Urban Cyclists' Dilemma: Chaos at Copenhagen Bike Rack

Urban Cyclists' Dilemma: Chaos at Copenhagen Bike Rack
16 apr 2024 · 12 min. 45 sec.

Fluent Fiction - Danish: Urban Cyclists' Dilemma: Chaos at Copenhagen Bike Rack Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/urban-cyclists-dilemma-chaos-at-copenhagen-bike-rack/ Story Transcript: Da: Titel: Cykelkaos i KøbenhavnI København...

mostra di più
Fluent Fiction - Danish: Urban Cyclists' Dilemma: Chaos at Copenhagen Bike Rack
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/urban-cyclists-dilemma-chaos-at-copenhagen-bike-rack

Story Transcript:

Da: Titel: Cykelkaos i KøbenhavnI København ligger en travl cykelstativ.
En: Title: Bike Chaos in Copenhagen In Copenhagen, there is a busy bike rack.

Da: En frostklar morgen mødes Lars, Mette, og Sofie der.
En: One frosty morning, Lars, Mette, and Sofie meet there.

Da: De har et stort problem: for mange cykler, ikke nok plads.
En: They have a big problem: too many bikes, not enough space.

Da: Lars kender en masse om cykelstativer.
En: Lars knows a lot about bike racks.

Da: Han er ofte her.
En: He is often here.

Da: Altid med sin trofaste blå cykel.
En: Always with his faithful blue bike.

Da: Men i dag ser han bekymret ud.
En: But today he looks worried.

Da: Stativet er fyldt op.
En: The rack is full.

Da: Ved hans side er Mette.
En: By his side is Mette.

Da: Mette er altid glad og rolig.
En: Mette is always happy and calm.

Da: Men i dag er hendes grønne cykel overskygget af frustrationen over mængden af cykler.
En: But today, her green bike is overshadowed by frustration over the number of bikes.

Da: Hun ser på Lars og rynker panden.
En: She looks at Lars and frowns.

Da: Lille Sofie er også der.
En: Little Sofie is also there.

Da: Hun er ny til det store byliv.
En: She is new to the big city life.

Da: Hendes nye, blinkende cykel med kurven foran ser lidt ud af sted i dette cykelkaos.
En: Her new, shiny bike with a basket in front looks a bit out of place in this bike chaos.

Da: Lars begynder at rykke på cyklerne.
En: Lars starts moving the bikes around.

Da: Men hver cykel han rykker, skaber det mere rod.
En: But every bike he moves, it creates more mess.

Da: De andre bliver mere nervøse.
En: The others become more nervous.

Da: Mette har en idé.
En: Mette has an idea.

Da: Hun peger op på en stige der hænger på væggen.
En: She points up to a ladder hanging on the wall.

Da: "Hvad hvis vi hænger nogle cykler op på stige?
En: "What if we hang some bikes on the ladder?"

Da: " foreslår hun.
En: she suggests.

Da: Alle nikker begejstret.
En: Everyone nods excitedly.

Da: Men da de forsøger, falder stigen ned.
En: But as they try, the ladder falls down.

Da: Cyklerne ligger spredt ud over fortovet.
En: The bikes are scattered all over the sidewalk.

Da: Kaos er total.
En: Chaos is total.

Da: Sofie ser modløs ud.
En: Sofie looks discouraged.

Da: Men så tænder en idé i hendes hoved.
En: But then an idea lights up in her head.

Da: Hun tager sin lille cykel i hånden og går til siden.
En: She takes her little bike in hand and goes to the side.

Da: Der er en lille tom plads mellem muren og affaldsbøtten.
En: There is a small empty space between the wall and the trash can.

Da: Det er stramt, men hendes lille cykel passer lige der.
En: It's tight, but her little bike fits right in there.

Da: Lars og Mette ser, hvad Sofie gør.
En: Lars and Mette see what Sofie is doing.

Da: De overvejer deres egne cykler.
En: They consider their own bikes.

Da: De prøver at presse og puffe deres cykler ind i små åbninger.
En: They try to squeeze and push their bikes into small openings.

Da: Efter noget tid lykkes det dem.
En: After some time, they succeed.

Da: Alle cyklerne er parkeret.
En: All the bikes are parked.

Da: De trækker vejret.
En: They take a breath.

Da: De er trætte men glade.
En: They are tired but happy.

Da: Deres problem er løst.
En: Their problem is solved.

Da: Da de vinker farvel til hinanden, kan man se lettelse i deres øjne.
En: As they wave goodbye to each other, relief can be seen in their eyes.

Da: I denne travle cykelstativ har de lært noget vigtigt.
En: In this busy bike rack, they have learned something important.

Da: At løse et problem kræver ikke kun styrke, men også smart tænkning.
En: Solving a problem requires not only strength but also smart thinking.

Da: Og selv i kaos, er det altid muligt at finde et lille sted til en cykel i København.
En: And even in chaos, it is always possible to find a small spot for a bike in Copenhagen.


Vocabulary Words:
 • bike: cykel
 • rack: stativ
 • Lars: Lars
 • Mette: Mette
 • Sofie: Sofie
 • problem: problem
 • space: plads
 • faithful: trofast
 • green: grøn
 • frustration: frustration
 • chaos: kaos
 • new: ny
 • shiny: blinkende
 • basket: kurv
 • sidewalk: fortov
 • encouraged: modløs
 • ladder: stige
 • wall: væg
 • trash can: affaldsbøtte
 • squeeze: presse
 • push: puffe
 • openings: åbninger
 • tired: trætte
 • happy: glade
 • relief: lettelse
 • smart thinking: smart tænkning
 • nervous: nervøse
 • shadowed: overskygget
 • frosty: frostklar
mostra meno
Informazioni
Autore FluentFiction.org
Sito www.fluentfiction.org
Tag

Sembra che non tu non abbia alcun episodio attivo

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Corrente

Sembra che non ci sia nessun episodio nella tua coda

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Successivo

Copertina dell'episodio Copertina dell'episodio

Che silenzio che c’è...

È tempo di scoprire nuovi episodi!

Scopri
La tua Libreria
Cerca