Copertina del podcast

Fluent Fiction - Danish

 • From Joy to Panic: A Copenhagen Adventure

  17 MAG 2024 · Fluent Fiction - Danish: From Joy to Panic: A Copenhagen Adventure Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/from-joy-to-panic-a-copenhagen-adventure/ Story Transcript: Da: Nyhavn var fuld af liv. En: Nyhavn was full of life. Da: Både vuggede i vandet. En: Boats swayed in the water. Da: Solen skinnede. En: The sun was shining. Da: Folk spiste og drak ved caféerne. En: People were eating and drinking at the cafés. Da: Emil gik langs kajen med et smil. En: Emil walked along the quay with a smile. Da: Han var på ferie i København. En: He was on vacation in Copenhagen. Da: Han havde hørt meget godt om byen. En: He had heard many good things about the city. Da: Emil besluttede at spise på en fiskerestaurant. En: Emil decided to eat at a seafood restaurant. Da: Han fandt en lille hyggelig restaurant. En: He found a small, cozy restaurant. Da: Bordene stod tæt ved vandet. En: The tables were close to the water. Da: Han satte sig og bestilte. En: He sat down and ordered. Da: “En tallerken med rejer, tak,” sagde Emil til tjeneren. En: "A plate of shrimp, please," Emil said to the waiter. Da: Hans tallerken kom hurtigt. En: His plate arrived quickly. Da: Rejerne lugtede dejligt. En: The shrimp smelled delightful. Da: Emil begyndte at spise. En: Emil began to eat. Da: Først smagte han på rejerne. En: First, he tasted the shrimp. Da: De var lækre. En: They were delicious. Da: Han spiste hurtigt. En: He ate quickly. Da: Han nød hvert eneste bid. En: He enjoyed every single bite. Da: Men så skete der noget. En: But then something happened. Da: Emil begyndte at føle sig mærkelig. En: Emil began to feel strange. Da: Hans hals blev stram. En: His throat tightened. Da: Hans ansigt blev rødt. En: His face turned red. Da: Han kunne ikke trække vejret ordentligt. En: He couldn't breathe properly. Da: Han vidste, at noget var galt. En: He knew something was wrong. Da: Han havde en allergisk reaktion. En: He was having an allergic reaction. Da: Emil prøvede at rejse sig, men han faldt. En: Emil tried to stand up, but he collapsed. Da: Folk omkring ham så panikken i hans øjne. En: People around him saw the panic in his eyes. Da: En kvinde råbte: “Han har brug for hjælp! En: A woman shouted, "He needs help!" Da: ” En ung mand løb hen til Emil. En: A young man ran to Emil. Da: “Har du en EpiPen? En: "Do you have an EpiPen?" Da: ” spurgte han. En: he asked. Da: Emil nikkede svagt og pegede på sin taske. En: Emil nodded weakly and pointed to his bag. Da: Manden fandt EpiPen og brugte den hurtigt. En: The man found the EpiPen and used it quickly. Da: Emil begyndte at få vejret igen. En: Emil began to breathe again. Da: Hans ansigt begyndte at få sin normale farve. En: His face started to return to its normal color. Da: Folk klappede lettet. En: People clapped with relief. Da: En ambulance kom hurtigt efter. En: An ambulance arrived quickly afterward. Da: Lægerne tjekkede Emil. En: The doctors checked on Emil. Da: “Du er heldig,” sagde en af dem. En: "You're lucky," one of them said. Da: Senere den aften lå Emil i sin hotelseng. En: Later that evening, Emil lay in his hotel bed. Da: Han tænkte på dagen. En: He thought about the day. Da: Han var taknemmelig for de mennesker, der hjalp ham. En: He was grateful for the people who helped him. Da: Han besluttede at være mere forsigtig med, hvad han spiste. En: He decided to be more careful about what he ate. Da: Næste dag gik Emil tilbage til Nyhavn. En: The next day, Emil went back to Nyhavn. Da: Denne gang spiste han noget mere sikkert. En: This time, he ate something safer. Da: Han nød synet af vandet og bådene. En: He enjoyed the sight of the water and the boats. Da: Han nød byen. En: He enjoyed the city. Da: Han nød livet. En: He enjoyed life. Da: Emil lærte noget vigtigt den dag. En: Emil learned something important that day. Da: At være forsigtig, men også at sætte pris på de gode mennesker rundt om ham. En: To be careful, but also to appreciate the good people around him. Da: Nyhavn var stadig et magisk sted for ham. En: Nyhavn was still a magical place for him. Vocabulary Words: - quay: kaj - shrimp: rejer - throat: hals - tightened: stram - collapsed: faldt - allergic: allergisk - reaction: reaktion - waiter: tjener - breathe: trække vejret - ambulance: ambulance - lucky: heldig - cozy: hyggelig - delightful: dejligt - relief: lettelse - collapsed: besvimede - grateful: taknemmelig - ensure: sikre - hypersensitivity: overfølsomhed - appreciate: sætte pris på - magical: magisk - decided: besluttede - people: folk - smile: smil - quickly: hurtigt - check: tjekkede - valuable: værdifuld - safe: sikkert - symptoms: symptomer - gratefulness: taknemmelighed - appreciation: værdsættelse
  14 min. 8 sec.
 • Jazz in the Rain: A Day of Music and Unity at Nyhavn Festival

  16 MAG 2024 · Fluent Fiction - Danish: Jazz in the Rain: A Day of Music and Unity at Nyhavn Festival Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/jazz-in-the-rain-a-day-of-music-and-unity-at-nyhavn-festival/ Story Transcript: Da: Der var en duft af kaffe og nybagt brød i luften i Nyhavn, København. En: There was a scent of coffee and freshly baked bread in the air in Nyhavn, Copenhagen. Da: Gaderne var fyldt med travle mennesker, og husene langs havnen glødede i sollyset. En: The streets were filled with busy people, and the houses along the harbor glowed in the sunlight. Da: Lars, Sofie og Mikkel var samlet på en lille café. En: Lars, Sofie, and Mikkel were gathered in a small café. Da: De var glade og spændte. En: They were happy and excited. Da: Årets store jazzfestival var lige om hjørnet. En: The year's big jazz festival was just around the corner. Da: Caféens ejer, Fru Jensen, var også begejstret. En: The café owner, Mrs. Jensen, was also enthusiastic. Da: "Vi skal gøre alt klart," sagde hun. En: "We need to get everything ready," she said. Da: Lars hentede ekstra stole og borde. En: Lars fetched extra chairs and tables. Da: Sofie pyntede med farverige bannere. En: Sofie decorated with colorful banners. Da: Mikkel satte lys op rundt omkring caféen. En: Mikkel set up lights around the café. Da: Der var meget at gøre, men de arbejdede hårdt og med smil på læben. En: There was much to do, but they worked hard with smiles on their faces. Da: "Skal vi ikke have levende musik?" En: "Shouldn't we have live music?" Da: spurgte Mikkel pludselig. En: Mikkel suddenly asked. Da: Sofie og Lars nikkede ivrigt. En: Sofie and Lars nodded eagerly. Da: "Det vil være fantastisk." En: "That would be fantastic." Da: De besluttede at få et lokalt jazzband til at spille. En: They decided to get a local jazz band to play. Da: Sofie ringede straks til en af sine venner, der spillede trompet. En: Sofie immediately called one of her friends who played the trumpet. Da: "Hej, Frederik, vil du og dit band spille til vores jazzfestival?" En: "Hi, Frederik, would you and your band like to play at our jazz festival?" Da: spurgte hun. En: she asked. Da: Frederik var begejstret og sagde ja. En: Frederik was excited and said yes. Da: De aftalte et tidspunkt for bandets ankomst. En: They agreed on a time for the band's arrival. Da: Lars, Sofie og Mikkel fortsatte med forberedelserne. En: Lars, Sofie, and Mikkel continued with the preparations. Da: De ville sikre, at alt var perfekt til festivalen. En: They wanted to ensure that everything was perfect for the festival. Da: Endelig kom dagen. En: Finally, the day arrived. Da: Nyhavn var pakket med mennesker, der nød solskinnet og den gode musik. En: Nyhavn was packed with people enjoying the sunshine and good music. Da: Jazzbandet spillede fantastiske melodier, og stemningen var høj. En: The jazz band played fantastic melodies, and the atmosphere was lively. Da: Lars serverede kaffe og kager, Sofie hilste gæsterne velkommen, og Mikkel sørgede for, at alt kørte glat. En: Lars served coffee and cakes, Sofie welcomed the guests, and Mikkel ensured everything ran smoothly. Da: Pludselig kom regnen. En: Suddenly, the rain came. Da: Mikkel kiggede op og så de tunge skyer. En: Mikkel looked up and saw the heavy clouds. Da: "Åh nej! En: "Oh no! Da: Vi har brug for paraplyer," sagde han. En: We need umbrellas," he said. Da: Lars løb straks ind for at hente dem. En: Lars immediately ran inside to get them. Da: Sofie og Mikkel begyndte straks at opsætte paraplyer over bordene. En: Sofie and Mikkel quickly started setting up umbrellas over the tables. Da: Selvom regnen faldt tungt, ødelagde det ikke festivalens stemning. En: Although the rain fell heavily, it didn't ruin the festival's atmosphere. Da: Musikken spillede stadig, og gæsterne blev under paraplyerne. En: The music still played, and the guests stayed under the umbrellas. Da: De drak kaffe, spiste kager og nød den hyggelige jazzmusik. En: They drank coffee, ate cakes, and enjoyed the cozy jazz music. Da: Sidst på dagen stoppede regnen, og solen brød igennem skyerne igen. En: Later in the day, the rain stopped, and the sun broke through the clouds again. Da: Folk klappede og sang med til musikken. En: People clapped and sang along to the music. Da: Lars, Sofie og Mikkel smilede og high-fivede. En: Lars, Sofie, and Mikkel smiled and high-fived. Da: De var glade for, at de havde overvundet udfordringen med regnen. En: They were happy they had overcome the challenge of the rain. Da: Da festivalen sluttede, takkede Fru Jensen dem hjerteligt. En: When the festival ended, Mrs. Jensen thanked them warmly. Da: "I har gjort et fantastisk stykke arbejde. En: "You have done a fantastic job. Da: Vi skal bestemt gøre dette igen næste år." En: We definitely need to do this again next year." Da: Lars, Sofie og Mikkel var enige. En: Lars, Sofie, and Mikkel agreed. Da: Det havde været en lang og travl dag, men de havde haft det sjovt og skabt gode minder. En: It had been a long and busy day, but they had fun and created good memories. Da: Nyhavn var rolig igen, og folk gik hjem med jazzmelodier i tankerne. En: Nyhavn was peaceful again, and people went home with jazz melodies in their thoughts. Da: Lars, Sofie og Mikkel ryddede op på caféen og drømte allerede om næste års festival. En: Lars, Sofie, and Mikkel cleaned up the café and were already dreaming of next year's festival. Da: De vidste, at de kunne klare hvad som helst, så længe de gjorde det sammen. En: They knew they could handle anything, as long as they did it together. Da: Og så sluttede dagen med et smil. En: And so, the day ended with a smile. Vocabulary Words: - scent: duft - freshly: nybagt - harbor: havn - sunlight: sollys - gathered: samlet - excited: spændte - enthusiastic: begejstret - fetch: hente - decorate: pynte - colorful: farverige - banners: bannere - eagerly: ivrigt - fantastic: fantastisk - immediately: straks - agreed: aftalte - preparations: forberedelser - ensure: sikre - arrived: kom - packed: pakket - guest: gæster - smoothly: glat - suddenly: pludselig - heavy: tunge - umbrella: paraplyer - heavily: tungt - ruin: ødelægge - cozy: hyggelige - challenge: udfordringen - memories: minder - peaceful: rolig
  16 min. 31 sec.
 • A Night of Magic: Freja's Unforgettable Holographic Adventure

  15 MAG 2024 · Fluent Fiction - Danish: A Night of Magic: Freja's Unforgettable Holographic Adventure Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-night-of-magic-frejas-unforgettable-holographic-adventure/ Story Transcript: Da: Under den klare aftenhimmel i København spredte Tivoli Gardens sin magi. En: Under the clear evening sky in Copenhagen, Tivoli Gardens spread its magic. Da: Freja stod ved indgangen med store øjne. En: Freja stood at the entrance with wide eyes. Da: Hun havde hørt rygter om noget nyt. En: She had heard rumors about something new. Da: Noget magisk skulle ske i aften. En: Something magical was supposed to happen tonight. Da: Holografiske forestillinger. En: Holographic shows. Da: Freja var spændt og nervøs på samme tid. En: Freja was excited and nervous at the same time. Da: Hun havde aldrig set hologrammer før. En: She had never seen holograms before. Da: Freja gik ind i haven og blev mødt af farverige lys og glade stemmer. En: Freja entered the garden and was met with colorful lights and happy voices. Da: Hun gik forbi karusellerne, rutsjebanerne og de små boder, hvor man kunne købe brændte mandler. En: She walked past the carousels, roller coasters, and the small stalls where one could buy roasted almonds. Da: Hun fandt vejen til den store scene, hvor folkemængden allerede var begyndt at samle sig. En: She found her way to the big stage, where the crowd had already started to gather. Da: På scenen stod en høj skærm og nogle underlige maskiner. En: On the stage stood a tall screen and some strange machines. Da: En annoncør trådte frem og sagde: "Velkommen til en ny æra af underholdning!" En: An announcer stepped forward and said, "Welcome to a new era of entertainment!" Da: Lyset dæmpede sig, og musikken begyndte. En: The lights dimmed, and the music began. Da: Pludselig dukkede en stor fugl op på scenen. En: Suddenly, a large bird appeared on the stage. Da: Den var lavet af lys og farver. En: It was made of light and colors. Da: Fuglen fløj over publikum og dansede i takt til musikken. En: The bird flew over the audience and danced in time with the music. Da: Frejas øjne blev endnu større. En: Freja's eyes grew even bigger. Da: Forestillingen fortsatte med en hær af holografiske soldater, store drager og svævende stjerner. En: The show continued with an army of holographic soldiers, large dragons, and floating stars. Da: Hver gang noget nyt dukkede op, gispede publikum. En: Every time something new appeared, the audience gasped. Da: Freja følte sig som en del af en magisk drøm. En: Freja felt like she was part of a magical dream. Da: Det var næsten som at være i en anden verden. En: It was almost like being in another world. Da: Efter en time sluttede showet med et kæmpe fyrværkeri af lys og farver. En: After an hour, the show ended with a huge display of light and colors. Da: Annoncøren kom tilbage på scenen og takkede alle. En: The announcer came back on stage and thanked everyone. Da: Folk begyndte langsomt at forlade området med smil på deres læber. En: People slowly began to leave the area with smiles on their faces. Da: Freja stod stadig tilbage, overvældet af oplevelsen. En: Freja still stood there, overwhelmed by the experience. Da: På vej ud fra Tivoli Gardens kiggede Freja op mod himlen og tænkte på, hvad hun lige havde set. En: On her way out of Tivoli Gardens, Freja looked up at the sky and thought about what she had just seen. Da: "Verden er virkelig fuld af vidundere," sagde hun stille til sig selv. En: "The world is truly full of wonders," she said quietly to herself. Da: Hun vidste, at hun aldrig ville glemme denne aften. En: She knew she would never forget this evening. Da: Hjemme ventede hendes forældre med spænding for at høre om de holografiske forestillinger, og Freja var mere end klar til at dele hver eneste detalje. En: At home, her parents were waiting eagerly to hear about the holographic shows, and Freja was more than ready to share every single detail. Da: Og sådan endte en magisk aften i Tivoli Gardens, hvor teknologi og fantasi gik hånd i hånd. En: And so ended a magical evening in Tivoli Gardens, where technology and imagination went hand in hand. Vocabulary Words: - clear: klare - evening: aften - magic: magi - wide: store - rumors: rygter - holograms: hologrammer - colorful: farverige - carousel: karusellerne - coasters: rutsjebanerne - stalls: boder - roasted: brændte - stage: scene - crowd: folkemængden - gather: samle sig - screen: skærm - announcer: annoncør - dimmed: dæmpede sig - appeared: dukkede op - bird: fugl - flew: fløj - floated: svævende - gasped: gispede - overwhelmed: overvældet - imagination: fantasi - fireworks: fyrværkeri - hand in hand: hånd i hånd - experience: oplevelsen - eagerly: spænding - details: detalje - floating: svævende
  13 min. 17 sec.
 • Sweet Misunderstandings: A Day of Laughter at Tivoli Gardens

  14 MAG 2024 · Fluent Fiction - Danish: Sweet Misunderstandings: A Day of Laughter at Tivoli Gardens Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/sweet-misunderstandings-a-day-of-laughter-at-tivoli-gardens/ Story Transcript: Da: Solens stråler dansede på himlen, og glade børns latter fyldte luften. En: The sun's rays danced in the sky, and the laughter of happy children filled the air. Da: Mikkel og Sofie gik hånd i hånd gennem Tivoli Gardens. En: Mikkel and Sofie walked hand in hand through Tivoli Gardens. Da: De nød dagen sammen. En: They were enjoying the day together. Da: "Vil du have noget sødt?" En: "Do you want something sweet?" Da: spurgte Mikkel. En: Mikkel asked. Da: Han pegede på en bod med farverige skilte. En: He pointed to a stall with colorful signs. Da: Sofie nikkede ivrigt. En: Sofie nodded eagerly. Da: Mikkel gik hen til boden. En: Mikkel went over to the stall. Da: Han så på menuen, men ét ord fangede hans opmærksomhed: "Køkkener." En: He looked at the menu, but one word caught his attention: "Kitchens." Da: Han tænkte, det måtte være noget særligt dansk slik. En: He thought it must be some special Danish candy. Da: Han smilede og vendte sig mod damen i boden. En: He smiled and turned to the lady at the stall. Da: "Jeg vil gerne have køkkener," sagde han selvsikkert. En: "I would like kitchens," he said confidently. Da: Damen i boden kiggede mærkeligt på ham. En: The lady at the stall looked at him strangely. Da: "Hvor mange?" En: "How many?" Da: spurgte hun. En: she asked. Da: Mikkel overvejede et øjeblik og tænkte, Sofie elsker søde sager. En: Mikkel considered for a moment, thinking that Sofie loves sweets. Da: "Ti styk," sagde han med et grin. En: "Ten pieces," he said with a grin. Da: Damen nikkede og begyndte at lave enorme mængder lyserød og blå candyfloss. En: The lady nodded and began making enormous amounts of pink and blue cotton candy. Da: Mikkel blev overrasket. En: Mikkel was surprised. Da: "Er det mange køkkener?" En: "Is this many kitchens?" Da: spurgte han. En: he asked. Da: Damen lo. En: The lady laughed. Da: "Nej, det er candyfloss," svarede hun. En: "No, this is cotton candy," she replied. Da: Mikkel rødmede. En: Mikkel blushed. Da: Han kiggede på Sofie, der stod og grinte. En: He looked at Sofie, who was standing and laughing. Da: "Jeg troede, jeg bestilte køkkener," sagde han og lo nervøst. En: "I thought I was ordering kitchens," he said, laughing nervously. Da: Sofie kunne næsten ikke stoppe med at grine. En: Sofie could hardly stop laughing. Da: "Det hedder ikke køkkener, det hedder candyfloss!" En: "It's not called kitchens, it's called cotton candy!" Da: forklarede hun. En: she explained. Da: Mikkel rystede på hovedet og smilede. En: Mikkel shook his head and smiled. Da: "Det er, når man lærer dansk!" En: "That's what happens when you're learning Danish!" Da: De bar den enorme mængde candyfloss rundt i Tivoli. En: They carried the enormous amount of cotton candy around Tivoli. Da: Mange børn kom hen og bad om en smagsprøve. En: Many children came over and asked for a taste. Da: Mikkel og Sofie delte gavmildt ud. En: Mikkel and Sofie generously shared. Da: Snart havde de hele Tivolis børn omkring dem. En: Soon, they had all of Tivoli's children around them. Da: Latter og glæde spredte sig som bølger. En: Laughter and joy spread like waves. Da: Solen begyndte at gå ned, og Tivoli Gardens blev oplyst af tusindvis af lys. En: The sun began to set, and Tivoli Gardens was illuminated by thousands of lights. Da: Mikkel kiggede på Sofie. En: Mikkel looked at Sofie. Da: "Selvom det var en fejl, blev det en fantastisk dag," sagde han. En: "Even though it was a mistake, it turned out to be a fantastic day," he said. Da: Sofie nikkede. En: Sofie nodded. Da: "Du har virkelig gjort mange børn glade i dag." En: "You have really made many children happy today." Da: De gik ud af Tivoli Gardens sammen med minderne om en dag fuld af sjov og candyfloss. En: They walked out of Tivoli Gardens together with memories of a day full of fun and cotton candy. Da: Mikkel klemte Sofies hånd. En: Mikkel squeezed Sofie's hand. Da: Følelsen af lykke og fællesskab var stærkere end nogen forvirring over sproget. En: The feeling of happiness and togetherness was stronger than any confusion over the language. Da: Sådan endte dagen i Tivoli Gardens, hvor Mikkels lille fejl bragte mere glæde, end han nogensinde kunne have forestillet sig. En: And so ended the day in Tivoli Gardens, where Mikkel's little mistake brought more joy than he could have ever imagined. Vocabulary Words: - rays: stråler - danced: dansede - laughter: latter - filled: fyldte - enjoying: nød - sweet: sødt - stall: bod - menu: menu - attention: opmærksomhed - confidently: selvsikkert - strangely: mærkeligt - pieces: styk - enormous: enorme - amounts: mængder - pink: lyserød - blushed: rødmede - laughing: grinte - ordered: bestilte - generously: gavmildt - memory: minder - mistake: fejl - joy: glæde - waves: bølger - illuminated: oplyst - thousands: tusindvis - shared: delte - happy: glade - holding: klemte - happiness: lykke - togetherness: fællesskab
  14 min. 17 sec.
 • Twilight Serendipity: When an Accident Sparks a Beautiful Friendship

  13 MAG 2024 · Fluent Fiction - Danish: Twilight Serendipity: When an Accident Sparks a Beautiful Friendship Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/twilight-serendipity-when-an-accident-sparks-a-beautiful-friendship/ Story Transcript: Da: På en lys og livlig eftermiddag susede travle København omkring Lars. En: On a bright and lively afternoon, busy Copenhagen buzzed around Lars. Da: Han var en skægget fyr, med venlige brune øjne og en aura af ro. En: He was a bearded guy, with kind brown eyes and an aura of calm. Da: I denne solbeskinnede by fandt han Signe, en ung dame med funklende blå øjne og et smil, der kunne lysne enhver grå dag. En: In this sunlit city, he found Signe, a young lady with sparkling blue eyes and a smile that could brighten any gray day. Da: Men mødet mellem dem var ikke som alle andre møder. En: But their meeting was not like any other meeting. Da: Lars gik ned ad den fyldte cykelsti, fyldt med koncentrerede mennesker på deres cykler. En: Lars walked down the crowded bike path, filled with focused people on their bicycles. Da: I sin dagdrømning glemte han, hvor han stod. En: Lost in his daydream, he forgot where he stood. Da: Slentrede lidt for langt ind på cykelstien, trådte han ved et uheld på noget. En: Strolling a bit too far onto the bike path, he accidentally stepped on something. Da: Dum! En: Oops! Da: Det var en cykel. En: It was a bike. Da: Og den cykel tilhørte ingen andre end Signe. En: And that bike belonged to none other than Signe. Da: Signe stoppede brat op. En: Signe abruptly stopped. Da: Hendes ansigt udtrykte først overraskelse, så vrede. En: Her face first showed surprise, then anger. Da: Lars, derimod, var fuldstændigt forfærdet over sin klodsethed. En: Lars, on the other hand, was completely horrified by his clumsiness. Da: "Undskyld, undskyld," gispede han gentagne gange, hans brune øjne vidt åbne i rædsel. En: "Sorry, sorry," he gasped repeatedly, his brown eyes wide open in terror. Da: Signes vrede dulmede lidt ved synet af Lars, der så så beklagelig ud. En: Signe's anger eased a bit at the sight of Lars looking so pitiful. Da: Han virkede på ingen måde truende, snarere det modsatte. En: He seemed not at all threatening, rather the opposite. Da: "Pass bedre på," sagde hun og indsamlede sin værdighed, før hun cyklede videre. En: "Be more careful," she said and regained her composure before cycling on. Da: Lars rystede på hovedet ved sin egen klodsethed. En: Lars shook his head at his own clumsiness. Da: Signe var på sin cykel, på vej ned af vejen. En: Signe was on her bike, heading down the road. Da: Og så indså Lars, at han havde trådt på hendes cykel og ødelagt hendes baghjul. En: And then Lars realized he had stepped on her bike and bent her rear wheel. Da: Det var bøjet. En: It was twisted. Da: Det næste, der skulle ske, var klart for Lars. En: The next thing that had to happen was clear to Lars. Da: Han begyndte at løbe. En: He began to run. Da: Han løb og løb, indtil han fangede Signe. En: He ran and ran until he caught up with Signe. Da: Han fortalte hende, hvad der var sket med hendes baghjul, og at han ville dække omkostningerne. En: He told her what had happened to her rear wheel and that he would cover the costs. Da: Signe var først vred, men så blev hun rørt. En: Signe was initially angry but then touched. Da: Lars' oprigtighed skinnede klart igennem. En: Lars' sincerity shone through brightly. Da: Hun takkede ham og tog hans hjælp. En: She thanked him and accepted his help. Da: Så gik de sammen til den nærmeste cykelbutik, hvor Lars insisterede på at betale for reparationen. En: So, they walked together to the nearest bike shop, where Lars insisted on paying for the repair. Da: Signe takkede ham og inviterede ham på kaffe. En: Signe thanked him and invited him for coffee. Da: I den ro, der sænkede sig over dem, mens de drak deres kaffe, indså de begge, at de nød hinandens selskab. En: In the calm that settled over them as they drank their coffee, they both realized they enjoyed each other's company. Da: Hvad der begyndte som et uheld blev begyndelsen på et varmt venskab. En: What started as an accident became the beginning of a warm friendship. Da: Eftermiddag gled langsomt ind i aften, og København blev badet i tusmørke. En: The afternoon slowly transitioned into evening, and Copenhagen was bathed in twilight. Da: De to nye venner gik sammen gennem byen, tættere end de var før. En: The two new friends walked through the city together, closer than they were before. Da: Sådan, på en fyldt cykelsti en solbeskinnet eftermiddag, blev et uheld til noget smukt. En: Thus, on a crowded bike path on a sunlit afternoon, an accident turned into something beautiful. Da: Et uheld, der bragte Lars og Signe sammen. En: An accident that brought Lars and Signe together. Vocabulary Words: - afternoon: eftermiddag - busy: travle - Copenhagen: København - Lars: Lars - bearded: skægget - kind: venlige - brown eyes: brune øjne - aura: aura - calm: ro - sunlit: solbeskinnede - Signe: Signe - lady: dame - sparkling: funklende - blue eyes: blå øjne - smile: smil - brighten: lysne - meeting: møder - crowded: fyldte - bike path: cykelsti - focused: koncentrerede - bicycles: cykler - daydream: dagdrømning - stood: stod - accidentally: ved et uheld - stepped: trådte - accident: uheld - horror: rædsel - anger: vrede - thanking: takker - repair: reparation
  13 min. 35 sec.
 • Danish Delights: A Tale of Friendship in Copenhagen

  12 MAG 2024 · Fluent Fiction - Danish: Danish Delights: A Tale of Friendship in Copenhagen Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/danish-delights-a-tale-of-friendship-in-copenhagen/ Story Transcript: Da: Det var helt almindelig dag i København. En: It was just an ordinary day in Copenhagen. Da: Solen skinnede, fuglene sang, og livet gik sin vante gang. En: The sun was shining, the birds were singing, and life was going on as usual. Da: På Amagertorv stødte vi på Karen og Lars. En: On Amagertorv, we ran into Karen and Lars. Da: Karen, en rejsende fra det fjerne land USA, var på sin første tur i Danmark. En: Karen, a traveler from the faraway land of the USA, was on her first trip to Denmark. Da: Hun var en livsglad kvinde, altid ivrig efter at lære og opleve nye ting. En: She was a lively woman, always eager to learn and experience new things. Da: Lars, en tilbagetrukken, men venlig lokal københavner, havde levet i byen hele sit liv. En: Lars, a reserved but friendly local Copenhagen resident, had lived in the city his whole life. Da: Han elskede sin by og dens rige kultur. En: He loved his city and its rich culture. Da: De to hovedpersoner havde stødt på hinanden ved Den Lille Havfrue, og selvom de var så forskellige, fandt de en fælles forståelse. En: The two main characters had encountered each other near The Little Mermaid, and despite being so different, they found a common understanding. Da: De tilbragte hele dagen sammen. En: They spent the whole day together. Da: Mens de vandrede rundt i byen, blev Karen nysgerrig efter det danske sprog. En: As they wandered around the city, Karen became curious about the Danish language. Da: Med et udklip fra sin guidebog, udfordrede hun Lars, med det danske ordspil. En: With a snippet from her guidebook, she challenged Lars with a Danish wordplay. Da: "Kan du sige "rødgrød med fløde"? En: "Can you say 'rødgrød med fløde'?" Da: " Spurgte hun. En: she asked. Da: Lars grinede og forsøgte at udtale ordene klart og tydeligt. En: Lars laughed and tried to pronounce the words clearly. Da: Karen lyttede opmærksomt, men når det blev hendes tur, lød det mere som "rod grod mid flo-de". En: Karen listened attentively, but when it was her turn, it sounded more like "rod grod mid flo-de". Da: De blev ved, indtil himlen begyndte at mørkne. En: They kept at it until the sky started to darken. Da: På vej tilbage til Karens hotel stoppede de ved et gadelivsmiljø. En: On their way back to Karen's hotel, they stopped at a street food environment. Da: En ung mand solgte rødgrød med fløde. En: A young man was selling rødgrød med fløde. Da: Lars købte to portioner og de satte sig på en bænk. En: Lars bought two servings and they sat on a bench. Da: Karen tog en skefuld af desserten, smagte på den og hendes øjne lyste op. En: Karen took a spoonful of the dessert, tasted it, and her eyes lit up. Da: "Fantastisk! En: "Fantastic!" Da: " sagde hun. En: she said. Da: Inspireret af dens smagsnuancer forsøgte hun igen at udtale "rødgrød med fløde". En: Inspired by its flavors, she tried to pronounce "rødgrød med fløde" again. Da: Denne gang lød det næsten perfekt. En: This time, it sounded almost perfect. Da: Lars klappede i sine hænder og jublede. En: Lars clapped his hands and cheered. Da: Det var ved at blive sent, så de sagde deres afskeder. En: It was getting late, so they bid each other farewell. Da: Da hun gik, vendte Karen sig om og sagde, "tak for en vidunderlig dag, Lars. En: As she left, Karen turned around and said, "thank you for a wonderful day, Lars. Da: Jeg vil aldrig glemme rødgrød med fløde". En: I will never forget rødgrød med fløde". Da: Historien om Karen og Lars er en enkel, men alligevel bevægende fortælling om venskab, kulturel udveksling og glæden ved at lære noget nyt. En: The story of Karen and Lars is a simple yet moving tale of friendship, cultural exchange, and the joy of learning something new. Da: Og selvom deres tid sammen var kortvarig, var det tydeligt, at deres møde havde efterladt et varigt indtryk. En: And even though their time together was brief, it was clear that their encounter had left a lasting impression. Da: Karen kunne nu, med stolthed, udtale "rødgrød med fløde". En: Karen could now, with pride, say "rødgrød med fløde". Vocabulary Words: - day: dag - Copenhagen: København - sun: sol - birds: fugle - USA: USA - trip: tur - lively: livlig - learn: lære - experience: opleve - local: lokal - resident: beboer - whole: hele - encountered: stødt på - understanding: forståelse - curious: nysgerrig - language: sprog - challenge: udfordre - laughed: grinede - pronounce: udtale - dessert: dessert - tasted: smagte - inspired: inspireret - flavors: smagsnuancer - perfect: perfekt - farewell: afsked - wonderful: vidunderlig - impression: indtryk - friendship: venskab
  12 min. 25 sec.
 • A Labyrinth's Guidance: A Tivoli Tale of Finding One's Way

  11 MAG 2024 · Fluent Fiction - Danish: A Labyrinth's Guidance: A Tivoli Tale of Finding One's Way Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-labyrinths-guidance-a-tivoli-tale-of-finding-ones-way/ Story Transcript: Da: En solrig dag i København, fortabte Lars sig lykkeligt i Tivoli's labyrint af farverige attraktioner og summende folkemængder. Lars var en ung mand fra Jylland, der var på sin første solotur til hovedstaden. En: On a sunny day in Copenhagen, Lars happily lost himself in Tivoli's labyrinth of colorful attractions and buzzing crowds. Lars was a young man from Jutland on his first solo trip to the capital. Da: Men snart gik hans entusiasme over i bekymring. Han kunne ikke finde vej ud af parken igen. Attraktionernes lys og musikken blandede sig nu til en stor, rodet masse i hans hoved. Han blev mere og mere nervøs som solen begyndte at dale. En: But soon his excitement turned into worry. He couldn't find his way out of the park. The lights of the attractions and the music now blended into a big, messy jumble in his mind. He grew more and more nervous as the sun began to set. Da: Lige da han var ved at give op, så han en ung kvinde med blå øjne og et venligt smil. Det var Ida. Ida arbejdede i Tivoli og kendte hver en krog af det sted. Lars gik hen til hende, mumlede en række ord som var svære at forstå. Han var åbenlyst nervøs. En: Just as he was about to give up, he saw a young woman with blue eyes and a friendly smile. It was Ida. Ida worked at Tivoli and knew every corner of the place. Lars approached her, mumbling a series of words that were hard to understand. He was obviously nervous. Da: "id hjælp..ved ikke vej ud..." Stammede Lars. Ida forstod straks hans situation. En: "Need help...don't know way out," stammered Lars. Ida immediately understood his situation. Da: "Bare rolig, jeg vil vise dig vej ud," sagde Ida beroligende. Med et myndigt skridt begyndte hun at lede ham gennem parken. En: "Don't worry, I'll show you the way out," Ida said reassuringly. With a confident step, she began to lead him through the park. Da: Gennem mængden, foretog de sig vej gennem en række snoede stier og hemmelige gennemgange. Lars var taknemmelig for Ida. Hun var som en stjerne, der havde vist sig i hans mørkeste tid. En: Navigating through the crowd, they made their way through a series of winding paths and secret passages. Lars was grateful for Ida. She was like a star that had appeared in his darkest time. Da: "Næste gang, når du skal finde vej ud, så husk at tårnet altid er tæt ved udgangen! Det er din pejling," sagde Ida, mens hun pegede på det store tivoli tårn, der strakte sig højt op mod himmelen. En: "Next time, when you need to find your way out, remember the tower is always close to the exit! It's your bearing," Ida said, pointing to the large Tivoli tower towering high into the sky. Da: Endelig, efter hvad der virkede som en evighed, nåede de udgangen af Tivoli. Den kølige aftenbrise ramte straks Lars' ansigt og lettelsen kunne ses i hans øjne. En: Finally, after what seemed like an eternity, they reached the exit of Tivoli. The cool evening breeze immediately hit Lars' face, and relief could be seen in his eyes. Da: "Du reddede min dag, Ida. Tusind tak!" sagde Lars lettet og sender Ida et taknemmeligt smil. En: "You saved my day, Ida. Thank you so much!" Lars said relieved and sent Ida a grateful smile. Da: "Glad for at jeg kunne hjælpe," svarede Ida, før hun vendte sig om for at vende tilbage til sit arbejde. En: "Glad I could help," Ida replied before turning to go back to her work. Da: Lars stod der et øjeblik og så hende gå. Selv om hans tur til Tivoli var forvirrende, var han glad. Han havde mødt Ida og havde lært vigtigheden af at finde vej i en labyrint. Med et sidste blik på Tivoli-tårnet, begyndte han sin tur hjem, med en lærerig erfaring i bagagen. En: Lars stood there for a moment watching her leave. Even though his trip to Tivoli was confusing, he was happy. He had met Ida and had learned the importance of finding his way in a labyrinth. With one last look at the Tivoli tower, he began his journey home, carrying a valuable experience with him. Da: Og sådan fik en forvirrende dag i Tivoli en tilfredsstillende afslutning med hjælp fra en venlig sjæl. Det er ikke altid så let at finde vej i livet, men hvis vi er villige til at bede om hjælp, vil der altid være nogen som Ida, der vil række hånden ud og vise vej. En: And so, a confusing day in Tivoli had a satisfying ending with the help of a kind soul. It's not always easy to find our way in life, but if we are willing to ask for help, there will always be someone like Ida willing to reach out and show the way. Vocabulary Words: - exit: udgang - attractions: attraktioner - navigate: navigere - labyrinth: labyrint - sunny: solrig - crowds: folkemængder - solo: solotur - tower: tårn - park: park - path: sti - trip: tur - way: vej - happy: lykkelig - lost: fortabte - lights: lys - music: musik - blend: blande - nervous: nervøs - help: hjælp - find: finde - show: vise - lead: lede - grateful: taknemmelig - importance: vigtighed - journey: tur - confusing: forvirrende - happy: glad - asking: bede - willing: villige
  13 min. 11 sec.
 • Lost in Translation: The Danish Language Adventure

  10 MAG 2024 · Fluent Fiction - Danish: Lost in Translation: The Danish Language Adventure Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/lost-in-translation-the-danish-language-adventure/ Story Transcript: Da: I København, i en lille café ved Søerne, sidder Sofie, Lars og Signe sammen. En: In Copenhagen, in a small café by the lakes, Sofie, Lars, and Signe are sitting together. Da: De er alle tre fra forskellige lande og mødtes på et dansk sprogkursus. En: They are all from different countries and met in a Danish language course. Da: På det skæve lille cafebord foran dem ligger en lyserød skål fyldt med rødgrød med fløde. En: On the quirky little café table in front of them is a pink bowl filled with raspberry pudding with cream. Da: Sofie, fra Tyskland, var først. En: Sofie, from Germany, goes first. Da: "Rødgød med fløe", prøver hun og får de andre til at grine. En: "Rødgrød med fløde," she tries and makes the others laugh. Da: Hun ruller med øjnene, men kan ikke lade være med at grine med. En: She rolls her eyes but can't help but laugh along. Da: Så, er det Lars' tur. En: Next is Lars. Da: Han er fra Sverige og tror, det vil være let for ham at sige. En: He is from Sweden and thinks it will be easy for him to say. Da: "Rødgrød med flöde," siger han, og Signe ryster på hovedet og griner. En: "Rødgrød med flöde," he says, and Signe shakes her head and laughs. Da: "Flöde? En: "Flöde? Da: Vi er ikke i Sverige, Lars," griner hun. En: We're not in Sweden, Lars," she laughs. Da: Lars griner også, selvom han føler sig lidt flov. En: Lars laughs too, although he feels a bit embarrassed. Da: Signe, der er fra England, var sidst. En: Signe, from England, goes last. Da: Hun har tænkt meget over det. En: She has thought a lot about it. Da: Hun har øvet sig hele ugen. En: She has practiced all week. Da: "Rødgrød med flothe," siger hun. En: "Rødgrød med flothe," she says. Da: Sofie og Lars griner højt. En: Sofie and Lars laugh loudly. Da: Signe rødmer, men griner også. En: Signe blushes but laughs too. Da: De prøver igen, igen og igen. En: They try again, and again, and again. Da: Folk omkring dem griner med dem, og selv tjeneren på caféen har ikke kunnet holde sig for grin. En: People around them laugh with them, and even the waiter at the café can't help but laugh. Da: Til sidst siger Sofie, "Lad os prøve en gang til sammen. En: Finally, Sofie says, "Let's try one more time together." Da: " De nikker alle, og på tre tager de en dyb indånding og siger, "Rødgrød med fløde". En: They all nod, and on three, they take a deep breath and say, "Rødgrød med fløde." Da: Det er ikke perfekt, men det er det tætteste, de er kommet, og alle klapper rundt om dem. En: It's not perfect, but it's the closest they've come, and everyone applauds around them. Da: De griner, de jubler og de high-fiver hinanden. En: They laugh, they cheer, and they high-five each other. Da: Selvom de ikke kan sige "rødgrød med fløde" perfekt, ved de nu, de har to gode venner, de kan grine med. En: Even though they can't say "rødgrød med fløde" perfectly, they now know they have two great friends they can laugh with. Da: Og det er mere værd for dem end at kunne udtale det danske sætning perfekt. En: And that is more valuable to them than being able to pronounce the Danish phrase perfectly. Da: De spiser deres rødgrød med fløde og griner hele vejen. En: They eat their raspberry pudding with cream and laugh all the way through. Da: Det er en god dag i København, en dag de vil huske længe - den dag de prøvede at sige "rødgrød med fløde". En: It's a good day in Copenhagen, a day they will remember for a long time - the day they tried to say "rødgrød med fløde." Da: Og selvom de ikke sagde det perfekt, var det perfekt nok for dem. En: And even though they didn't say it perfectly, it was perfect enough for them. Vocabulary Words: - café: café - lakes: Søerne - Sofie: Sofie - Lars: Lars - Signe: Signe - countries: lande - Danish: dansk - language: sprog - course: kursus - pink: lyserød - bowl: skål - raspberry: rødgrød - pudding: pudding - cream: fløde - Germany: Tyskland - Sweden: Sverige - England: England - laughs: griner - embarrassed: flov - tries: prøver - roll eyes: ruller med øjnene - practice: øver sig - week: uge - loudly: højt - applauds: klapper - cheer: jubler - friends: venner - laugh: grine - pronounce: udtale - good: god
  11 min. 40 sec.
 • Exploring the Essence of Hygge in Copenhagen

  9 MAG 2024 · Fluent Fiction - Danish: Exploring the Essence of Hygge in Copenhagen Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/exploring-the-essence-of-hygge-in-copenhagen/ Story Transcript: Da: Lars, Mette og Anders bor i København. En: Lars, Mette, and Anders live in Copenhagen. Da: De møder en dag en udlænding. En: One day they meet a foreigner. Da: Han hedder Tom. En: His name is Tom. Da: Tom forstår ikke "hygge". En: Tom doesn't understand "hygge." Da: Lars tænker, "Hvordan vi forklarer hygge? En: Lars thinks, "How do we explain hygge?" Da: " Det tror Mette også på. En: Mette also thinks the same. Da: "Hygge er svært at forklare," siger hun. En: "Hygge is difficult to explain," she says. Da: Anders nikker. En: Anders nods. Da: Lars får en idé. En: Lars has an idea. Da: "Vi skal vise Tom hygge". En: "We should show Tom hygge." Da: Alle er enige. En: Everyone agrees. Da: De tager Tom med på Strøget. En: They take Tom to Strøget. Da: Der er mange mennesker. En: There are many people. Da: De går ind i en boghandel. En: They enter a bookstore. Da: "Hygge er at læse en god bog," siger Lars. En: "Hygge is reading a good book," says Lars. Da: Nu tager Mette Tom med til en café. En: Next, Mette takes Tom to a café. Da: De drikker varm kakao. En: They drink hot cocoa. Da: "Hygge er varm kakao i koldt vejr," siger Mette. En: "Hygge is hot cocoa in cold weather," says Mette. Da: Anders tager Tom med til et tæppefold. En: Anders takes Tom to a picnic. Da: "Hygge er at være sammen," siger han. En: "Hygge is being together," he says. Da: Bagefter går de hjem til Lars. En: Afterward, they go to Lars' home. Da: De tænder stearinlys. En: They light candles. Da: "Hygge er lys i mørket," siger Lars. En: "Hygge is light in darkness," says Lars. Da: De laver mad sammen. En: They cook together. Da: De spiser sammen. En: They eat together. Da: "Hygge er mad med venner," siger Mette. En: "Hygge is food with friends," says Mette. Da: De snakker, ler og har det sjovt. En: They talk, laugh, and have fun. Da: "Hygge er at være glad," siger Anders. En: "Hygge is being happy," says Anders. Da: De går forbi Tivoli. En: They walk past Tivoli. Da: Der er mange farverigt lys. En: There are many colorful lights. Da: "Hygge er også at nyde livet," siger Lars. En: "Hygge is also enjoying life," says Lars. Da: De tager Tom med til en hytte i skoven. En: They take Tom to a cabin in the woods. Da: Der er roligt og stille. En: It is peaceful and quiet. Da: "Hygge er også at finde roen," siger Mette. En: "Hygge is also finding peace," says Mette. Da: Tom smiler. En: Tom smiles. Da: Han siger, "Nu forstår jeg hygge. En: He says, "Now I understand hygge. Da: Det er jeres måde at leve på. En: It is your way of living." Da: "Lars, Mette og Anders er glade. En: Lars, Mette, and Anders are happy. Da: De har vist Tom, hvad hygge er. En: They have shown Tom what hygge is. Da: Og Tom er glad. En: And Tom is happy. Da: Han har lært noget nyt. En: He has learned something new. Da: Han har lært om hygge. En: He has learned about hygge. Da: Historien slutter. En: The story ends. Da: Alle er glade. En: Everyone is happy. Da: Hygge er vist. En: Hygge is shown. Da: Hygge er lært. En: Hygge is learned. Da: Der var hygge i København den dag. En: There was hygge in Copenhagen that day. Da: Og der er stadig hygge. En: And there is still hygge. Da: Fordi Lars, Mette og Anders ved, hvordan man viser det. En: Because Lars, Mette, and Anders know how to show it. Da: Og fordi Tom nu også ved, hvad hygge er. En: And because Tom now also knows what hygge is. Vocabulary Words: - Lars: Mette - Anders: bor - København: dag - udlænding: Tom - hygge: forklare - svært: cafe - hot: kakao - koldt: vejr - samme: tæppefold - lyst: mørket - mad: venner - snakke: hav - gå: hytte - roligt: stille - lytte: smile - forstå: leve - glade: vist
  10 min. 55 sec.
 • A Cup of Friendship: The Danish Lesson in a Copenhagen Café

  8 MAG 2024 · Fluent Fiction - Danish: A Cup of Friendship: The Danish Lesson in a Copenhagen Café Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-cup-of-friendship-the-danish-lesson-in-a-copenhagen-cafe/ Story Transcript: Da: Regnen faldt tungt på Københavns ibenholt sorte brolægning. En: The rain fell heavily on Copenhagen's ebony black pavement. Da: I en hyggelig, varm café ved Kongens Nytorv mødtes Lars og Sofie. En: In a cozy, warm café near Kongens Nytorv, Lars and Sofie met. Da: De trådte ind, rystede regndråberne af deres frakker, bestilte en kop kaffe og satte sig ved et lille hjørnebord. En: They stepped inside, shook the raindrops off their coats, ordered a cup of coffee, and sat at a small corner table. Da: Lars, en høj mand med krøllet hår, var fra Norge. En: Lars, a tall man with curly hair, was from Norway. Da: Sofie, en kort, mørkhåret pige, var dansk. En: Sofie, a short, dark-haired girl, was Danish. Da: De havde mødt hinanden på et kunstkursus i Tivoli og blevet venner. En: They had met each other at an art course in Tivoli and became friends. Da: Sofie havde lovet at lære Lars dansk, og i dag stod der "rødgrød med fløde" på menuen. En: Sofie had promised to teach Lars Danish, and today, "rødgrød med fløde" was on the menu. Da: "Hør her," sagde Sofie. En: "Listen," said Sofie. Da: "Du skal sige - rødgrød med fløde. En: "You need to say - rødgrød med fløde." Da: " Hun sagde det langsomt, tydeligt. En: She said it slowly, clearly. Da: "Rødgrød med fløde," forsøgte Lars. En: "Rødgrød med fløde," Lars tried. Da: Men det lød mere som "røø grøø med fløø". En: But it sounded more like "røø grøø med fløø." Da: Sofie grinte. En: Sofie laughed. Da: "Hør, det er svært. En: "Listen, it's difficult. Da: Prøv igen. En: Try again." Da: "Lars prøvede igen og igen. En: Lars tried again and again. Da: Han sagde det højt, han sagde det lavt, han sagde det hurtigt, han sagde det langsomt. En: He said it loudly, he said it softly, he said it quickly, he said it slowly. Da: Men det var ikke nemt. En: But it wasn't easy. Da: Konflikten blev hetere, og timer fløj afsted. En: The tension grew, and time flew by. Da: På et tidspunkt brød de ud i en latterkrampe. En: At one point, they burst into laughter. Da: Regnen hamrede mod vinduerne, men indeni caféen var der varmen fra venskab og sjov. En: The rain hammered against the windows, but inside the café, there was the warmth of friendship and fun. Da: Til sidst, efter mange prøvelser og fejl, skete det utænkelige. En: Finally, after many attempts and mistakes, the unthinkable happened. Da: Lars formåede at sige den svære sætning korrekt. En: Lars managed to say the difficult phrase correctly. Da: "Rødgrød med fløde," sagde han perfekt. En: "Rødgrød med fløde," he said perfectly. Da: Sofie klappede i hænderne. En: Sofie clapped her hands. Da: "Hurra! En: "Hurrah!" Da: " råbte hun. En: she shouted. Da: "Du har lært det! En: "You've got it!" Da: "I det øjeblik blev cafeen fyldt med glæde. En: In that moment, the café was filled with joy. Da: Det var et smukt øjeblik, et øjeblik af triumf. En: It was a beautiful moment, a moment of triumph. Da: Selv om det var en lille ting, den sætning, følte de begge, at det betød meget mere. En: Even though it was a small thing, that phrase, they both felt that it meant much more. Da: Det blev et minde, de altid ville huske. En: It became a memory they would always cherish. Da: Historien ender her, men venskabet mellem Lars og Sofie blev ved. En: The story ends here, but the friendship between Lars and Sofie continued. Da: De ville mødes i København og dele mange flere små glæder og udfordringer samt afskedsordet - "rødgrød med fløde. En: They would meet in Copenhagen and share many more small joys and challenges, as well as the farewell phrase - "rødgrød med fløde." Vocabulary Words: - pavement: brolægning - café: café - coats: frakker - coffee: kaffe - table: bord - art: kunst - friends: venner - difficult: svært - try: forsøg - tension: konflikt - laughter: latter - windows: vinduer - joy: glæde - beautiful: smukt - triumph: triumf - memory: minde - friendship: venskab - fun: sjov - challenges: udfordringer - farewell: afsked - phrase: sætning - perfectly: perfekt - laughter: latterkrampe - warmth: varmen - teach: lære - menu: menu - correctly: korrekt - happened: skete - impossible: utænkelige
  11 min. 57 sec.

Are you ready to supercharge your Danish listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition...

mostra di più
Are you ready to supercharge your Danish listening comprehension? Our podcast is the perfect tool for you.

Studies show that the key to mastering a second language is through repetition and active processing. That's why each episode of our podcast features a story in Danish, followed by a sentence-by-sentence retelling that alternates between Danish and English.

This approach not only allows you to fully understand and absorb the vocabulary and grammar but also provides a bilingual support to aid your listening comprehension.

But we don't stop there. Research in sociolinguistics highlights the importance of culture in language learning, which is why we provide a list of vocabulary words and a transcript of the audio to help you understand the cultural context of the story. And for your convenience, we also include a transcript of the audio to help you refer back to any parts you may have struggled with.

And our podcast is not just for language learners, it's also for travelers or people who want to connect with their roots. Are you planning a trip to Denmark, or perhaps you want to speak Danish with your family from there? Our podcast will give you the cultural and linguistic background to fully immerse in Danish-speaking experiences.

Our podcast is based on the latest research in linguistics, sociolinguistics, psychology, cognitive science, neuroscience, and education to provide the most effective method for mastering Danish listening comprehension. Don't miss this opportunity, give our podcast a try and see the results for yourself.

Forbedr din lytteforståelse i dansk med vores fortællinger i dag!
mostra meno
Contatti
Informazioni

Sembra che non tu non abbia alcun episodio attivo

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Corrente

Sembra che non ci sia nessun episodio nella tua coda

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Successivo

Copertina dell'episodio Copertina dell'episodio

Che silenzio che c’è...

È tempo di scoprire nuovi episodi!

Scopri
La tua Libreria
Cerca