturesque. Sl: Gozd, voda in hribi so ustvarjali čudovit razgled. En: The forest, water, and hills created a beautiful view. Sl: Matej je vodil pot. En: Matej led the way. Sl: "Sem že bil tukaj," je rekel. En: "I've been here before," he said. Sl: "Pot je lahka. En: "The path is easy." Sl: "Hodili so kakšne pol ure, ko je Tina začela kašljati. En: They had been walking for about half an hour when Tina started coughing. Sl: Matej se je obrnil. En: Matej turned around. Sl: "Tina, si v redu? En: "Tina, are you okay?" Sl: "Tina je bila v zadregi. En: Tina was embarrassed. Sl: "Mislim, da imam napad astme," je dahnila. En: "I think I'm having an asthma attack," she gasped. Sl: Ana se je zaskrbljeno obrnila k Mateju. En: Ana turned to Matej worriedly. Sl: "Kaj naj storimo? En: "What should we do?" Sl: " je vprašala. En: she asked. Sl: Tina je segla v svoj nahrbtnik. En: Tina reached into her backpack. Sl: "Imam inhalator. En: "I have my inhaler. Sl: Samo trenutek," je rekla in začela brskati po nahrbtniku. En: Just a moment," she said, and began rummaging through her backpack. Sl: Njene roke so se tresle, ko so iskale zdravilo. En: Her hands trembled as she searched for the medication. Sl: Matej in Ana sta stala ob njej. En: Matej and Ana stood by her. Sl: "Mirno, Tina," je dejala Ana. En: "Stay calm, Tina," said Ana. Sl: "Vse bo v redu. En: "Everything will be fine." Sl: " Matej je dodal: "Globoko dihaj in se sprosti. En: Matej added, "Take deep breaths and relax." Sl: "Končno je Tina našla inhalator in ga uporabila. En: Finally, Tina found her inhaler and used it. Sl: Po nekaj trenutkih je njeno dihanje postalo bolj enakomerno. En: After a few moments, her breathing became more even. Sl: "Hvala vama," je rekla s šibkim nasmehom. En: "Thank you," she said with a weak smile. Sl: "Tako sem se bala. En: "I was so scared." Sl: ""Pomembno je, da si zdaj v redu," je dejal Matej. En: "The important thing is that you're okay now," said Matej. Sl: "Ne pij hitrih korakov, počasi nazaj do jezera. En: "Let's take it slow, back to the lake. Sl: Poiščimo klop. En: Let's find a bench." Sl: "Sedeli so na klopi blizu vode in občudovali razgled. En: They sat on a bench near the water and admired the view. Sl: Tina je pila vodo in se sprostila. En: Tina drank some water and relaxed. Sl: "Kako se počutiš? En: "How are you feeling?" Sl: " je vprašala Ana. En: Ana asked. Sl: "Takoj boljše," je rekla Tina. En: "Much better now," Tina replied. Sl: Skupaj so se smejali in govorili o lepem dnevu. En: They laughed together and talked about the beautiful day. Sl: Matej je pogledal na uro. En: Matej looked at his watch. Sl: "Imamo še čas. En: "We still have time. Sl: Nadaljujmo previdno in uživajmo v razgledu. En: Let's continue carefully and enjoy the view." Sl: "In tako so nadaljevali svojo pot okoli Lake Bled, sedaj bolj previdni in pozorni. En: And so they continued their walk around Lake Bled, now more cautious and attentive. Sl: Pulziranje srca se je umirilo in s smehom so se spomnili lepega dneva. En: Their heart rates settled, and they reminisced about the beautiful day with laughter. Sl: Na koncu so se vrnili v mesto, občutili radost skupaj preživetih trenutkov ob jezeru. En: In the end, they returned to the town, feeling joyful about the time spent together by the lake. Sl: "Bilo je nepozabno," je rekla Tina. En: "It was unforgettable," said Tina. Sl: "In, naučila sem se ne prezreti svojih znakov astme. En: "And, I learned not to ignore my asthma signs." Sl: " Matej in Ana sta se strinjala in se poslovila. En: Matej and Ana agreed and said their goodbyes. Sl: Tina se je nasmehnila in z zavestjo, da obstajajo resnični prijatelji, se počutila varno. En: Tina smiled and felt safe knowing true friends existed. Vocabulary Words: - rays: žarki - reflected: odsevali - gathered: zbrali - shrugged: skomignil - shore: obala - picturesque: slikovita - trail: pot - hills: hribi - coughing: kašljati - asthma: astma - attack: napad - gasped: dahnila - reached: segla - backpack: nahrbtnik - inhaler: inhalator - rummaging: brskati - trembled: tresle - medication: zdravilo - even: enakomerno - embarrassed: v zadregi - bench: klop - settled: umirilo - reminisced: spomnili - unforgettable: nepozabno - signs: znakov - ignored: prezreti - admired: občudovali - hiking: pohodništvo - laughed: smejali - carefully: previdno
  16 min. 34 sec.
 • Exploring Flavors at Ljubljana's Central Market with Friends

  13 GIU 2024 · Fluent Fiction - Slovenian: Exploring Flavors at Ljubljana's Central Market with Friends Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/exploring-flavors-at-ljubljanas-central-market-with-friends/ Story Transcript: Sl: Sonce je sijalo nad Ljubljano. En: The sun was shining over Ljubljana. Sl: Centralna tržnica je bila polna ljudi. En: The central market was bustling with people. Sl: Ana, Miha in Marko so se odločili obiskati tržnico. En: Ana, Miha, and Marko decided to visit the market. Sl: V zgodnjem jutru so se srečali pred Prešernovim spomenikom. En: Early in the morning, they met in front of the Prešeren Monument. Sl: “Pozdravljeni, Ana in Marko,” je rekel Miha z nasmehom. En: “Hello, Ana and Marko,” Miha said with a smile. Sl: “Torej, kaj vse bomo kupili danes? Jaz bi rad nekaj svežega sadja,” je dodal Miha. En: “So, what are we going to buy today? I'd like some fresh fruit,” Miha added. Sl: “Tudi jaz,” je odgovorila Ana. “In nekaj tradicionalne slovenske hrane.” En: “Me too,” Ana replied. “And some traditional Slovenian food.” Sl: Marko je pogledal okrog sebe. “Jaz bi rad, da preizkusimo tiste znane kranjske klobase,” je rekel z navdušenjem. En: Marko looked around. “I'd like for us to try those famous Carniolan sausages,” he said excitedly. Sl: Tako so se podali skozi gužvo. En: And so they headed through the crowd. Sl: Prva postaja je bila pri stojnicah s sadjem. En: Their first stop was at the fruit stands. Sl: Ana je izbrala jagode, borovnice in jabolka. En: Ana picked strawberries, blueberries, and apples. Sl: Miha je vzel grozdje in hruške. En: Miha took some grapes and pears. Sl: “Ta sadje bo odlično za smoothie,” je dejala Ana, ko je plačala prodajalcu. En: “This fruit will be perfect for a smoothie,” Ana said as she paid the vendor. Sl: “Strinjam se,” je odgovoril Miha. “In je zelo sveže!” En: “I agree,” Miha replied. “And it’s very fresh!” Sl: Potem so šli naprej. Stopili so do stojnice z mesom. Tu je Marko našel kranjske klobase. En: Then they moved on. They approached a meat stand where Marko found Carniolan sausages. Sl: Povohal je zrak in se nasmehnil. En: He sniffed the air and smiled. Sl: “To so najboljše klobase v vsej Sloveniji,” je rekel prodajalec ponosno. En: “These are the best sausages in all of Slovenia,” the vendor said proudly. Sl: “Vzemimo štiri,” je rekel Marko. “Dve za zdaj in dve za domov.” En: “Let’s take four,” Marko said. “Two for now and two to take home.” Sl: Medtem ko so čakali, da prodajalec zavije klobase, je Ana opazila stojnico z domačim sirom. En: While waiting for the vendor to wrap the sausages, Ana noticed a stand with homemade cheese. Sl: Obrnila se je k Mihu in mu pokazala. En: She turned to Miha and pointed it out. Sl: “Gremo tja!” je rekla navdušeno. En: “Let’s go there!” she said excitedly. Sl: Miha se je strinjal. Kupili so košček tolminskega sira in nekaj sveže skute. En: Miha agreed. They bought a piece of Tolminc cheese and some fresh cottage cheese. Sl: Po vsem tem nakupovanju so našli majhno klopco blizu tržnice, kjer so lahko posedli in uživali v svojih nakupih. En: After all the shopping, they found a small bench near the market where they could sit and enjoy their purchases. Sl: “To je bil zelo uspešen dan,” je dejala Ana, ko je ugriznila v svežo jagodo. En: “This was a very successful day,” Ana said as she bit into a fresh strawberry. Sl: “Ja, res je,” je dodal Miha. “In še lepše je to deliti s prijatelji.” En: “Yes, it really was,” Miha added. “And it’s even better to share it with friends.” Sl: Marko je prikimal in ugriznil v kos kranjske klobase. “Točno to. Popoln dan v Ljubljani.” En: Marko nodded and bit into a piece of Carniolan sausage. “Exactly. A perfect day in Ljubljana.” Sl: S polnimi torbami in polnimi srci so se odpravili domov. En: With full bags and full hearts, they headed home. Sl: Vedeli so, da bodo še naprej obiskovali Centralno tržnico in odkrivali nove okuse in doživetja. En: They knew they would continue visiting the central market and discovering new flavors and experiences. Sl: Konec dneva so bili zadovoljni in veseli, ker so preživeli čudovit dan skupaj. En: At the end of the day, they were satisfied and happy to have spent a wonderful day together. Vocabulary Words: - shining: sijalo - bustling: polna - decided: odločili - early: zgodnjem - monument: spomenikom - smile: nasmehom - buy: kupili - traditional: tradicionalne - crowd: gužvo - strawberries: jagode - blueberries: borovnice - grapes: grozdje - pears: hruške - smoothie: smoothie - vendor: prodajalcu - wrapped: zavije - homemade: domačim - cheese: sirom - bench: klopco - purchases: nakupi - successful: uspešen - agreed: strinjal - sniffed: povohal - proudly: ponosno - famous: znane - excitedly: navdušenjem - piece: košček - satisfied: zadovoljni - happy: veseli - experiences: doživetja
  15 min.
 • How Friendship Saved a Bakery by Lake Bled

  12 GIU 2024 · Fluent Fiction - Slovenian: How Friendship Saved a Bakery by Lake Bled Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/how-friendship-saved-a-bakery-by-lake-bled/ Story Transcript: Sl: Na sončen poletni dan je jezero Bled sijalo v vsej svoji lepoti. En: On a sunny summer day, Lake Bled gleamed in all its beauty. Sl: Bregovi so bili polni turistov, ki so uživali ob pogledu na blejski otok. En: The shores were full of tourists enjoying the view of Bled Island. Sl: V majhni pekarni ob jezeru so delali trije mladi prijatelji: Ana, Matej in Tina. En: In a small bakery by the lake, three young friends worked: Ana, Matej, and Tina. Sl: Ana je bila glavna pekarica. En: Ana was the head baker. Sl: Pekla je kruh in sladice, ki so jih vsi oboževali. En: She baked bread and pastries that everyone loved. Sl: Matej je bil mojster za kavo. En: Matej was a coffee master. Sl: Pripravljal je najboljšo kavo v mestu. En: He prepared the best coffee in town. Sl: Tina je skrbela za prodajo in nasmejane obraze kupcev. En: Tina took care of sales and the smiling faces of the customers. Sl: Nekega dne je v pekarni zmanjkalo moke. En: One day, the bakery ran out of flour. Sl: Bila je to velika težava, saj brez moke ne moreš speči kruha. En: It was a big problem because without flour, you can't bake bread. Sl: Ana je postala zaskrbljena. En: Ana became worried. Sl: "Kaj bomo storili? En: "What will we do?" Sl: " je vprašala Mateja in Tino. En: she asked Matej and Tina. Sl: Matej je predlagal, da gredo po moko k staremu mlinarju Jožetu, ki je živel v bližnjem gozdu. En: Matej suggested they go to the old miller Jože, who lived in the nearby forest. Sl: Bila je to dolga pot, a niso imeli druge izbire. En: It was a long journey, but they had no other choice. Sl: Vsi trije so se hitro odpravili na pot. En: All three quickly set off. Sl: Mlinar Jože jih je prijazno sprejel. En: Miller Jože welcomed them kindly. Sl: "Imam moko za vas," je rekel. En: "I have flour for you," he said. Sl: "Toda, moram vas nekaj vprašati. En: "But I need to ask you something. Sl: Ste pripravljeni pomagati meni? En: Are you willing to help me?" Sl: " Ana, Matej in Tina so se spogledali. En: Ana, Matej, and Tina looked at each other. Sl: "Seveda," so odgovorili hkrati. En: "Of course," they replied in unison. Sl: Mlinar Jože jim je povedal, da ima težave z mlinom. En: Miller Jože told them that he was having trouble with the mill. Sl: "Zlomljeno kolo moram popraviti," je povedal. En: "I need to fix the broken wheel," he said. Sl: "Če mi pomagate, vam bom dal moko. En: "If you help me, I'll give you the flour." Sl: "Tina je bila spretna z orodjem. En: Tina was skilled with tools. Sl: Hitro je našla rešitev za kolo. En: She quickly found a solution for the wheel. Sl: Matej in Ana sta ji pomagala, in kmalu je bilo kolo zopet v redu. En: Matej and Ana helped her, and soon the wheel was working again. Sl: Stari mlinar je bil zelo hvaležen. En: The old miller was very grateful. Sl: Naložil jim je veliko vrečo moke. En: He loaded them with a big sack of flour. Sl: Ko so se vrnili v pekarno, so se vsi trije lotili dela. En: When they returned to the bakery, all three got to work. Sl: Ana je začela peči kruh, Matej je pripravljal kavo, Tina pa je poskrbela za stranke. En: Ana started baking bread, Matej prepared coffee, and Tina took care of the customers. Sl: Kmalu je pekarna zopet dišala po sveže pečenem kruhu. En: Soon, the bakery was filled again with the aroma of freshly baked bread. Sl: Stranke so bile srečne in zadovoljno so okušale dobrote. En: The customers were happy and enjoyed the treats. Sl: Pekarna ob jezeru Bled je spet postala priljubljeno mesto za domačine in turiste. En: The bakery by Lake Bled once again became a favorite spot for locals and tourists. Sl: Ana, Matej in Tina so vedeli, da jim je uspelo zaradi skupnega truda in prijateljstva. En: Ana, Matej, and Tina knew they had succeeded because of their joint effort and friendship. Sl: Naučili so se, da se s skupnimi močmi da rešiti vsako težavo. En: They learned that with combined forces, any problem can be solved. Sl: Pekarna je od takrat postala še bolj uspešna, prijateljstvo pa še močnejše. En: From then on, the bakery became even more successful, and their friendship grew stronger. Sl: In tako so živeli in delali srečno ob prelepem jezeru Bled. En: And so they lived and worked happily by the beautiful Lake Bled. Sl: Konec. En: The end. Vocabulary Words: - sunny: sončen - pekarna: bakery - shores: bregovi - tourists: turisti - pastries: sladice - head baker: glavna pekarica - coffee master: mojster za kavo - sales: prodajo - smiling faces: nasmejane obraze - worried: zaskrbljena - suggested: predlagal - nearby forest: bližnji gozd - journey: pot - kindly: prijazno - willing: pripravljeni - trouble: težave - wheel: kolo - skilled: spretna - solution: rešitev - tools: orodjem - sack: vrečo - aroma: dihala - freshly baked: sveže pečenem - treats: dobrote - locals: domačine - effort: truda - combined forces: skupnimi močmi - succeeded: uspelo - successful: uspešna - friendship: prijateljstvo
  15 min. 21 sec.
 • A Day at Bled: Adventure, Allergy Scare, and Unbreakable Bonds

  11 GIU 2024 · Fluent Fiction - Slovenian: A Day at Bled: Adventure, Allergy Scare, and Unbreakable Bonds Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-day-at-bled-adventure-allergy-scare-and-unbreakable-bonds/ Story Transcript: Sl: Matej, Ana in Tina so se navsezgodaj odpravili na izlet. En: Matej, Ana, and Tina set off early in the morning for a trip. Sl: Šli so na Bled. En: They went to Bled. Sl: Sonce je sijalo in bilo je toplo. En: The sun was shining, and it was warm. Sl: Vsi so bili srečni in razigrani. En: Everyone was happy and playful. Sl: Prispeli so do Bleda in uživali v čudovitem razgledu. En: They arrived at Bled and enjoyed the beautiful view. Sl: Najprej so se odločili za sprehod okoli jezera. En: First, they decided to take a walk around the lake. Sl: Matej je prinesel fotoaparat in delal lepe slike. En: Matej brought a camera and took beautiful pictures. Sl: Ana je brskala po svoji torbi. En: Ana rummaged through her bag. Sl: Tina je ves čas tekla pred njimi in raziskovala naravo. En: Tina was constantly running ahead of them and exploring nature. Sl: Po sprehodu so se usedli na travo blizu jezera. En: After the walk, they sat down on the grass near the lake. Sl: Odprli so nahrbtnike in si pripravili piknik. En: They opened their backpacks and prepared a picnic. Sl: Matej je jedel sendvič, Ana je pila limonado, Tina pa je jedla jabolko. En: Matej ate a sandwich, Ana drank lemonade, and Tina ate an apple. Sl: Nenadoma je Tina začela kašljati. En: Suddenly, Tina started coughing. Sl: Držala se je za grlo. En: She was holding her throat. Sl: Ana je hitro opazila, da se nekaj dogaja. En: Ana quickly noticed that something was wrong. Sl: Matej je takoj poklical pomoč. En: Matej immediately called for help. Sl: "Ne paničarite! En: "Don't panic!" Sl: " je rekel Matej. En: said Matej. Sl: "Rekla mi je, da je alergična na cvetni prah. En: "She told me she is allergic to pollen." Sl: "Ana je hitro poiskala vrečko s prvo pomočjo. En: Ana quickly searched for the first aid kit. Sl: Na srečo so imeli pri sebi tablete proti alergiji. En: Fortunately, they had allergy tablets with them. Sl: Tina je vzela tableto in se umirila. En: Tina took a pill and calmed down. Sl: Čez nekaj minut se je Tina bolje počutila. En: After a few minutes, Tina felt better. Sl: Vsi so bili zelo olajšani. En: Everyone was very relieved. Sl: Matej je predlagal, da se odpravijo nazaj do avtomobila. En: Matej suggested they head back to the car. Sl: "Bili smo srečni, da smo imeli tablete s seboj," je rekla Ana. En: "We were lucky to have the tablets with us," said Ana. Sl: "Naslednjič bomo bolj pazljivi. En: "Next time, we'll be more careful." Sl: "Vrnil se je nasmeh na Tinin obraz. En: A smile returned to Tina's face. Sl: Svoj izlet so zaključili z vožnjo z ladjico po jezeru. En: They concluded their trip with a boat ride on the lake. Sl: Gledali so Bledski grad in cerkev na otočku. En: They watched Bled Castle and the church on the island. Sl: Vodnik na ladjici jim je pripovedoval legende o Bledu. En: The guide on the boat told them legends about Bled. Sl: Med plovbo je Tina prijela Mateja in Ano za roko. En: During the ride, Tina held Matej and Ana’s hands. Sl: Bila je vesela, da je lahko ostala z njimi. En: She was happy she could stay with them. Sl: Zavedali so se, kako pomembna je skrb drug za drugega. En: They realized how important it is to take care of each other. Sl: Ko so se vrnili domov, so se vsi strinjali: dan je bil naporen, a nepozaben. En: When they returned home, they all agreed: the day was exhausting but unforgettable. Sl: Nikoli več ne bodo pozabili, kako pomembno je biti pripravljen na vse. En: They would never forget how important it is to be prepared for anything. Sl: Tako so končali svoj dan na Bledu, še bolj povezani kot prej. En: And so, they ended their day at Bled, even more connected than before. Vocabulary Words: - trip: izlet - shining: sijalo - warm: toplo - playful: razigrani - view: razgled - decided: odločili - camera: fotoaparat - rummaged: brskala - exploring: raziskovala - prepared: pripravili - picnic: piknik - sandwich: sendvič - lemonade: limonado - throat: grlo - coughing: kašljati - noticed: opazila - something was wrong: se nekaj dogaja - called for help: poklical pomoč - panic: paničarite - allergic: alergična - pollen: cvetni prah - first aid kit: vrečko s prvo pomočjo - allergy tablets: tablete proti alergiji - calmed down: se umirila - relieved: olajšani - suggested: predlagal - lucky: srečni - boat ride: vožnjo z ladjico - castle: grad - church: cerkev
  14 min. 18 sec.
 • Lake Bled Bliss: A Birthday to Remember for the Novak Family

  10 GIU 2024 · Fluent Fiction - Slovenian: Lake Bled Bliss: A Birthday to Remember for the Novak Family Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/lake-bled-bliss-a-birthday-to-remember-for-the-novak-family/ Story Transcript: Sl: Sončne žarke so plesale na površini Blejskega jezera, modro nebo pa je objemalo okoliške hribe kot topel odeja. En: The sunbeams danced on the surface of Lake Bled, and the blue sky embraced the surrounding hills like a warm blanket. Sl: Družina Novak je bila na poti do jezere. En: The Novak family was on their way to the lake. Sl: Bili so zelo veseli, ker danes je bil poseben dan. En: They were very happy because today was a special day. Sl: "Anja, hitreje! En: "Anja, hurry up! Sl: Mi smo prinesli piknik stvari," je rekla njena mama Tina. En: We have brought the picnic stuff," said her mom, Tina. Sl: "Miha, pazi na pijače, prosim. En: "Miha, watch the drinks, please." Sl: " Anjin brat Miha je bil vedno previden in rad je imel red. En: Anja's brother Miha was always careful and liked order. Sl: Prispeli so do čudovitega prostora ob jezeru. En: They arrived at a beautiful spot by the lake. Sl: Vonj svežih sendvičev in peciva se je širil iz košare. En: The smell of fresh sandwiches and pastries wafted from the basket. Sl: Tina je razgrnila odejo, in vsi so posedli. En: Tina spread out the blanket, and everyone sat down. Sl: "Anja, srečen rojstni dan! En: "Anja, happy birthday!" Sl: " je navdušeno zavpila. En: she exclaimed excitedly. Sl: Miha je prinesel torto, ki jo je skrbno varoval vse do sem. En: Miha brought out the cake, which he had carefully guarded all the way there. Sl: "Wow, to je najlepši piknik! En: "Wow, this is the best picnic ever!" Sl: " je rekla Anja. En: said Anja. Sl: Njen obraz je bil poln smeha in veselja. En: Her face was full of laughter and joy. Sl: "Hvala vam, to je najboljši dan! En: "Thank you, this is the best day ever!" Sl: "Miha in Tina sta prinesla darila. En: Miha and Tina brought out the presents. Sl: Anja je z iskrico v očeh odpirala pakete. En: Anja opened the packages with a sparkle in her eyes. Sl: Najprej je našla novo knjigo, nato barvice. En: First, she found a new book, then some colored pencils. Sl: "To si vedno želela, kajne? En: "This is what you've always wanted, right?" Sl: " je vprašal Miha. En: asked Miha. Sl: "Ja, hvala, hvala, hvala! En: "Yes, thank you, thank you, thank you!" Sl: " je rekla Anja in objela vse. En: said Anja, hugging everyone. Sl: Ko so zaključili s hrano, so se odločili, da gredo na čolnarjenje. En: After they finished eating, they decided to go boating. Sl: Najeli so majhen čoln in veslali po jezeru. En: They rented a small boat and rowed on the lake. Sl: "Kakšna lepota," je rekla Anja in gledala v daljavo. En: "What beauty," said Anja, looking into the distance. Sl: "To bo moj najlepši spomin. En: "This will be my best memory." Sl: "Na poti nazaj domov je sonce že zahajalo. En: On the way back home, the sun was already setting. Sl: Tina in Miha sta se smehljala. En: Tina and Miha were smiling. Sl: Bilo je popolno rojstnodnevno praznovanje. En: It had been a perfect birthday celebration. Sl: In tako so Novakovi preživeli izjemen dan ob Blejskem jezeru. En: And so, the Novaks spent an exceptional day at Lake Bled. Sl: Polni lepih spominov so se odpravili domov, kjer so že načrtovali naslednje avanture. En: Full of beautiful memories, they headed home, already planning their next adventures. Vocabulary Words: - sunbeams: sončne žarke - surface: površini - embraced: objemalo - surrounding: okoliške - blanket: odeja - picnic: piknik - careful: previden - order: red - spot: prostor - wafted: širil - basket: košara - excitedly: navdušeno - sparkle: iskrica - pencils: barvice - hugging: objela - boating: čolnarjenje - rented: najeli - rowed: veslali - distance: daljavo - setting: zahajalo - perfect: popolno - celebration: praznovanje - exceptional: izjemen - planning: načrtovali - adventures: avanture - joy: veselje - packages: pakete - fresh: svežih - sandwiches: sendvičev - pastries: peciva
  13 min. 10 sec.
 • Mystery at Lake Bled: Anja and Luka's Magical Encounter

  9 GIU 2024 · Fluent Fiction - Slovenian: Mystery at Lake Bled: Anja and Luka's Magical Encounter Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/mystery-at-lake-bled-anja-and-lukas-magical-encounter/ Story Transcript: Sl: Slaba svetloba popoldanskega sonca je sijala skozi veje dreves. En: The faint light of the afternoon sun shone through the branches of the trees. Sl: Anja in Luka se držita za roke. En: Anja and Luka are holding hands. Sl: Hodita po poti ob jezeru Bled. En: They walk along the path by Lake Bled. Sl: Jezen beli labod plava blizu brega. En: An angry white swan swims close to the shore. Sl: Anja pravi: "Ali veš, kaj je za tem gozdnim ovinkom? En: Anja says, "Do you know what's around that forest bend?" Sl: "Luka se nasmehne: "Ne vem, ampak gremo, pogledava. En: Luka smiles: "I don't know, but let's go see." Sl: " Nadaljujeta pot. En: They continue walking. Sl: Nenadoma opazita staro, zarjavelo škatlo med koreninami drevesa. En: Suddenly, they notice an old, rusty box among the roots of a tree. Sl: "Kaj je to? En: "What is that?" Sl: " vpraša Luka. En: Luka asks. Sl: Anja se sklonjenjeml zlomi ključavnico na škatli. En: Anja bends down and breaks the lock on the box. Sl: Ko gledata v notranjost, najdeta staro, skrivnostno artefakt. En: When they look inside, they find an old, mysterious artifact. Sl: "Izgleda zelo staro," šepeta Anja. En: "It looks very old," Anja whispers. Sl: Artefakt ima starinske simbole in bleščeče kamenčke. En: The artifact has ancient symbols and glittering gemstones. Sl: Luka previdno izvleče artefakt iz škatle. En: Luka carefully pulls the artifact out of the box. Sl: Ko se dotakne, začne nežno svetiti. En: When he touches it, it begins to glow gently. Sl: Nenadoma se začnejo dogajati čudne stvari. En: Suddenly, strange things start happening. Sl: V ozadju rože cvetijo, čeprav je jesen. En: In the background, flowers bloom despite it being autumn. Sl: Ptice začnejo peti nenavaden ton. En: Birds begin to sing an unusual tune. Sl: Anja in Luka sta prestrašena, a tudi radovedna. En: Anja and Luka are frightened, yet also curious. Sl: "Ali misliš, da ima ta artefakt moč? En: "Do you think this artifact has power?" Sl: " vpraša Luka. En: Luka asks. Sl: "Hm, mogoče," odgovori Anja. En: "Hmm, maybe," Anja replies. Sl: "Morda bi ga morali vrniti. En: "Perhaps we should return it. Sl: Lahko je nevarno. En: It could be dangerous." Sl: " Ob teh besedah začne artefakt močneje sijati. En: As she says this, the artifact begins to glow more intensely. Sl: Nenadoma se pojavi stara ženska v obleki iz drugega obdobja. En: Suddenly, an old woman in a dress from another era appears. Sl: "Kdo ste vi? En: "Who are you?" Sl: " vpraša Luka. En: Luka asks. Sl: "Sem varuhinja artefakta," odgovori ženska. En: "I am the guardian of the artifact," the woman replies. Sl: "Ta artefakt ima starodavno moč. En: "This artifact has ancient power. Sl: Prinaša ravnovesje v naravo. En: It brings balance to nature. Sl: Dolga leta je bil izgubljen. En: It has been lost for many years." Sl: "Anja in Luka pogledata drug drugega. En: Anja and Luka look at each other. Sl: "Kaj naj storiva? En: "What should we do?" Sl: " vpraša Anja. En: Anja asks. Sl: "Morata ga vrniti nazaj v jezero," reče varuhinja. En: "You must return it to the lake," says the guardian. Sl: "Le tako bodo sile narave v ravnovesju. En: "Only then will the forces of nature be in balance." Sl: " Anja in Luka se strinjata. En: Anja and Luka agree. Sl: Hitro odideta proti obali. En: They quickly head towards the shore. Sl: Ko prideta do jezera, z artefaktom zaplavata do sredine. En: When they reach the lake, they swim to the middle with the artifact. Sl: Spustita ga v globoko vodo. En: They release it into the deep water. Sl: Ko se artefakt potopi, začne ponovno sijati. En: As the artifact sinks, it begins to glow again. Sl: Sonce zaide, in svet se vrne v normalo. En: The sun sets, and the world returns to normal. Sl: Anja in Luka se vrneta na obalo. En: Anja and Luka return to the shore. Sl: Varuhinja se jim prikloni in izgine. En: The guardian bows to them and disappears. Sl: "Mislim, da sva opravila veliko delo," reče Anja. En: "I think we did a great deed," Anja says. Sl: "Bilo je neverjetno," doda Luka. En: "It was incredible," adds Luka. Sl: "Nikoli ne bom pozabil tega dneva. En: "I will never forget this day." Sl: "Objemeta se. En: They hug each other. Sl: Hladni večerni veter piha, a njuna srca so topla. En: The cold evening wind blows, but their hearts are warm. Sl: Oba vesta, da sta skupaj doživela nekaj posebnega. En: They both know that they have experienced something special together. Sl: Jutri je nov dan za nove dogodke, vendar nikoli ne bosta pozabila skrivnosti jezera Bled. En: Tomorrow is a new day for new adventures, but they will never forget the mystery of Lake Bled. Vocabulary Words: - faint: slaba - branches: veje - angry: jezen - shore: breg - forest: gozd - bend: ovinek - rusty: zarjavelo - among: med - roots: koreninami - box: škatlo - lock: ključavnico - mysterious: skrivnostno - artifact: artefakt - ancient: starodavno - symbols: simboli - glittering: bleščeče - gemstones: kamenčki - bloom: cvetijo - autumn: jesen - tune: ton - frightened: prestrašena - curious: radovedna - power: moč - intensely: močneje - era: obdobja - guardian: varuhinja - balance: ravnovesje - forces: sile - release: spustita - deep: globoko
  16 min. 35 sec.
 • Spa Serenity: Meaningful Encounters & New Beginnings Weekend

  9 GIU 2024 · Fluent Fiction - Slovenian: Spa Serenity: Meaningful Encounters & New Beginnings Weekend Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/spa-serenity-meaningful-encounters-new-beginnings-weekend/ Story Transcript: Sl: Bil je čaroben vikend v termalnem zdravilišču, kjer sta se Zala in Matej srečala. En: It was a magical weekend at the thermal spa where Zala and Matej met. Sl: Zala je prispela prva. En: Zala arrived first. Sl: Potrebovala je počitek. En: She needed rest. Sl: Že dolgo je sanjala o sproščujočem oddihu. En: She had long dreamed of a relaxing break. Sl: Gneča, delo, stres. En: Crowds, work, stress. Sl: Vsega je bilo preveč. En: It was all too much. Sl: Sedla je ob bazenu in občutila toplino vode. En: She sat by the pool and felt the warmth of the water. Sl: Kmalu je prispel tudi Matej. En: Soon, Matej arrived as well. Sl: Tudi on je iskal mir. En: He too was seeking peace. Sl: Zrela je v ljudi okoli sebe in videl Zalo. En: He glanced at the people around him and saw Zala. Sl: Njuna pogleda sta se srečala in oba sta se rahlo nasmehnila. En: Their eyes met and they both smiled slightly. Sl: Srečala sta se prvič v savni. En: They met for the first time in the sauna. Sl: "Lepo je tu," je rekel Matej. En: "It's nice here," said Matej. Sl: "Res je, zelo sproščujoče," je odgovorila Zala. En: "It really is, very relaxing," Zala replied. Sl: Oba sta se strinjala, da potrebujeta počitek. En: They both agreed that they needed a rest. Sl: Naslednji dan sta se znova srečala. En: The next day, they met again. Sl: Tokrat pred masažno sobo. En: This time in front of the massage room. Sl: "Ti si tudi tu? En: "You're here too?" Sl: " se je nasmehnil Matej. En: Matej smiled. Sl: Zala se je smejala: "Izgleda, da imava podoben urnik. En: Zala laughed, "Looks like we have a similar schedule." Sl: " Njuna kratka pogovora sta se začela podaljševati. En: Their brief conversations began to lengthen. Sl: Malo po malo sta začela govoriti o svojih življenjih. En: Little by little, they started talking about their lives. Sl: Matej je pripovedoval o svojem delu. En: Matej talked about his work. Sl: Veliko pritiska, malo sprostitve. En: Lots of pressure, little relaxation. Sl: Zala je delila svoje izkušnje. En: Zala shared her experiences. Sl: Njene sanje o potovanju po svetu. En: Her dreams of traveling the world. Sl: Njuna prijateljska pogovora sta postajala globlja. En: Their friendly conversations grew deeper. Sl: V večernih urah sta se sprehodila v mirnem vrtu. En: In the evening, they walked in a peaceful garden. Sl: Mavrica cvetov, vonj po sivki, ognjičeno ozračje. En: A rainbow of flowers, the scent of lavender, a serene atmosphere. Sl: "Tukaj je kot raj," je rekel Matej. En: "It's like paradise here," said Matej. Sl: "Res je, to je popoln kraj za pobeg," je dodala Zala. En: "It really is, the perfect place to escape," added Zala. Sl: Sedla sta na klop. En: They sat on a bench. Sl: "Povej mi več o svojih sanjah," je prosil Matej. En: "Tell me more about your dreams," Matej asked. Sl: Zala je začela govoriti o svojih ciljih, o svojem pogledu na življenje. En: Zala began to talk about her goals, her outlook on life. Sl: Matej je delil svoje želje, svoje strahove. En: Matej shared his desires, his fears. Sl: Oba sta našla uteho eden v drugem. En: They both found comfort in each other. Sl: Njune besede so plavale med njima, kot v čarobnem plesu. En: Their words floated between them, like in a magical dance. Sl: Zala je čutila, da je našla nekoga, ki jo res razume. En: Zala felt that she had found someone who truly understood her. Sl: Ko je prišel zadnji dan, sta bila oba žalostna, da morata oditi. En: When the last day came, they were both sad to leave. Sl: Toda hkrati sta bila hvaležna za ta trenutek. En: But at the same time, they were grateful for the moment. Sl: "Ta vikend mi je spremenil življenje," je rekla Zala. En: "This weekend changed my life," said Zala. Sl: Matej jo je pogledal: "Meni tudi. En: Matej looked at her: "Me too. Sl: Upam, da se še srečava. En: I hope we meet again." Sl: "Zala je pokimala. En: Zala nodded. Sl: "Tudi jaz. En: "Me too." Sl: " Oba sta vedela, da to ni slovo. En: They both knew this was not goodbye. Sl: To je bil le začetek nečesa novega. En: It was just the beginning of something new. Sl: Njuni poti sta se srečali in nista več hoteli ločiti. En: Their paths had crossed and they didn't want to part anymore. Sl: Prišla je noč in s seboj prinesla obljubo jutrišnjega dne. En: Night came and brought the promise of the next day. Sl: Topli objemi, sladke besede. En: Warm embraces, sweet words. Sl: Se vidimo kmalu, prijatelj, ljubimec, sanjač. En: See you soon, friend, lover, dreamer. Sl: Termalno zdravilišče sta zapustila z novimi sanjami in upi. En: They left the thermal spa with new dreams and hopes. Sl: A predvsem sta našla drug drugega. En: But above all, they had found each other. Vocabulary Words: - magical: čaroben - thermal spa: termalno zdravilišče - crowds: gneča - stress: stres - pool: bazen - warmth: toplina - glanced: zrela - slightly: rahlo - sauna: savna - relaxing: sproščujoče - massage room: masažna soba - laughed: smejala - schedule: urnik - conversations: pogovora - pressure: pritiska - experiences: izkušnje - traveling: potovanju - friendship: prijateljstvo - peaceful: mirnem - garden: vrtu - rainbow: mavrica - lavender: sivka - serene atmosphere: ogničeno ozračje - paradise: raj - escape: pobeg - comfort: uteho - dreams: sanje - desires: želje - fears: strahove - promised: obljubo
  16 min. 9 sec.

Are you ready to supercharge your Slovenian listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition...

mostra di più
Are you ready to supercharge your Slovenian listening comprehension?

Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition and active processing.

That's why each episode of our podcast features a story in Slovenian, followed by a sentence-by-sentence retelling that alternates between Slovenian and English.

This approach not only allows you to fully understand and absorb the vocabulary and grammar but also provides a bilingual support to aid your listening comprehension. But we don't stop there.

Research in sociolinguistics highlights the importance of culture in language learning, which is why we provide a list of vocabulary words and a transcript of the audio to help you understand the cultural context of the story. And for your convenience, we also include a transcript of the audio to help you refer back to any parts you may have struggled with.

Our podcast is not just for language learners, it's also for travelers or people who wants to connect with their roots. Are you planning a trip to Lake Bled, Postojna Cave, or Ljubljana Castle? Maybe you want to speak Slovenian with your grandparents from Ljubljana?

Our podcast will provide you with the cultural and linguistic background necessary to fully immerse yourself in the atmosphere and life of Slovenia, the primary country where Slovenian is fluently spoken. Our podcast is based on the latest research in linguistics, sociolinguistics,
psychology, cognitive science, neuroscience, and education to provide the most effective method for mastering Slovenian listening comprehension.

Don't miss this opportunity, give our podcast a try and see the results for yourself. Izboljšajte svoje razumevanje poslušanja z našimi slovenskimi zgodbami danes!
mostra meno
Contatti
Informazioni

Sembra che non tu non abbia alcun episodio attivo

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Corrente

Sembra che non ci sia nessun episodio nella tua coda

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Successivo

Copertina dell'episodio Copertina dell'episodio

Che silenzio che c’è...

È tempo di scoprire nuovi episodi!

Scopri
La tua Libreria
Cerca