Copertina del podcast

Fluent Fiction - Ukrainian

 • Lviv's Green Revolution: How a City Became a Climate Champion

  21 GIU 2024 · Fluent Fiction - Ukrainian: Lviv's Green Revolution: How a City Became a Climate Champion Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/lvivs-green-revolution-how-a-city-became-a-climate-champion/ Story Transcript: Uk: У центрі Зеленої Утопії на Ринковій площі у Львові збиралися люди. En: In the center of Green Utopia on Market Square in Lviv, people were gathering. Uk: Було сонячно. En: It was sunny. Uk: Повітря було чисте. En: The air was clean. Uk: Довкола росли зелені сади. En: Green gardens grew all around. Uk: Навколо кожного будинку було багато квітів, дерев і кущів. En: Each house was surrounded by flowers, trees, and bushes. Uk: Так місто змінилося за останні роки. En: The city had changed significantly in recent years. Uk: Тут тепер були самодостатні енергетичні купола. En: Now there were self-sufficient energy domes. Uk: Вони були створені, щоб боротися зі змінами клімату. En: They were created to combat climate change. Uk: Олена стояла на площі, дивлячись на великий зелений купол. En: Olena stood in the square, looking at the large green dome. Uk: Це був центр енергії. En: It was the energy center. Uk: Вона чекала своїх друзів — Данила і Катерину. En: She was waiting for her friends, Danylo and Kateryna. Uk: Олена бачила, як швидкісні поїзди під куполом зупинялися на платформі. En: Olena saw the high-speed trains stopping at the platform under the dome. Uk: Транспорт тут був дуже зручний. En: The transportation here was very convenient. Uk: Вже не потрібно використовувати бензин. En: There was no longer a need to use gasoline. Uk: Ось нарешті підійшли Данило та Катерина. En: Finally, Danylo and Kateryna arrived. Uk: Вони усміхалися. En: They were smiling. Uk: «Привіт, Олено! En: "Hello, Olena!" Uk: » — сказав Данило. En: said Danylo. Uk: «Привіт! En: "Hello!" Uk: » — відповіла Олена. En: replied Olena. Uk: «Готові до екскурсії? En: "Ready for the tour?" Uk: »Катерина підняла руку, показуючи на купол. En: Kateryna raised her hand, pointing at the dome. Uk: «Це чудо техніки! En: "This is a marvel of technology!" Uk: » — захоплено промовила вона. En: she said enthusiastically. Uk: «Мені так подобаються ці вертикальні сади. En: "I love these vertical gardens." Uk: »Тріо вирушило на екскурсію. En: The trio set off on their tour. Uk: Вони зайшли під купол. En: They entered the dome. Uk: Всередині був сад. En: Inside was a garden. Uk: Там росли овочі, фрукти і зелень. En: Vegetables, fruits, and greens were growing there. Uk: Приміщення було тепле, яскраве і наповнене життям. En: The room was warm, bright, and full of life. Uk: Техніка підтримувала температуру і вологість. En: Technology maintained the temperature and humidity. Uk: Олена розповідала друзям про те, як купол зберігає енергію. En: Olena was telling her friends about how the dome stored energy. Uk: Вони бачили сонячні панелі і вітряки. En: They saw solar panels and wind turbines. Uk: Було видно, як технології об'єдналися з природою. En: It was clear how technology had merged with nature. Uk: «Це справжнє диво», — повторив Данило. En: "It's a true miracle," Danylo repeated. Uk: «Тепер Львів — приклад для всіх міст. En: "Now Lviv is an example for all cities." Uk: »«Так, і нам треба берегти це», — додала Катерина. En: "Yes, and we need to protect this," added Kateryna. Uk: «Від нас залежить майбутнє. En: "The future depends on us." Uk: »Після екскурсії вони сіли на лавку біля фонтану. En: After the tour, they sat on a bench near the fountain. Uk: Вода була кришталево чистою. En: The water was crystal clear. Uk: «Подивіться навколо», — сказала Олена. En: "Look around," said Olena. Uk: «Це результат нашої спільної праці. En: "This is the result of our collective effort." Uk: »Тріо посміхнулося. En: The trio smiled. Uk: Вони знали, що це тільки початок. En: They knew this was just the beginning. Uk: Попереду були нові досягнення, але зараз вони насолоджувалися цим моментом. En: New achievements lay ahead, but for now, they were enjoying the moment. Uk: І так, в зеленому Львові, під блискучим куполом, вони всі троє відчули гордість за своє місто. En: And so, in green Lviv, under the gleaming dome, all three felt proud of their city. Uk: Їхні зусилля змінили світ. En: Their efforts had changed the world. Uk: І це було найкращою винагородою. En: And that was the best reward. Vocabulary Words: - gathering: збиралися - clean: чисте - significantly: суттєво - self-sufficient: самодостатні - combat: боротися - energy center: центр енергії - convenient: зручний - gasoline: бензин - marvel: чудо - enthusiastically: захоплено - vertical gardens: вертикальні сади - vegetables: овочі - temperature: температура - humidity: вологість - solar panels: сонячні панелі - wind turbines: вітряки - merged: об'єдналися - collective effort: спільна праця - achievements: досягнення - gleaming: блискучий - reward: винагорода - clean: чисте - growing: росли - surrounded: навколо - energy domes: енергетичні купола - platform: платформа - waiting: чекала - smiling: усміхалися - bench: лавка - crystal clear: кришталево чистою
  Ascoltato 15 min. 48 sec.
 • Mystery of the Ancient Elixirs: A Lviv Journey of Friendship

  20 GIU 2024 · Fluent Fiction - Ukrainian: Mystery of the Ancient Elixirs: A Lviv Journey of Friendship Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/mystery-of-the-ancient-elixirs-a-lviv-journey-of-friendship/ Story Transcript: Uk: Львів — місто, де кожен куточок дихає історією. En: Lviv is a city where every corner breathes history. Uk: У серці старого міста стоїть музей аптеки, відомий своєю колекцією. En: In the heart of the old city stands a pharmacy museum, known for its collection. Uk: Оксана, молода дівчина з Києва, вирішила відвідати його разом зі своїми друзями Юрієм та Дмитром. En: Oksana, a young girl from Kyiv, decided to visit it with her friends Yuriy and Dmytro. Uk: Вони увійшли до музею, де зустріли старого аптекаря. En: They entered the museum and met an elderly pharmacist. Uk: Він розповідав цікаві історії про давні ліки та еліксири. En: He was telling interesting stories about ancient medicines and elixirs. Uk: Оксана слухала з захопленням, оглядаючи старовинні полиці. En: Oksana listened with fascination, examining the old shelves. Uk: Вона помітила одну книгу з міцними шкіряними обкладинками та золотою застібкою. En: She noticed a book with sturdy leather covers and a gold clasp. Uk: — Цікава книга, — подумала вона, взявши її до рук. En: "An interesting book," she thought, taking it in her hands. Uk: Відкривши її, Оксана побачила старовинні рецепти ліків. En: Upon opening it, Oksana saw ancient medicine recipes. Uk: Один з них був дуже дивний, і назва її насторожила. En: One of them was very strange, and its name made her uneasy. Uk: Дівчина відчула неспокійну тривогу. En: She felt a troubling anxiety. Uk: Їй стало погано. En: She began to feel unwell. Uk: Юрій та Дмитро відразу підбігли до подруги. En: Yuriy and Dmytro immediately rushed to her side. Uk: — Що сталося, Оксано? En: "What happened, Oksana?" Uk: — запитав Юрій. En: asked Yuriy. Uk: Оксана тільки зітхнула і показала на текст в книзі. En: Oksana just sighed and pointed to the text in the book. Uk: Дмитро глянув та побачив рецепт з дивною хворобою, що мала ті ж симптоми, які Оксана відчувала останнім часом. En: Dmytro looked and saw a recipe for a peculiar illness that had the same symptoms Oksana had been experiencing lately. Uk: Вони знайшли місцевого лікаря. En: They found a local doctor. Uk: Доктор обстежив Оксану і підтвердив, що у неї рідкісна хвороба. En: The doctor examined Oksana and confirmed that she had a rare disease. Uk: — Це важко, але не безнадійно, — сказав лікар. En: "It's difficult, but not hopeless," said the doctor. Uk: — У нас є шанс вилікувати її. En: "We have a chance to cure her." Uk: Юрій та Дмитро вирішили залишитися з нею у Львові, поки вона проходитиме лікування. En: Yuriy and Dmytro decided to stay with her in Lviv while she underwent treatment. Uk: Вони підтримували її, допомагали знайти потрібні ліки та обговорювали народні засоби. En: They supported her, helped find the necessary medicines, and discussed folk remedies. Uk: Час минав, і, завдяки турботі друзів та лікарів, Оксана почала одужувати. En: Time passed, and thanks to the care of her friends and doctors, Oksana began to recover. Uk: Вона знайшла в Аптекарському музеї не лише таємницю своєї хвороби, але й справжніх друзів, на яких можна покластися. En: She found not only the mystery of her illness in the Pharmacy Museum but also true friends she could rely on. Uk: Коли вона нарешті повністю вилікувалась, вони вийшли з музею і радісно обійнялись. En: When she finally fully recovered, they left the museum and embraced joyfully. Uk: Їхня дружба стала ще міцнішою, а львівські вулиці зберігали теплі спогади про цей важкий, але важливий час. En: Their friendship grew even stronger, and the streets of Lviv preserved warm memories of that challenging but significant time. Uk: Друзі залишали Львів щасливими, знаючи, що разом вони можуть подолати будь-які труднощі. En: The friends left Lviv happy, knowing that together they could overcome any difficulties. Vocabulary Words: - breathe: дихати - pharmacy: аптека - museum: музей - collection: колекція - pharmacist: аптекар - ancient: старовинний - elixirs: еліксири - fascination: захоплення - shelves: полиці - sturdy: міцний - leather: шкіряний - clasp: застібка - recipes: рецепти - uneasy: насторожений - anxiety: тривога - troubling: неспокійна - unwell: погано - peculiar: дивний - symptoms: симптоми - rare: рідкісний - disease: хвороба - care: турбота - doctors: лікарі - recover: одужувати - mystery: таємниця - embraced: обійнялись - joyfully: радісно - significant: важливий - ordeal: випробування - remedies: засоби
  Ascoltato 14 min. 9 sec.
 • Kyiv's Hidden Secrets: A Journey Through Time & Tech

  19 GIU 2024 · Fluent Fiction - Ukrainian: Kyiv's Hidden Secrets: A Journey Through Time & Tech Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/kyivs-hidden-secrets-a-journey-through-time-tech/ Story Transcript: Uk: Колись, у сонячний осінній день, над Києвом літали технологічні дрони. En: Once, on a sunny autumn day, technological drones flew over Kyiv. Uk: Йшли Ярослав, Олена та Микола до Києво-Печерської Лаври. En: Yaroslav, Olena, and Mykola were heading to the Kyiv-Pechersk Lavra. Uk: Київ жив у майбутньому, а ці троє друзів хотіли відкрити таємницю. En: Kyiv was living in the future, and these three friends wanted to unveil a mystery. Uk: Олена тримала планшет у руках і дивилася на карту дронових шляхів. En: Olena held a tablet in her hands, looking at a map of drone paths. Uk: Ярослав пильно вдивлявся у небо, де шуміли маленькі літальні прилади. En: Yaroslav was intently gazing at the sky where the small flying devices buzzed. Uk: Микола слухав інструкції від центрального дронового управління. En: Mykola was listening to instructions from the central drone control. Uk: "У бабусі залишилася одна таємниця, яка нас і привела сюди," - сказав Ярослав. En: "My grandmother had one secret left, which brought us here," Yaroslav said. Uk: Він згадував, як бабуся розповідала про місце, де прихована важлива інформація. En: He remembered how his grandmother spoke about a place where important information was hidden. Uk: Вони повинні використовувати нову систему доставки, щоб знайти це місце. En: They needed to use the new delivery system to find this place. Uk: Друзі підійшли до першого дрона, який приземлився неподалік Лаври. En: The friends approached the first drone, which had landed near the Lavra. Uk: Олена ввела коди для доступу. En: Olena entered the access codes. Uk: Панель на дроні загорілася, і вона дістала капсулу з повідомленням. En: The panel on the drone lit up, and she retrieved a capsule with a message. Uk: "Це ключ до розгадки," - сказала Олена і прочитала: "Ідіть у печери. En: "This is the key to the puzzle," Olena said and read: "Go to the caves. Uk: Там вас чекає щось важливе. En: Something important awaits you there." Uk: "Микола взяв капсулу і показав план на екрані планшета. En: Mykola took the capsule and showed the plan on the tablet screen. Uk: Вони рушили вглиб Лаври, до Печер. En: They moved deeper into the Lavra, towards the Caves. Uk: Дорогою їм зустрічалися старовинні ікони та свічки. En: Along the way, they encountered ancient icons and candles. Uk: У підземеллі світили лампи, відтіняючи тіні на стінах. En: In the underground, lamps were illuminating, casting shadows on the walls. Uk: Нарешті вони дійшли до місця, де вказувала карта. En: Finally, they reached the place indicated on the map. Uk: Там був інший дрон. En: There was another drone. Uk: Він тримав іншу капсулу. En: It held another capsule. Uk: Ярослав відкрив її і прочитав: "Дух минулого веде вас. En: Yaroslav opened it and read: "The spirit of the past guides you. Uk: Знайдіть залізні двері. En: Find the iron door." Uk: "Вони продовжили шлях до залізних дверей. En: They continued on the path to the iron door. Uk: За ними був вузький коридор. En: Behind it was a narrow corridor. Uk: Микола вказав на ключовий отвір. En: Mykola pointed to a keyhole. Uk: Ярослав вставив капсулу як ключ, і двері відкрилися. En: Yaroslav inserted the capsule as a key, and the door opened. Uk: У темній кімнаті був старий скриня. En: In the dark room, there was an old chest. Uk: Всередині вони знайшли старовинний сувій. En: Inside, they found an ancient scroll. Uk: Олена його прочитала: "Ваші предки залишили вам цей дар. En: Olena read it: "Your ancestors left you this gift. Uk: Це карта до загубленого скарбу нашого роду. En: It is a map to the lost treasure of our lineage." Uk: "Друзі відчували радість і вдячність. En: The friends felt joy and gratitude. Uk: Вони відчували, як минуле і майбутнє злилися в одне. En: They sensed how the past and future merged into one. Uk: Технологія і велич Києва допомогли їм розкрити таємницю. En: The technology and grandeur of Kyiv helped them unveil the mystery. Uk: Так вони залишили Лавру, уклавшись у нову пригоду. En: So they left the Lavra, embarking on a new adventure. Uk: Тепер їх чекав новий шлях, і вони готові були до будь-яких викликів. En: A new path awaited them, and they were ready for any challenges. Uk: Разом, вони розкрили загадку і зміцнили зв'язок із своїми предками. En: Together, they unveiled the puzzle and strengthened their bond with their ancestors. Vocabulary Words: - sunny: сонячний - autumn: осінній - technological: технологічні - unveil: відкрити - mystery: таємниця - tablet: планшет - paths: шляхів - intently: пильно - buzzed: шуміли - instructions: інструкції - central: центрального - control: управління - secret: таємниця - delivered: привела - important: важлива - information: інформація - system: система - delivery: доставки - retrieved: дістала - message: повідомлення - key: ключ - puzzle: розгадки - caves: печери - encountered: зустрічалися - icons: ікони - candles: свічки - illuminating: світили - shadows: тіні - corridor: коридор - keyhole: ключовий отвір
  Ascoltato 15 min. 25 sec.
 • Bringing Ancient Heritage to Life: A Student Collaboration

  18 GIU 2024 · Fluent Fiction - Ukrainian: Bringing Ancient Heritage to Life: A Student Collaboration Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/bringing-ancient-heritage-to-life-a-student-collaboration/ Story Transcript: Uk: У Києві тепло і сонячно. En: In Kyiv, it is warm and sunny. Uk: На горизонті видніється Києво-Печерська Лавра, вона сяє золотими куполами. En: On the horizon, one can see the Kyiv Pechersk Lavra, shining with its golden domes. Uk: Оксана і Юля йдуть вулицями, розмовляючи про проєкт з історії. En: Oksana and Yulia are walking along the streets, talking about their history project. Uk: Вони повинні зробити презентацію про стародавню українську спадщину. En: They need to make a presentation about ancient Ukrainian heritage. Uk: Оксана відчуває хвилювання. En: Oksana feels anxious. Uk: Юля несе ноутбук. En: Yulia is carrying a laptop. Uk: Вони зупиняються перед затишним будинком Андрія. En: They stop in front of Andriy’s cozy house. Uk: Андрій відкриває двері і всміхається. En: Andriy opens the door and smiles. Uk: "Привіт, заходьте!" говорить він. En: "Hello, come in!" he says. Uk: Дівчата заходять у кімнату Андрієвої старшої сестри. En: The girls enter the room of Andriy’s older sister. Uk: Тут багато книжок, деякі дуже старі. En: There are many books, some very old. Uk: Оксана скидає рюкзак і запитує: En: Oksana drops her backpack and asks: Uk: "Де почнемо?" En: "Where do we start?" Uk: Андрій дістає старий підручник. En: Andriy takes out an old textbook. Uk: Він відкриває його на розділі про Києво-Печерську Лавру. En: He opens it to the section about the Kyiv Pechersk Lavra. Uk: Юля починає записувати важливу інформацію. En: Yulia starts noting down important information. Uk: "Лавра заснована в XI столітті," читає Андрій. En: "The Lavra was founded in the 11th century," reads Andriy. Uk: "Це великий монастир. У ньому живуть монахи і зберігаються старовинні рукописи." En: "It is a large monastery. Monks live there, and ancient manuscripts are kept." Uk: Оксана додає свої думки: "Там є знамениті печери. У них жили святі отці." En: Oksana adds her thoughts: "There are famous caves there. Holy fathers lived in them." Uk: Пройшло майже дві години. En: Almost two hours pass. Uk: Вони записали багато інформації. En: They have recorded a lot of information. Uk: Тепер треба підготувати презентацію. En: Now they need to prepare the presentation. Uk: "Добре, у нас багато матеріалу," каже Юля. En: "Good, we have a lot of material," says Yulia. Uk: "Тепер давайте робити слайди." En: "Now let's make the slides." Uk: Вони сідають біля комп'ютера. En: They sit down by the computer. Uk: Андрій відкриває програму для створення презентацій. En: Andriy opens a presentation software. Uk: Оксана вибирає фотографії Києво-Печерської Лаври. En: Oksana selects photographs of the Kyiv Pechersk Lavra. Uk: Юля пише текст для кожного слайда. En: Yulia writes the text for each slide. Uk: Всі працюють старанно. En: Everyone works diligently. Uk: Час летить непомітно. En: Time flies unnoticed. Uk: Андрій пропонує чай. En: Andriy offers tea. Uk: Вони роблять коротку перерву, п’ють чай і розмовляють про інші шкільні проєкти. En: They take a short break, drink tea, and talk about other school projects. Uk: Нарешті, презентація готова. En: Finally, the presentation is ready. Uk: Вона виглядає чудово. En: It looks wonderful. Uk: Дівчата дякують Андрію за допомогу і йдуть додому. En: The girls thank Andriy for his help and go home. Uk: Наступного дня у школі. Вчителька слухає їх історію з захопленням. En: The next day at school, the teacher listens to their story with fascination. Uk: Всі учні уважно дивляться на слайди і слухають розповідь про Києво-Печерську Лавру. En: All the students attentively watch the slides and listen to the narration about the Kyiv Pechersk Lavra. Uk: "Чудова робота!" каже вчителька із посмішкою. En: "Excellent work!" says the teacher with a smile. Uk: "Ви втрьох дійсно старалися." En: "The three of you really put in the effort." Uk: Оксана, Юля і Андрій задоволені. En: Oksana, Yulia, and Andriy are pleased. Uk: Вони подолали труднощі разом. En: They overcame difficulties together. Uk: Їхня презентація про Києво-Печерську Лавру стала успішною. En: Their presentation on the Kyiv Pechersk Lavra was successful. Uk: Вони отримали високі оцінки і стали ще кращими друзями. En: They received high grades and became even better friends. Uk: Це був чудовий досвід для всіх. En: It was a wonderful experience for everyone. Vocabulary Words: - horizon: горизонт - shining: сяє - golden: золотими - heritage: спадщина - anxious: хвилювання - cozy: затишний - noting: записувати - founded: заснована - monastery: монастир - monks: монахи - manuscripts: рукописи - caves: печери - holy: святі - fathers: отці - material: матеріал - slides: слайди - diligently: старанно - short break: коротку перерву - narration: розповідь - fascination: захоплення - attentively: уважно - overcame: подолали - difficulties: труднощі - successful: успішною - high grades: високі оцінки - opportunity: можливість - experience: досвід - selects: вибирає - offers: пропонує - presentation software: програма для створення презентацій
  Ascoltato 15 min. 58 sec.
 • Oksana's Journey: A Morning in Lviv's Enchanting Market

  17 GIU 2024 · Fluent Fiction - Ukrainian: Oksana's Journey: A Morning in Lviv's Enchanting Market Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/oksanas-journey-a-morning-in-lvivs-enchanting-market/ Story Transcript: Uk: Сонце сяяло на кам'яних вулицях Львова. En: The sun shone on the stone streets of Lviv. Uk: Було ранок, і Оксана вирішила відвідати центр міста. En: It was morning, and Oksana decided to visit the city center. Uk: Вона любила це місце за його чарівність і колорит. En: She loved this place for its charm and colorfulness. Uk: Сьогодні був особливий день – вона вирішила купити українську вишиванку на місцевому ринку. En: Today was a special day—she decided to buy a Ukrainian embroidered shirt at the local market. Uk: Оксана тихо ступала бруківкою, відчуваючи тепло під ногами. En: Oksana quietly stepped on the cobblestone, feeling the warmth beneath her feet. Uk: Вони зупинилися біля крамниці з вишиванками. En: She stopped by a shop with embroidered shirts. Uk: Ринок був яскравим, галасливим і наповнений ароматом свіжих квітів та смачних страв. En: The market was bright, noisy, and filled with the aroma of fresh flowers and delicious dishes. Uk: Додому їй бувало затесно, але ринок надавав відчуття простору і свободи. En: At home, she often felt confined, but the market gave her a sense of space and freedom. Uk: Коли Оксана наближалася до одного з прилавків, її очі відразу впали на одну прекрасну вишиванку. En: As Oksana approached one of the stalls, her eyes immediately fell on a beautiful embroidered shirt. Uk: Вона була білого кольору з червоним і чорним візерунком. En: It was white with red and black patterns. Uk: Цей візерунок був дуже традиційним і нагадував про давню культурну спадщину України. En: This pattern was very traditional and reminded her of Ukraine's ancient cultural heritage. Uk: Оксана уважно розглянула вишиванку, торкнулась її м’якої тканини. En: Oksana carefully examined the shirt, touching its soft fabric. Uk: Продавець, старша жінка з добрими очима, підзівала Оксану: "Ця гарна, правда? En: The seller, an older woman with kind eyes, beckoned Oksana: "This one is beautiful, isn't it? Uk: Це ручна робота. En: It's handmade. Uk: Вишивала моя дочка. En: My daughter embroidered it." Uk: ""Скільки коштує? En: "How much does it cost?" Uk: " запитала Оксана з цікавістю. En: Oksana asked with interest. Uk: "Вісімсот гривень," відповіла продавчиня. En: "Eight hundred hryvnias," replied the seller. Uk: Оксана знала, що ця вишиванка вартує кожної копійки. En: Oksana knew that this embroidered shirt was worth every penny. Uk: Вона почувалася піднесено, тому що знайшла саме те, що шукала. En: She felt uplifted, for she had found exactly what she was looking for. Uk: Поспішаючи, аби не передумати, вона дістала гаманець і заплатила за вишиванку. En: Hastily, to avoid changing her mind, she took out her wallet and paid for the shirt. Uk: Продавчиня дбайливо вклала її в паперовий пакет. En: The seller carefully placed it in a paper bag. Uk: З новим придбаним скарбом у руках, Оксана почала повільно йти через ринок. En: With her newly acquired treasure in hand, Oksana slowly walked through the market. Uk: Вона любувалася іншими вишиванками і антикваріатом, але її думки були захоплені новою річчю. En: She admired other embroidered shirts and antiques, but her thoughts were captivated by her new purchase. Uk: Вона не могла дочекатися, коли повернеться додому і приміряє нову вишиванку. En: She couldn't wait to get home and try on her new shirt. Uk: Коли вона дісталася дому, Оксана нарешті одягла вишиванку. En: When she finally got home, Oksana put on the embroidered shirt. Uk: Вона відчула, як на ній оживає традиційний український орнамент. En: She felt the traditional Ukrainian ornament come to life on her. Uk: Вишиванка сиділа ідеально, і Оксана відчула глибоке задоволення. En: The shirt fit perfectly, and Oksana felt a deep sense of satisfaction. Uk: Ця вишиванка означала для неї багато. En: This embroidered shirt meant a lot to her. Uk: Вона символізувала любов до традицій і шану до культури. En: It symbolized a love for traditions and a respect for culture. Uk: Оксана виглядала у дзеркало і посміхнулася: "Тепер я дійсно відчуваю себе частиною цього міста і його історії. En: Oksana looked in the mirror and smiled: "Now I truly feel like a part of this city and its