• Lars' Snowy Misadventure: A Cautionary Tale of Wintery Walks

    16 GIU 2024 · Fluent Fiction - Norwegian: Lars' Snowy Misadventure: A Cautionary Tale of Wintery Walks Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/lars-snowy-misadventure-a-cautionary-tale-of-wintery-walks/ Story Transcript: Nb: Lars elsker snø. En: Lars loves snow. Nb: Han gikk på gata i Bergen. En: He was walking on the street in Bergen. Nb: Det var vinter og veldig kaldt. En: It was winter and very cold. Nb: Snøen lå som et teppe over byen. En: Snow lay like a blanket over the city. Nb: Trærne var dekket av iskrystaller. En: The trees were covered in ice crystals. Nb: Utenfor vinduene sto folk og smilte. En: Outside the windows, people stood smiling. Nb: Men denne dagen var spesiell. En: But this day was special. Nb: Lars skulle til jobben. En: Lars was going to work. Nb: Han jobbet på et museum. En: He worked at a museum. Nb: Han likte jobben sin. En: He liked his job. Nb: Det var mange gamle ting der. En: There were many old things there. Nb: Han gikk en kort vei til jobben. En: He usually took a short way to work. Nb: Vanligvis tok det ti minutter. En: Usually, it took ten minutes. Nb: Men i dag var det annerledes. En: But today was different. Nb: Det hadde snødd mye om natten. En: It had snowed a lot during the night. Nb: Fortauet var glatt. En: The sidewalk was slippery. Nb: Det var is under snøen. En: There was ice under the snow. Nb: Lars visste det ikke. En: Lars didn't know that. Nb: Plutselig, han skled. En: Suddenly, he slipped. Nb: Han prøvde å balansere seg. En: He tried to balance himself. Nb: Men å nei, foten hans gled framover. En: But oh no, his foot slid forward. Nb: Han falt hardt på bakken. En: He fell hard on the ground. Nb: En skarp smerte skar gjennom ankelen hans. En: A sharp pain shot through his ankle. Nb: "Ahh!" En: "Ahh!" Nb: ropte Lars, med tårer i øynene. En: Lars shouted, with tears in his eyes. Nb: Han visste med en gang at noe var galt. En: He knew immediately that something was wrong. Nb: Han prøvde å reise seg. En: He tried to get up. Nb: Det var umulig. En: It was impossible. Nb: Smerten var for stor. En: The pain was too great. Nb: Hans høyre ankel var veldig vond. En: His right ankle hurt a lot. Nb: Folk stoppet. En: People stopped. Nb: En mann kom bort til ham. En: A man came over to him. Nb: "Er du ok?" En: "Are you okay?" Nb: spurte mannen. En: the man asked. Nb: Han hadde en stor jakke og lue på. En: He had a big jacket and a hat on. Nb: "Nei, jeg tror jeg har brukket ankelen," sa Lars med en svak stemme. En: "No, I think I've broken my ankle," Lars said in a weak voice. Nb: Mannen nikket og tok opp telefonen. En: The man nodded and took out his phone. Nb: Han ringte etter hjelp. En: He called for help. Nb: Ambulansen kom raskt. En: The ambulance came quickly. Nb: De løftet Lars forsiktig opp på en båre. En: They lifted Lars gently onto a stretcher. Nb: Lars følte seg litt bedre, men fortsatt redd. En: Lars felt a little better, but still scared. Nb: De kjørte ham til sykehuset. En: They drove him to the hospital. Nb: På sykehuset var det travelt. En: At the hospital, it was busy. Nb: Mange mennesker ventet. En: Many people were waiting. Nb: En lege med hvit frakk kom til Lars. En: A doctor in a white coat came to Lars. Nb: "Hei, jeg er Dr. Nilsen," sa legen vennlig. En: "Hi, I am Dr. Nilsen," said the doctor kindly. Nb: "Vi skal ta en røntgen av ankelen din." En: "We will take an X-ray of your ankle." Nb: De tok røntgenbilder. En: They took X-rays. Nb: Dr. Nilsen kom tilbake. En: Dr. Nilsen came back. Nb: "Du har en brudd i ankelen din, Lars," sa han. En: "You have a fracture in your ankle, Lars," he said. Nb: "Du må ha gips på." En: "You need a cast." Nb: Lars følte seg trist. En: Lars felt sad. Nb: Han visste at han ikke kunne gå til jobben på en stund. En: He knew that he couldn't go to work for a while. Nb: "Hvor lenge må jeg ha gips?" En: "How long do I need to have the cast?" Nb: spurte han. En: he asked. Nb: "Omtrent seks uker," svarte legen. En: "About six weeks," the doctor replied. Nb: "Men du må være forsiktig." En: "But you need to be careful." Nb: Lars sukket, men han visste at det kunne vært verre. En: Lars sighed, but he knew it could have been worse. Nb: Hans venner og familie kom for å besøke ham. En: His friends and family came to visit him. Nb: De brakte ham bøker og mat. En: They brought him books and food. Nb: Han tilbrakte mesteparten av tiden hjemme. En: He spent most of his time at home. Nb: Hver dag følte han seg litt bedre. En: Each day he felt a little better. Nb: Etter seks uker gikk han tilbake til sykehuset. En: After six weeks, he went back to the hospital. Nb: Legen tok av gipsen. En: The doctor removed the cast. Nb: Lars var glad. En: Lars was happy. Nb: Han kunne gå igjen! En: He could walk again! Nb: Han gikk tilbake til jobben sin på museet. En: He went back to his job at the museum. Nb: Hans kolleger var glad for å se ham. En: His colleagues were happy to see him. Nb: De hadde savnet ham. En: They had missed him. Nb: Lars smilte. En: Lars smiled. Nb: Selv om vinteren kan være vakker, visste Lars nå at han må være forsiktig på isen. En: Although winter can be beautiful, Lars now knew that he must be careful on the ice. Nb: Hver gang han ser snø, tenker han på den dagen. En: Every time he sees snow, he thinks about that day. Nb: Han er takknemlig for å være frisk igjen. En: He is grateful to be healthy again. Nb: Og så, fortsetter Lars å elske snøen, men med litt mer respekt. En: And so, Lars continues to love snow, but with a little more respect. Nb: Slutt. En: The End. Vocabulary Words: - blanket: teppe - crystals: krystaller - ankle: ankel - pain: smerte - ambulance: ambulanse - slippery: glatt - fracture: brudd - cast: gips - stretcher: båre - sigh: sukke - grateful: takknemlig - hospital: sykehus - colleagues: kolleger - respect: respekt - ice: is - job: jobb - winters: vinter - careful: forsiktig - weak: svak - doctor: lege - friends: venner - family: familie - museum: museum - daily: daglig - visit: besøke - night: natt - shouted: ropte - balance: balansere - gentle: forsiktig - driven: kjørt
    17 min. 28 sec.
  • Navigating Friendship: An Adventure in Self-Driving Boats

    15 GIU 2024 · Fluent Fiction - Norwegian: Navigating Friendship: An Adventure in Self-Driving Boats Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/navigating-friendship-an-adventure-in-self-driving-boats/ Story Transcript: Nb: I Bergen er havet overalt. En: In Bergen, the sea is everywhere. Nb: Det er ingen biler. Bare selvkjørende båter. En: There are no cars—just self-driving boats. Nb: Alle reiser med båt, uansett vær. En: Everyone travels by boat, regardless of the weather. Nb: Hver dag er en reise over bølgene. En: Every day is a journey over the waves. Nb: Sigrid er en ung jente. En: Sigrid is a young girl. Nb: Hun bor i sentrum av Bergen. En: She lives in the center of Bergen. Nb: Hun elsker vannet. En: She loves the water. Nb: Hver morgen tar hun en selvkjørende båt til skolen. En: Every morning she takes a self-driving boat to school. Nb: Båten heter Håpet. En: The boat is called Hope. Nb: En morgen er det tåke. En: One morning, there is fog. Nb: Skolen er borte i tåken. En: The school is hidden in the fog. Nb: Sigrid er urolig. En: Sigrid is uneasy. Nb: Hun setter seg i Håpet. En: She gets into Hope. Nb: Båten starter turen. En: The boat starts its journey. Nb: På vei til skolen møter hun Lars. En: On the way to school, she meets Lars. Nb: Lars bor også i Bergen. En: Lars also lives in Bergen. Nb: Han er høy og har brunt hår. En: He is tall with brown hair. Nb: Han tar båten Frihet. En: He takes the boat Freedom. Nb: Lars smiler til Sigrid. En: Lars smiles at Sigrid. Nb: "Hei Sigrid! Har du sett Eirik i dag?" spør han. En: "Hi Sigrid! Have you seen Eirik today?" he asks. Nb: Eirik er en venn av både Sigrid og Lars. En: Eirik is a friend of both Sigrid and Lars. Nb: Eirik er en oppfinner. En: Eirik is an inventor. Nb: Han fikser båter for folk i Bergen. En: He fixes boats for people in Bergen. Nb: Sigrid ser på Lars. En: Sigrid looks at Lars. Nb: "Nei, jeg har ikke sett ham," svarer hun. En: "No, I haven’t seen him," she replies. Nb: Plutselig stopper Håpet. En: Suddenly, Hope stops. Nb: Båten er midt ute på fjorden. En: The boat is in the middle of the fjord. Nb: Sigrid prøver å starte motoren igjen. En: Sigrid tries to restart the engine. Nb: Det fungerer ikke. En: It doesn’t work. Nb: Lars er ved siden av henne i sin båt. En: Lars is beside her in his boat. Nb: "Jeg tror vi må finne Eirik," sier Lars. En: "I think we need to find Eirik," says Lars. Nb: "Han kan fikse båten." En: "He can fix the boat." Nb: Sigrid nikker. En: Sigrid nods. Nb: De setter kurs mot Eiriks verksted. En: They set course for Eirik’s workshop. Nb: Tåken er tykk. En: The fog is thick. Nb: De kan nesten ikke se noe. En: They can hardly see anything. Nb: Båtene kjører sakte fremover. En: The boats move slowly forward. Nb: De finner verkstedet til slutt. En: They finally find the workshop. Nb: Eirik står utenfor. En: Eirik is standing outside. Nb: Han er dekket i olje. En: He is covered in oil. Nb: "Hva skjedde?" spør han. En: "What happened?" he asks. Nb: "Motoren stoppet," sier Sigrid. En: "The engine stopped," says Sigrid. Nb: "Vi er usikre på hva som er galt." En: "We’re not sure what’s wrong." Nb: Eirik smiler. En: Eirik smiles. Nb: "Dette kan jeg fikse," sier han. En: "I can fix this," he says. Nb: Han tar verktøyet sitt og åpner motoren. En: He takes his tools and opens the engine. Nb: Etter noen minutter sier han, "Denne slangen er løs. Jeg skal feste den." En: After a few minutes, he says, “This hose is loose. I will fasten it.” Nb: Sigrid og Lars ser på mens Eirik jobber. En: Sigrid and Lars watch as Eirik works. Nb: Etter en kort stund sier Eirik, "Nå er båten i orden. Prøv å starte den nå." En: After a short while, Eirik says, "The boat is fixed now. Try to start it." Nb: Sigrid setter seg i Håpet. En: Sigrid gets into Hope. Nb: Hun trykker på knappen. En: She presses the button. Nb: Motoren starter. En: The engine starts. Nb: Båten fungerer igjen. En: The boat works again. Nb: "Hurra!" roper Sigrid. En: "Hooray!" shouts Sigrid. Nb: "Tusen takk, Eirik!" En: "Thank you so much, Eirik!" Nb: Lars og Sigrid takker Eirik. En: Lars and Sigrid thank Eirik. Nb: De må skynde seg til skolen. En: They need to hurry to school. Nb: Håpet og Frihet setter kursen mot skolen igjen. En: Hope and Freedom set course for the school again. Nb: De når skolen i tide. En: They arrive at school on time. Nb: De er glade og lettet. En: They are happy and relieved. Nb: Tåken letter også. En: The fog lifts as well. Nb: Solen skinner nå. En: The sun is now shining. Nb: Bergen er vakker i solskinn. En: Bergen is beautiful in the sunshine. Nb: Vennskapet deres er også varmt som solen. En: Their friendship is also warm like the sun. Nb: Det var en dag de aldri vil glemme. En: It was a day they will never forget. Nb: Båtene deres, Håpet og Frihet, fraktet dem trygt og tok dem tilbake i tide. En: Their boats, Hope and Freedom, carried them safely and brought them back on time. Nb: Sammen overvant de utfordringene på fjorden. En: Together, they overcame the challenges on the fjord. Nb: Sigrid, Lars og Eirik ler sammen. En: Sigrid, Lars, and Eirik laugh together. Nb: "Ingen ting er umulig når vi er sammen," sier Sigrid. En: "Nothing is impossible when we’re together," says Sigrid. Nb: De tre vennene vet at uansett hvor vanskelig det blir, vil de alltid ha hverandre. En: The three friends know that no matter how difficult things get, they will always have each other. Nb: I Bergen, byen med sjøen, er vennskap sterkere enn noe annet. En: In Bergen, the city by the sea, friendship is stronger than anything else. Vocabulary Words: - everywhere: overalt - regardless: uansett - uneasy: urolig - engine: motor - restart: starte igjen - loose: løs - fix: fikse - tool: verktøy - fasten: feste - workshop: verksted - covered: dekket - oil: olje - button: knapp - shout: rope - challenge: utfordring - overcome: overvinne - fjord: fjord - relieved: lettet - deal with: håndtere - thick: tykk - hardly: nesten ikke - move: kjøre - fix: fikse - laugh: ler - beautiful: vakker - warmth: varme - shine: skin - together: sammen - inventor: oppfinner - self-driving: selvkjørende
    17 min. 41 sec.
  • Snapshots and Sun Salutations: A Day at Frogner Park

    14 GIU 2024 · Fluent Fiction - Norwegian: Snapshots and Sun Salutations: A Day at Frogner Park Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/snapshots-and-sun-salutations-a-day-at-frogner-park/ Story Transcript: Nb: Eirik og Ingrid hadde en idé. En: Eirik and Ingrid had an idea. Nb: De skulle ta bilder av Vigeland-statuene i Frogner Park. En: They would take pictures of the Vigeland statues in Frogner Park. Nb: Det var sol, og alle var glade. En: It was sunny, and everyone was happy. Nb: Eirik og Ingrid gikk inn i parken med kamera. En: Eirik and Ingrid entered the park with a camera. Nb: De kom til Monolitten. En: They came to the Monolith. Nb: Det er en stor statue. En: It's a large statue. Nb: "La oss starte her," sa Eirik. En: "Let's start here," said Eirik. Nb: "God idé," svarte Ingrid og løftet kameraet. En: "Good idea," replied Ingrid, lifting the camera. Nb: De stilte seg ved statuen. En: They stood by the statue. Nb: Eirik skulle posere først. En: Eirik would pose first. Nb: "Stå sånn," sa Ingrid og viste med hendene. En: "Stand like this," said Ingrid, demonstrating with her hands. Nb: Eirik prøvde. En: Eirik tried. Nb: Ingrid tok bilde. En: Ingrid took the picture. Nb: Så var det Ingrids tur. En: Then it was Ingrid's turn. Nb: De flyttet til Sinnataggen. En: They moved to the Angry Boy statue. Nb: Eirik og Ingrid prøvde å stå som den lille gutten. En: Eirik and Ingrid tried to pose like the little boy. Nb: Det var vanskelig. En: It was difficult. Nb: De lo mye. En: They laughed a lot. Nb: En gruppe mennesker kom mot dem. En: A group of people approached them. Nb: "Er dere med på yoga?" En: "Are you here for yoga?" Nb: spurte en dame. En: asked a lady. Nb: Eirik og Ingrid så på hverandre. En: Eirik and Ingrid looked at each other. Nb: De visste ikke hva de skulle si. En: They didn't know what to say. Nb: "Eh, ja," svarte Eirik, litt forvirret. En: "Uh, yes," answered Eirik, a bit confused. Nb: Alle satte seg på matter. En: Everyone sat down on mats. Nb: Eirik og Ingrid fulgte etter. En: Eirik and Ingrid followed. Nb: Instruktøren begynte å snakke. En: The instructor began to speak. Nb: "Velkommen til sommer yoga," sa hun. En: "Welcome to summer yoga," she said. Nb: "Vi begynner med enkle øvelser." En: "We'll start with some simple exercises." Nb: Eirik og Ingrid prøvde å følge instruksjonene. En: Eirik and Ingrid tried to follow the instructions. Nb: "Dette føles mer som en statue," hvisket Eirik til Ingrid. En: "This feels more like a statue," Eirik whispered to Ingrid. Nb: Ingrid nikket og smilte. En: Ingrid nodded and smiled. Nb: De hadde allerede en plan. En: They already had a plan. Nb: Kanskje yoga kunne hjelpe dem å posere bedre. En: Maybe yoga could help them pose better. Nb: Etter yogaen kom instruktøren bort til dem. En: After yoga, the instructor came over to them. Nb: "Bra jobbet," sa hun. En: "Good job," she said. Nb: "Vil dere bli med neste gang?" En: "Would you like to join next time?" Nb: Eirik og Ingrid var glade. En: Eirik and Ingrid were happy. Nb: "Kanskje," svarte de. En: "Maybe," they replied. Nb: De fortsatte å ta bilder. En: They continued to take pictures. Nb: Med yoga-øvelser i hodet klarte de å lage morsomme og kreative statuer. En: With yoga exercises in mind, they managed to make funny and creative statues. Nb: På slutten av dagen hadde de mange gode bilder. En: By the end of the day, they had many good pictures. Nb: "Vi gjorde det," sa Eirik. En: "We did it," said Eirik. Nb: "Ja, og vi gjorde yoga også," lo Ingrid. En: "Yes, and we did yoga too," laughed Ingrid. Nb: De gikk ut av parken og visste at de hadde hatt en uventet, men fantastisk dag. En: They walked out of the park, knowing they had an unexpected but fantastic day. Vocabulary Words: - idea: idé - pictures: bilder - statues: statuene - sunny: sol - entered: gikk inn - camera: kamera - monolith: monolitten - large: stor - demonstrating: viste - pose: posere - angry: sinnataggen - boy: gutten - difficult: vanskelig - laughed: lo - group: gruppe - approached: kom mot - yoga: yoga - lady: dame - confused: forvirret - mats: matter - instructor: instruktøren - exercises: øvelser - whispered: hvisket - nodded: nikket - creative: kreative - managed: klarte - unexpected: uventet - fantastic: fantastisk - happy: glade - replied: svarte
    13 min. 23 sec.
  • Dancing in the Rain: A Sibling Adventure at the Bergen Festival

    13 GIU 2024 · Fluent Fiction - Norwegian: Dancing in the Rain: A Sibling Adventure at the Bergen Festival Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/dancing-in-the-rain-a-sibling-adventure-at-the-bergen-festival/ Story Transcript: Nb: Det sildret regn i Bergen, men det stoppet ikke folkemengden. En: It was drizzling in Bergen, but that didn't stop the crowd. Nb: Festivalen var i gang! En: The festival was on! Nb: Ingrid, Marius og lillesøsteren deres, Lillemor, gikk nedover Bryggen. En: Ingrid, Marius, and their little sister, Lillemor, walked down Bryggen. Nb: De holdt hender for ikke å miste hverandre i alt kaoset. En: They held hands to avoid losing each other in all the chaos. Nb: Ingrid hadde på seg sin nye regnjakke. En: Ingrid wore her new raincoat. Nb: Den var gul som en sol, og hun smilte bredt. En: It was yellow like the sun, and she smiled broadly. Nb: "Se, Marius," sa hun og pekte på en gruppe musikere. En: "Look, Marius," she said, pointing to a group of musicians. Nb: De spilte fiolin og cello. En: They were playing violin and cello. Nb: "Så vakker musikk!" En: "Such beautiful music!" Nb: Marius nikket. En: Marius nodded. Nb: "Jeg elsker disse festivalene," sa han. En: "I love these festivals," he said. Nb: "Vi ser noe nytt hvert år." En: "We see something new every year." Nb: Lillemor var også begeistret, men hun var mest interessert i sukkerspinnet hun så lenger ned i gaten. En: Lillemor was also excited, but she was most interested in the cotton candy she saw further down the street. Nb: "Kan vi kjøpe sukkerspinn?" En: "Can we get cotton candy?" Nb: spurte hun og så bedende opp på Ingrid. En: she asked, looking pleadingly at Ingrid. Nb: Ingrid lo. En: Ingrid laughed. Nb: "Selvfølgelig, Lillemor. En: "Of course, Lillemor. Nb: Men først må vi finne en fin plass å se på parade." En: But first, we need to find a good spot to watch the parade." Nb: De tre gikk gjennom folkemengden og fant en fin plass ved Torget. En: The three of them walked through the crowd and found a nice spot at the Market Square. Nb: Der kunne de se alt som skjedde. En: There, they could see everything that was happening. Nb: Paraden startet med store, fargerike flåter. En: The parade started with large, colorful floats. Nb: Folk i kostymer danset og vinket. En: People in costumes danced and waved. Nb: "Se på de store maskene!" En: "Look at those big masks!" Nb: ropte Lillemor. En: shouted Lillemor. Nb: "De er så morsomme!" En: "They're so funny!" Nb: Marius så på Ingrid. En: Marius looked at Ingrid. Nb: "Jeg husker da vi var barn og kom hit med mamma og pappa. En: "I remember when we were kids and came here with Mom and Dad. Nb: Nå er det vår tur å ta vare på Lillemor." En: Now it's our turn to take care of Lillemor." Nb: Ingrid nikket. En: Ingrid nodded. Nb: "Ja, det er rart å tenke på. En: "Yes, it's strange to think about. Nb: Men det er fint også." En: But it's nice too." Nb: Plutselig begynte det å regne kraftigere. En: Suddenly, it started to rain harder. Nb: Mange folk løp for å finne ly, men Ingrid, Marius og Lillemor ble stående. En: Many people ran for shelter, but Ingrid, Marius, and Lillemor stayed put. Nb: De hadde gode regnjakker. En: They had good raincoats. Nb: "Regnet stopper oss ikke," sa Marius og lo. En: "The rain won't stop us," said Marius, laughing. Nb: Lillemor danset i regnet, og regndråpene så ut som diamanter i luften. En: Lillemor danced in the rain, and the raindrops looked like diamonds in the air. Nb: Hun spant rundt og rundt, så glad som bare et barn kan være. En: She spun around and around, as happy as only a child can be. Nb: Etter paraden bestemte de seg for å gå til en kafé. En: After the parade, they decided to go to a café. Nb: De trengte en varm kopp kakao. En: They needed a warm cup of cocoa. Nb: De fant en liten, koselig kafé ved stranden. En: They found a small, cozy café by the beach. Nb: Ingrid bestilte tre kopper kakao med krem, og de satte seg ved et vindu med utsikt over fjorden. En: Ingrid ordered three cups of cocoa with cream, and they sat by a window overlooking the fjord. Nb: "Dette er den beste dagen," sa Lillemor med en kakao-bart på leppene. En: "This is the best day," said Lillemor with a cocoa mustache on her lips. Nb: "Jeg elsker Bergen-festivalen!" En: "I love the Bergen festival!" Nb: Ingrid og Marius nikket i enighet. En: Ingrid and Marius nodded in agreement. Nb: De visste at de hadde skapt minner sammen som ville vare livet ut. En: They knew they had created memories together that would last a lifetime. Nb: Festivalen kom til å bli en fast tradisjon for dem. En: The festival was going to become a lasting tradition for them. Nb: Da de gikk hjemover, var de våte, men varme om hjertet. En: As they walked home, they were wet but warm at heart. Nb: Bergen var vakker, selv i regnet. En: Bergen was beautiful, even in the rain. Nb: Og viktigst av alt, de hadde hverandre. En: And most importantly, they had each other. Vocabulary Words: - drizzling: sildret - crowd: folkemengden - festival: festivalen - chaos: kaoset - raincoat: regnjakke - broadly: bredt - musicians: musikere - violin: fiolin - cello: cello - costumes: kostymer - masks: maskene - sugar: sukker - cotton candy: sukkerspinn - pleadingly: bedende - parade: parade - chaos: kaos - spot: plass - square: Torget - floats: flåter - shelter: ly - danced: danset - child: barn - spun: spant - beach: stranden - cozy: koselig - cream: krem - fjord: fjorden - tradition: tradisjon - memories: minner - rain: regnet
    15 min. 24 sec.
  • Magical Midsummer: Friendship and Festivities in Bergen's Glow

    12 GIU 2024 · Fluent Fiction - Norwegian: Magical Midsummer: Friendship and Festivities in Bergen's Glow Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/magical-midsummer-friendship-and-festivities-in-bergens-glow/ Story Transcript: Nb: Solen skinte klart over Bergen. En: The sun shone brightly over Bergen. Nb: Gater og torg var fulle av folk som gledet seg til midtsommerfesten. En: Streets and squares were full of people looking forward to the Midsummer festival. Nb: Ingrid gledet seg også. En: Ingrid was excited too. Nb: Hun hadde invitert vennene sine, Lars og Maja, til en spesiell sammenkomst. En: She had invited her friends, Lars and Maja, to a special gathering. Nb: Ingrid bodde i et lite hus nær Bryggen. En: Ingrid lived in a small house near Bryggen. Nb: Huset var pyntet med blomster og lys. En: The house was decorated with flowers and lights. Nb: Inne i huset var bordet dekket med mat. En: Inside, the table was set with food. Nb: Det var lefser, laks, og jordbær. En: There were lefser, salmon, and strawberries. Nb: På bordet stod også en stor kanne med saft. En: On the table also stood a large pitcher of juice. Nb: Klokken nærmet seg seks. En: The clock was approaching six. Nb: Ingrid hørte bank på døren. En: Ingrid heard a knock on the door. Nb: Hun åpnet døren og så Lars og Maja som smilte stort. En: She opened it and saw Lars and Maja smiling broadly. Nb: "Velkommen," sa Ingrid og klemte dem begge. En: "Welcome," said Ingrid, hugging them both. Nb: De satte seg rundt bordet og begynte å spise. En: They sat around the table and began to eat. Nb: Lars fortalte en morsom historie fra ferien sin. En: Lars told a funny story from his vacation. Nb: Maja lo så hun nesten mistet pusten. En: Maja laughed so hard she almost lost her breath. Nb: Ingrid følte seg glad. En: Ingrid felt happy. Nb: Vennene hennes var de beste i verden. En: Her friends were the best in the world. Nb: Utenfor vinduet hørte de barn leke og voksne synge. En: Outside the window, they heard children playing and adults singing. Nb: Hele byen var i feststemning. En: The whole city was in a festive mood. Nb: Lars foreslo at de skulle gå ut. En: Lars suggested they go out. Nb: "Det er en stor bål på festplassen," sa han. En: "There's a big bonfire at the festival ground," he said. Nb: "La oss gå dit." En: "Let's go there." Nb: De gikk ut og fulgte lydene av musikk og latter. En: They went out and followed the sounds of music and laughter. Nb: Plassen ved Festplassen var full av folk. En: The plaza by Festplassen was crowded with people. Nb: Et stort bål brant midt på plassen. En: A large bonfire burned in the middle of the plaza. Nb: Rundt bålet danset folk i ring. En: Around the fire, people danced in a circle. Nb: Noen spilte trekkspill, andre sang gamle sanger. En: Some played the accordion, others sang old songs. Nb: Ingrid, Lars, og Maja tok hverandre i hendene og gikk inn i ringen. En: Ingrid, Lars, and Maja took each other’s hands and joined the circle. Nb: De danset og lo. En: They danced and laughed. Nb: Gleden fylte hjertene deres. En: Joy filled their hearts. Nb: I lyset fra bålet føltes alt magisk. En: In the light of the bonfire, everything felt magical. Nb: Senere samme kveld satte de seg på en benk ved vannet. En: Later that evening, they sat on a bench by the water. Nb: De så utover fjorden. En: They looked out over the fjord. Nb: "Dette er den beste midtsommeren noensinne," sa Maja med et smil. En: "This is the best midsummer ever," said Maja with a smile. Nb: Ingrid og Lars nikket enige. En: Ingrid and Lars nodded in agreement. Nb: Ingrid følte seg takknemlig. En: Ingrid felt grateful. Nb: Livet var godt, og vennskapet med Lars og Maja gjorde det enda bedre. En: Life was good, and the friendship with Lars and Maja made it even better. Nb: Under stjernene i den klare natten lovet de å møtes her igjen neste midtsommer. En: Under the stars in the clear night, they promised to meet here again next Midsummer. Nb: Og så satt de der, tre venner, i en magisk natt i Bergen, med minner som ville vare evig. En: And so they sat there, three friends, on a magical night in Bergen, with memories that would last forever. Nb: Historien endte ikke, den begynte bare på nytt, år etter år. En: The story didn't end; it just began anew, year after year. Vocabulary Words: - shone: skinte - brightly: klart - full: fulle - looking forward to: gledet seg til - excited: gledet seg - special: spesiell - gathering: sammenkomst - decorated: pyntet - flowers: blomster - pitcher: kanne - knock: bank - hugging: klemte - table: bord - laughed: lo - breath: pusten - grateful: takknemlig - bonfire: bål - crowded: full - plaza: plass - danced: danset - circle: ring - accordion: trekkspill - played: spilte - songs: sanger - magical: magisk - bench: benk - fjord: fjorden - smile: smil - nodded: nikket - star: stjerner
    13 min. 51 sec.
  • After the Deluge: A Family Stands United in Bergen's Storm

    11 GIU 2024 · Fluent Fiction - Norwegian: After the Deluge: A Family Stands United in Bergen's Storm Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/after-the-deluge-a-family-stands-united-in-bergens-storm/ Story Transcript: Nb: Sofie våknet med et rykk. En: Sofie woke with a start. Nb: Regnet trommet hardt mot vinduet. En: The rain drummed hard against the window. Nb: Utenfor var Bergen mørkt og vått. En: Outside, Bergen was dark and wet. Nb: Hun gikk ned til kjøkkenet. En: She went down to the kitchen. Nb: Hans og Ingrid var der allerede. En: Hans and Ingrid were already there. Nb: "Er alt bra?" En: "Is everything alright?" Nb: spurte hun. En: she asked. Nb: "Nei," svarte Hans. En: "No," replied Hans. Nb: "Elva har flommet over. En: "The river has overflowed. Nb: Hagen er fylt med vann." En: The garden is filled with water." Nb: Ingrid så bekymret ut. En: Ingrid looked worried. Nb: "Hva skal vi gjøre?" En: "What are we going to do?" Nb: Hans sukket. En: Hans sighed. Nb: "Jeg vet ikke. En: "I don't know. Nb: Vi må se hvor mye skade det er." En: We need to see how much damage there is." Nb: De tok på regnklær og gikk ut. En: They put on rain gear and went outside. Nb: Vannet nådde dem til anklene. En: The water reached their ankles. Nb: Blomsterbedene var borte. En: The flower beds were gone. Nb: Hagen var et stort basseng. En: The garden was a large pool. Nb: Sofie kjente en klump i magen. En: Sofie felt a lump in her stomach. Nb: De gikk til naboene. En: They went to the neighbors. Nb: Alle sloss med vannet. En: Everyone was fighting the water. Nb: Noen bar bøtter. En: Some carried buckets. Nb: Andre prøvde å bygge barrierer. En: Others tried to build barriers. Nb: "Vi må jobbe sammen," sa Hans. En: "We need to work together," said Hans. Nb: "La oss hjelpe hverandre." En: "Let's help each other." Nb: Sofie, Hans og Ingrid hentet koster og bøtter. En: Sofie, Hans, and Ingrid fetched brooms and buckets. Nb: De begynte å fjerne vannet. En: They started removing the water. Nb: Det var slitsomt arbeid. En: It was exhausting work. Nb: Hendene deres ble røde og kalde. En: Their hands became red and cold. Nb: Men de ga ikke opp. En: But they did not give up. Nb: Timene gikk. En: Hours passed. Nb: Regnet lettet. En: The rain eased. Nb: Vannet sank sakte. En: The water slowly receded. Nb: De kunne se gresset igjen. En: They could see the grass again. Nb: En nabo, fru Olsen, kom bort. En: A neighbor, Mrs. Olsen, came over. Nb: "Takk," sa hun. En: "Thank you," she said. Nb: "Vi klarer oss." En: "We will manage." Nb: Sofie smilte. En: Sofie smiled. Nb: "Vi klarer det sammen." En: "We will manage together." Nb: Da kvelden kom, var vannet nesten borte. En: By evening, the water was almost gone. Nb: Huset stod trygt. En: The house was safe. Nb: Hagen trengte mye omsorg, men den var der fortsatt. En: The garden needed a lot of care, but it was still there. Nb: Ingrid satte på varm te. En: Ingrid made some hot tea. Nb: "Vi klarte det," sa hun. En: "We did it," she said. Nb: Hans nikket. En: Hans nodded. Nb: "Ja, vi klarte det." En: "Yes, we did." Nb: Sofie kikket ut vinduet. En: Sofie looked out the window. Nb: Regndråpene var små og milde nå. En: The raindrops were small and gentle now. Nb: Bergen begynte å puste igjen. En: Bergen began to breathe again. Nb: Hun følte seg trygg. En: She felt safe. Nb: Familien var sammen, og de kunne klare hva som helst. En: The family was together, and they could handle anything. Nb: "En storm kan ikke stoppe oss," sa Sofie bestemt. En: "A storm can't stop us," said Sofie firmly. Nb: Så satt de der, sammen, og lot varmen fra teen fylle dem. En: So, there they sat, together, letting the warmth from the tea fill them. Nb: Stormen var over. En: The storm was over. Nb: Familien kunne se fremover igjen. En: The family could look forward again. Nb: Bergen var fremdeles der, sterk og vakker, akkurat som dem. En: Bergen was still there, strong and beautiful, just like them. Vocabulary Words: - drummed: trommet - overflowed: flommet over - damage: skade - rain gear: regnklær - ankles: ankler - flower beds: blomsterbedene - pool: basseng - lump: klump - stomach: mage - barriers: barrierer - brooms: koster - exhausting: slitsomt - eased: lettet - receded: sank - manage: klare - care: omsorg - felt: følte - gentle: milde - house: hus - buckets: bøtter - fetched: hentet - together: sammen - red: røde - cold: kalde - evening: kveld - look forward: se fremover - woke: våknet - start: rykk - sighed: sukket - storm: storm
    14 min. 13 sec.
  • Exploring the Geirangerfjord: A Class Trip to Nature's Wonders

    10 GIU 2024 · Fluent Fiction - Norwegian: Exploring the Geirangerfjord: A Class Trip to Nature's Wonders Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/exploring-the-geirangerfjord-a-class-trip-to-natures-wonders/ Story Transcript: Nb: Solen skinte lyst over Geirangerfjorden. En: The sun shone brightly over the Geirangerfjord. Nb: Fjorden lå som en blå perle mellom de bratte fjellene. En: The fjord lay like a blue pearl between the steep mountains. Nb: Åse, Lars og Sigrid var begeistret. En: Åse, Lars, and Sigrid were excited. Nb: De skulle på en klassetur for å studere fjordens økosystem. En: They were on a class trip to study the fjord's ecosystem. Nb: Nede ved vannkanten samlet læreren alle sammen. En: Down by the water's edge, the teacher gathered everyone together. Nb: "Vi skal lære om fiskene, plantene og vannet," sa hun. En: "We will learn about the fish, plants, and the water," she said. Nb: Åse, Lars og Sigrid fikk mikroskoper og notatbøker. En: Åse, Lars, and Sigrid received microscopes and notebooks. Nb: De skulle undersøke alt de fant. En: They were to investigate everything they found. Nb: Åse var fascinert av vannets farge. En: Åse was fascinated by the color of the water. Nb: "Hvorfor er det så blått her?" En: "Why is it so blue here?" Nb: spurte hun. En: she asked. Nb: "Det er på grunn av isbreene," forklarte læreren. En: "It's because of the glaciers," the teacher explained. Nb: "Smeltevannet fra isbreene gir fjorden denne spesielle fargen." En: "The meltwater from the glaciers gives the fjord this special color." Nb: Lars dykket ned i vannet. En: Lars dived into the water. Nb: Han fant en fisk med fargerike skjell. En: He found a fish with colorful scales. Nb: "Se her!" En: "Look here!" Nb: ropte han. En: he shouted. Nb: "Hva slags fisk er dette?" En: "What kind of fish is this?" Nb: Læreren forklarte at det var en Lyr. En: The teacher explained that it was a Pollock. Nb: "Den lever ofte i slike farvann," sa hun. En: "It often lives in such waters," she said. Nb: Sigrid gikk langs stranden. En: Sigrid walked along the shore. Nb: Hun kikket nøye på alle plantene. En: She carefully examined all the plants. Nb: Plutselig ropte hun, "Hva er dette?" En: Suddenly she shouted, "What is this?" Nb: Hun pekte på en grønn plante som vokste halvveis under vannet. En: She pointed to a green plant growing halfway underwater. Nb: "Det er tang," svarte læreren. En: "That's seaweed," the teacher replied. Nb: "Tang er viktig for mange sjødyr." En: "Seaweed is important for many marine animals." Nb: Etter lunsj satte Åse seg på en stein. En: After lunch, Åse sat on a rock. Nb: Hun så utover fjorden. En: She looked out over the fjord. Nb: "Vi har lært så mye i dag," sa hun. En: "We have learned so much today," she said. Nb: "Ja," svarte Lars. En: "Yes," replied Lars. Nb: "Det er fantastisk hvordan alt henger sammen her." En: "It's amazing how everything is connected here." Nb: Sigrid nikket. En: Sigrid nodded. Nb: "Jeg visste ikke at naturen var så komplisert," sa hun. En: "I didn't know nature was so complex," she said. Nb: Som dagen nærmet seg slutten, samlet klassen seg igjen. En: As the day came to an end, the class gathered again. Nb: Læreren sa, "Fjorden er et spesielt sted. En: The teacher said, "The fjord is a special place. Nb: Det er opp til oss å ta vare på det." En: It's up to us to take care of it." Nb: Åse, Lars og Sigrid følte seg enige. En: Åse, Lars, and Sigrid felt they agreed. Nb: På bussen hjemtenkte Åse på alle de vakre tingene de hadde sett. En: On the bus ride home, Åse thought about all the beautiful things they had seen. Nb: "Vi må fortelle alle om dette," sa hun til Lars og Sigrid. En: "We have to tell everyone about this," she said to Lars and Sigrid. Nb: Lars smilte, "Ja, kanskje vi kan hjelpe til å beskytte naturen." En: Lars smiled, "Yes, maybe we can help protect nature." Nb: Sigrid la hånden på Åses skulder. En: Sigrid placed her hand on Åse's shoulder. Nb: "Det var en flott dag," sa hun. En: "It was a great day," she said. Nb: De nikket alle sammen. En: They all nodded. Nb: De visste nå at Geirangerfjorden var et unikt sted. En: They now knew that the Geirangerfjord was a unique place. Nb: De skulle alle gjøre sitt beste for å bevare det. En: They would all do their best to preserve it. Nb: De følte at de hadde fått en viktig oppgave. En: They felt that they had been given an important task. Nb: Og sammen skulle de klare det. En: And together, they would succeed. Vocabulary Words: - shone: skinte - fjord: fjorden - pearl: perle - steep: bratte - excited: begeistret - ecosystem: økosystem - edge: vannkanten - gathered: samlet - microscope: mikroskoper - notebooks: notatbøker - investigate: undersøke - fascinated: fascinert - glaciers: isbreene - meltwater: smeltevannet - dived: dykket - scales: skjell - colorful: fargerike - shore: stranden - examined: kikket - seaweed: tang - marine: sjødyr - complex: komplisert - preserve: bevare - task: oppgave - connected: henger sammen - gathered: samlet - explain: forklarte - halfway: halvveis - carefully: nøye - beautiful: vakre
    14 min. 34 sec.
  • Mornings at Bryggen: A Day in the Life at Bergen’s Fish Market

    9 GIU 2024 · Fluent Fiction - Norwegian: Mornings at Bryggen: A Day in the Life at Bergen’s Fish Market Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/mornings-at-bryggen-a-day-in-the-life-at-bergens-fish-market/ Story Transcript: Nb: Vinden blåser kaldt på Bryggen i Bergen. En: The wind blows cold at Bryggen in Bergen. Nb: Maja og Sondre står i fiskehallen. En: Maja and Sondre stand in the fish market. Nb: Klokka er seks om morgenen. En: It is six o'clock in the morning. Nb: Bergen våkner. En: Bergen is waking up. Nb: Maja smiler til Sondre. En: Maja smiles at Sondre. Nb: "God morgen!" En: "Good morning!" Nb: sier hun. En: she says. Nb: De to har jobbet sammen i ett år. En: The two have worked together for one year. Nb: De selger fisk hver dag. En: They sell fish every day. Nb: "Klar for en ny dag?" En: "Ready for a new day?" Nb: spør Sondre. En: asks Sondre. Nb: Han tar på seg et forkleskjørt. En: He puts on an apron. Nb: Fersk fisk ligger på is foran dem. En: Fresh fish lies on ice in front of them. Nb: "Alltid klar," svarer Maja. En: "Always ready," replies Maja. Nb: Hun legger laks på isen. En: She places salmon on the ice. Nb: Det lukter hav. En: It smells like the sea. Nb: Måker skriker i himmelen. En: Seagulls scream in the sky. Nb: Folk begynner å komme. En: People begin to arrive. Nb: Turister fra Tyskland og Japan ser på fisken. En: Tourists from Germany and Japan look at the fish. Nb: En gammel dame kommer bort. En: An old lady approaches. Nb: "Har du fersk torsk i dag?" En: "Do you have fresh cod today?" Nb: spør hun. En: she asks. Nb: "Ja, selvfølgelig," svarer Maja. En: "Yes, of course," replies Maja. Nb: Hun tar en stor torsk og pakker den inn i papir. En: She takes a large cod and wraps it in paper. Nb: Damen smiler, betaler og går. En: The lady smiles, pays, and leaves. Nb: Sondre snakker med en mann. En: Sondre talks with a man. Nb: Mannen peker på en krabbe. En: The man points at a crab. Nb: "Stor krabbe!" En: "Big crab!" Nb: ler mannen. En: the man laughs. Nb: Sondre ler også, løfter krabben og legger den i en pose. En: Sondre laughs too, lifts the crab, and puts it in a bag. Nb: Maja ser på klokka. En: Maja looks at the clock. Nb: Det er lunsjtider. En: It is lunchtime. Nb: Sondre tar fram en termos med kaffe. En: Sondre brings out a thermos of coffee. Nb: De setter seg ned. En: They sit down. Nb: "Det er mange folk i dag," sier Maja. En: "There are many people today," says Maja. Nb: "Ja, det er bra," svarer Sondre. En: "Yes, it's good," replies Sondre. Nb: De sitter stille en stund, ser på folk som går forbi. En: They sit quietly for a while, watching people pass by. Nb: Solen står høyt nå. En: The sun is high now. Nb: Det er varmt. En: It is warm. Nb: Plutselig hører de et rop. En: Suddenly, they hear a shout. Nb: En gutt har snublet ved brygga. En: A boy has stumbled on the pier. Nb: Han har falt på isen. En: He has fallen on the ice. Nb: Sondre reiser seg raskt, løper bort. En: Sondre stands up quickly, runs over. Nb: Gutten gråter. En: The boy is crying. Nb: "Er du ok?" En: "Are you okay?" Nb: spør Sondre. En: asks Sondre. Nb: Gutten nikker, men han blør fra kneet. En: The boy nods, but he is bleeding from his knee. Nb: Maja kommer med et førstehjelpsskrin. En: Maja comes with a first aid kit. Nb: Hun vasker såret og setter på plaster. En: She cleans the wound and puts a bandage on it. Nb: "Du er flink," sier gutten. En: "You're good at this," says the boy. Nb: Han smiler tappert. En: He smiles bravely. Nb: Maja og Sondre ler. En: Maja and Sondre laugh. Nb: "Takk!" En: "Thank you!" Nb: sier de begge. En: they both say. Nb: Dagen går mot slutten. En: The day is coming to an end. Nb: Maja og Sondre pakker sakene. En: Maja and Sondre pack up. Nb: Fisken er nesten solgt ut. En: The fish is almost sold out. Nb: Kassa er full av penger. En: The cash register is full of money. Nb: "Suksess!" En: "Success!" Nb: roper Sondre. En: shouts Sondre. Nb: De high-fiver hverandre. En: They high-five each other. Nb: Maja ser ut mot havet. En: Maja looks out to the sea. Nb: "Bergen er vakker," sier hun. En: "Bergen is beautiful," she says. Nb: "Ja," sier Sondre. En: "Yes," says Sondre. Nb: "Og denne jobben er fin." En: "And this job is nice." Nb: De to venner går hjem sammen, fornøyde og glade. En: The two friends walk home together, content and happy. Nb: Slutten. En: The end. Vocabulary Words: - blows: blåser - cold: kaldt - fish market: fiskehallen - waking up: våkner - smiles: smiler - work together: jobbet sammen - fresh: fersk - apron: forkleskjørt - puts on: tar på seg - ice: is - salmon: laks - smells like: lukter - seagulls: måker - scream: skriker - arrive: komme - approaches: kommer bort - cod: torsk - wraps: pakker inn - points at: peker på - crab: krabbe - laughs: ler - lifts: løfter - bag: pose - thermos: termos - pass by: går forbi - shout: rop - stumbled: snublet - pier: brygga - crying: gråter - first aid kit: førstehjelpsskrin
    15 min. 32 sec.
  • Rescue on Mount Fløyen: Jacob's Unforgettable Hiking Adventure

    8 GIU 2024 · Fluent Fiction - Norwegian: Rescue on Mount Fløyen: Jacob's Unforgettable Hiking Adventure Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/rescue-on-mount-floyen-jacobs-unforgettable-hiking-adventure/ Story Transcript: Nb: Jakob våknet tidlig på morgenen. En: Jacob woke up early in the morning. Nb: Solen skinte gjennom vinduet. En: The sun was shining through the window. Nb: Han var spent. En: He was excited. Nb: I dag skulle han til Mount Fløyen i Bergen. En: Today he was going to Mount Fløyen in Bergen. Nb: Han hadde gledet seg hele uka. En: He had been looking forward to it all week. Nb: Fjellene og naturen lokket ham. En: The mountains and nature beckoned him. Nb: Etter en rask frokost, tok Jakob på seg fjellskoene. En: After a quick breakfast, Jacob put on his hiking boots. Nb: Han sjekket sekken. En: He checked his backpack. Nb: Vann, mat, og et kart var på plass. En: Water, food, and a map were in place. Nb: Han låste døren og gikk ut. En: He locked the door and went out. Nb: Turen startet ved Fløibanen. En: The hike started at the Fløibanen. Nb: Han valgte å gå opp, ikke ta banen. En: He chose to walk up, not take the funicular. Nb: Han ville ha utfordringen. En: He wanted the challenge. Nb: Stien opp mot Fløyen var vakker. En: The path up to Fløyen was beautiful. Nb: Jakob så på trærne rundt ham. En: Jacob looked at the trees around him. Nb: Han hørte fuglene synge. En: He heard the birds singing. Nb: Det var fredelig. En: It was peaceful. Nb: Han møtte andre turgåere. En: He met other hikers. Nb: De smilte og hilste. En: They smiled and greeted him. Nb: Jakob følte seg sterk og glad. En: Jacob felt strong and happy. Nb: Men halvveis opp, skjedde noe uventet. En: But halfway up, something unexpected happened. Nb: Jakob snublet over en stein. En: Jacob stumbled over a rock. Nb: Han falt og landet hardt. En: He fell and landed hard. Nb: En skarp smerte skøt gjennom ankelen. En: A sharp pain shot through his ankle. Nb: Han prøvde å reise seg, men ankelen var vond. En: He tried to get up, but the ankle hurt. Nb: Jakob forsto at han hadde forstuet ankelen. En: Jacob realized that he had sprained his ankle. Nb: Han satte seg på en stein og prøvde å puste rolig. En: He sat down on a rock and tried to breathe calmly. Nb: Hva skulle han gjøre nå? En: What should he do now? Nb: Han hentet mobilen fra sekken. En: He retrieved his phone from his backpack. Nb: Han hadde dekning. En: He had coverage. Nb: Jakob ringte til nødetatene. En: Jacob called the emergency services. Nb: "Hei, jeg er på vei opp Mount Fløyen. En: "Hi, I'm on my way up Mount Fløyen. Nb: Jeg har forstuet ankelen," sa Jakob. En: I've sprained my ankle," said Jacob. Nb: "Vi sender noen for å hjelpe deg, hvor er du?" En: "We're sending someone to help you, where are you?" Nb: spurte operatøren. En: asked the operator. Nb: Jakob beskrev stedet. En: Jacob described the location. Nb: Han pakket ut mat fra sekken og ventet. En: He unpacked some food from his backpack and waited. Nb: Smerten var intens, men han prøvde å holde hodet kaldt. En: The pain was intense, but he tried to keep his head cool. Nb: Etter en stund kom redningsfolkene. En: After a while, the rescue team arrived. Nb: De var vennlige og profesjonelle. En: They were friendly and professional. Nb: De la ankelbind på Jakobs fot og hjalp ham til å stå. En: They applied a bandage to Jacob's ankle and helped him stand. Nb: Med forsiktige skritt hjalp de ham ned fjellet. En: With careful steps, they assisted him down the mountain. Nb: Tilbake i byen, ble Jakob tatt til legevakten. En: Back in the city, Jacob was taken to the emergency room. Nb: Legen undersøkte ankelen. En: The doctor examined his ankle. Nb: "Det er en kraftig forstuing, men ingen brudd," sa legen. En: "It's a severe sprain, but no fractures," said the doctor. Nb: Jakob følte seg lettet. En: Jacob felt relieved. Nb: Dager gikk, og Jakob måtte hvile mye. En: Days passed, and Jacob had to rest a lot. Nb: Han savnet turene og fjellene. En: He missed the hikes and the mountains. Nb: En dag, mens han satt og så ut av vinduet, banket det på døren. En: One day, as he sat looking out the window, there was a knock on the door. Nb: Det var venner fra turlaget. En: It was friends from the hiking group. Nb: De hadde med seg bilder og historier fra deres siste tur. En: They had brought pictures and stories from their last hike. Nb: "Vi savnet deg, Jakob," sa en av dem. En: "We missed you, Jacob," one of them said. Nb: Jakob smilte. En: Jacob smiled. Nb: Han følte seg ikke alene lenger. En: He no longer felt alone. Nb: Vennenes besøk ga ham håp. En: The friends' visit gave him hope. Nb: Han visste at han snart ville gå på tur igjen. En: He knew he would soon hike again. Nb: Hans kjærlighet til fjellene var sterkere enn noen gang. En: His love for the mountains was stronger than ever. Nb: Og han lærte en viktig ting: å alltid være forsiktig på stien og sette pris på hjelpen fra venner. En: And he learned an important lesson: to always be careful on the trail and to appreciate the help from friends. Nb: Bergen og Mount Fløyen ventet på ham. En: Bergen and Mount Fløyen awaited him. Nb: Og når ankelen ble bra, ville Jakob være tilbake, sterkere og med enda større glede for naturen. En: And when his ankle healed, Jacob would be back, stronger and with even greater joy for nature. Vocabulary Words: - sprain: forstue - excited: spent - beckoned: lokket - challenge: utfordring - hiking boots: fjellsko - backpack: sekk - funicular: bane - sang: sang - Peaceful: fredelig - hikers: turgåere - unexpected: uventet - stumbled: snublet - sharp pain: skarp smerte - retrieved: hentet - coverage: dekning - emergency services: nødetatene - operator: operatør - rescue team: redningsfolk - bandage: ankelbind - emergency room: legevakten - examined: undersøkte - fractures: brudd - relieved: lettet - breathe calmly: puste rolig - intense: intens - careful steps: forsiktige skritt - friends: venner - awaited: ventet - hiking group: turlaget - love for nature: glede for naturen
    16 min. 39 sec.
  • First Day in Bergen: A Friendship Begins

    7 GIU 2024 · Fluent Fiction - Norwegian: First Day in Bergen: A Friendship Begins Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/first-day-in-bergen-a-friendship-begins/ Story Transcript: Nb: På en solrik morgen i Bergen, våknet Ingrid med sommerfugler i magen. En: On a sunny morning in Bergen, Ingrid woke up with butterflies in her stomach. Nb: Hun skulle starte på en ny skole. En: She was about to start at a new school. Nb: Hennes første dag på videregående var her. En: Her first day of high school had arrived. Nb: Hun var spent, men også nervøs. En: She was excited but also nervous. Nb: Ingrid kikket ut av vinduet. En: Ingrid looked out the window. Nb: Solstrålene traff de gamle husene i nabolaget. En: Sunlight hit the old houses in the neighborhood. Nb: Hun tok på seg de nye klærne hun hadde valgt dagen før. En: She put on the new clothes she had picked out the day before. Nb: De fikk henne til å føle seg trygg. En: They made her feel confident. Nb: I et annet hus i Bergen, gjorde Lars seg også klar for dagen. En: In another house in Bergen, Lars was also getting ready for the day. Nb: Han var spent på å møte nye mennesker. En: He was excited to meet new people. Nb: Lars likte å spille gitar og håpet å finne noen nye venner som delte hans interesse. En: Lars liked to play the guitar and hoped to find some new friends who shared his interest. Nb: Ingrid og Lars visste ikke at de snart skulle møtes. En: Ingrid and Lars didn’t know that they would soon meet. Nb: Ved inngangen til skolen var det kaos. En: At the school entrance, it was chaotic. Nb: Elever gikk inn og ut, pratet og lo. En: Students were going in and out, chatting and laughing. Nb: Ingrid kjente ingen. En: Ingrid didn’t know anyone. Nb: Hun stod stille og prøvde å finne klasserommet. En: She stood still, trying to find her classroom. Nb: Plutselig snublet hun og bøker fløy ut av hendene hennes. En: Suddenly, she tripped and books flew out of her hands. Nb: En høy, mørkhåret gutt kom løpende til. En: A tall, dark-haired boy came running over. Nb: "Hei, trenger du hjelp?" spurte Lars med et smil. En: “Hi, do you need help?” Lars asked with a smile. Nb: Ingrid rødmet lett. En: Ingrid blushed slightly. Nb: "Ja, takk," svarte hun. En: “Yes, thank you,” she answered. Nb: Sammen plukket de opp bøkene. En: Together, they picked up the books. Nb: "Jeg heter Lars," sa han. En: “My name is Lars,” he said. Nb: "Ingrid," svarte hun og smilte tilbake. En: “Ingrid,” she replied, smiling back. Nb: De gikk sammen til klasserommet. En: They walked to the classroom together. Nb: Læreren, fru Johansen, hilste dem velkommen. En: The teacher, Mrs. Johansen, welcomed them. Nb: Vinduene i klasserommet ga utsikt over fjellene. En: The classroom windows offered a view of the mountains. Nb: Det var vakkert. En: It was beautiful. Nb: Undervisningen startet, og begge lyttet nøye. En: The lesson started, and both listened carefully. Nb: I friminuttet satte Ingrid og Lars seg sammen i kantinen. En: During the break, Ingrid and Lars sat together in the cafeteria. Nb: De begynte å prate om alt mulig. En: They started talking about all sorts of things. Nb: Ingrid fortalte at hun likte å tegne. En: Ingrid shared that she liked to draw. Nb: Lars delte sin lidenskap for musikk. En: Lars talked about his passion for music. Nb: Tiden fløy. En: Time flew by. Nb: Etter skolen bestemte de seg for å gå en tur langs Bryggen. En: After school, they decided to take a walk along Bryggen. Nb: Det var mange folk der, og luften var fylt med lukten av sjø og fisk. En: There were many people there, and the air was filled with the smell of the sea and fish. Nb: De pratet om sine drømmer og planer. En: They talked about their dreams and plans. Nb: Ingrid drømte om å bli kunstner. En: Ingrid dreamed of becoming an artist. Nb: Lars ønsket å bli en kjent musiker. En: Lars wanted to become a famous musician. Nb: De fant ut at de kunne hjelpe hverandre med å nå målene sine. En: They discovered that they could help each other reach their goals. Nb: Dagen gikk mot slutten. En: The day was coming to an end. Nb: Solen sank bak fjellene og kastet et gyllent skjær over byen. En: The sun sank behind the mountains, casting a golden glow over the city. Nb: De følte begge at en ny vennskap var begynt. En: They both felt that a new friendship was beginning. Nb: Ved slutten av dagen, når de gikk hver til sitt hjem, visste de at denne dagen hadde forandret livet deres. En: By the end of the day, when they went to their respective homes, they knew that this day had changed their lives. Nb: De så frem til mange flere dager fylt med vennskap og nye eventyr på den nye skolen. En: They looked forward to many more days filled with friendship and new adventures at the new school. Nb: Ingrid og Lars visste at de alltid ville støtte hverandre. En: Ingrid and Lars knew that they would always support each other. Nb: Og slik ble den første dagen på videregående i Bergen starten på et sterkt vennskap som kunne tåle alt. En: And so, the first day of high school in Bergen marked the beginning of a strong friendship that could withstand anything. Vocabulary Words: - butterflies in her stomach: sommerfugler i magen - excited: spent - nervous: nervøs - neighborhood: nabolaget - confident: trygg - chaotic: kaos - chatting: pratet - blushed: rødmet - together: sammen - classroom: klasserommet - entrance: inngangen - mountains: fjellene - beautiful: vakkert - carefully: nøye - cafeteria: kantinen - passion: lidenskap - discover: fant ut - dreams: drømmer - plans: planer - artist: kunstner - walk: gå en tur - air: luften - smell: lukten - sea: sjø - golden glow: gyllent skjær - friendship: vennskap - support: støtte - withstand: tåle - adventures: eventyr - lesson: undervisningen
    15 min. 29 sec.

Are you ready to supercharge your Norwegian listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition...

mostra di più
Are you ready to supercharge your Norwegian listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you.

Studies show that the key to mastering a second language is through repetition and active processing. That's why each episode of our podcast features a story in Norwegian, followed by a sentence-by-sentence retelling that alternates between Norwegian and English.

This approach not only allows you to fully understand and absorb the vocabulary and grammar but also provides a bilingual support to aid your listening comprehension.

But we don't stop there. Research in sociolinguistics highlights the importance of culture in language learning, which is why we provide a list of vocabulary words and a transcript of the audio to help you understand the cultural context of the story. And for your convenience, we also include a transcript of the audio to help you refer back to any parts you may have struggled with.

And our podcast is not just for language learners, it's also for travelers or people who want to connect with their roots. Are you planning a trip to Norway? Maybe you want to speak Norwegian with your friends from Oslo? Our podcast will give you the cultural and linguistic background to fully immerse in Norway.

Our podcast is based on the latest research in linguistics, sociolinguistics, psychology, cognitive science, neuroscience, and education to provide the most effective method for mastering Norwegian listening comprehension. Don't miss this opportunity, give our podcast a try and see the results for yourself.

Begynn å forbedre din lytteforståelse i norsk med våre historier i dag!
mostra meno
Contatti
Informazioni

Sembra che non tu non abbia alcun episodio attivo

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Corrente

Sembra che non ci sia nessun episodio nella tua coda

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Successivo

Copertina dell'episodio Copertina dell'episodio

Che silenzio che c’è...

È tempo di scoprire nuovi episodi!

Scopri
La tua Libreria
Cerca