Unearthing Family Treasures: Dovilė's Mystical Journey in Vilnius

18 giu 2024 · 16 min. 27 sec.
Unearthing Family Treasures: Dovilė's Mystical Journey in Vilnius
Capitoli

01 · Main Story

1 min. 42 sec.

02 · Vocabulary Words

12 min. 25 sec.

Descrizione

Fluent Fiction - Lithuanian: Unearthing Family Treasures: Dovilė's Mystical Journey in Vilnius Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/unearthing-family-treasures-doviles-mystical-journey-in-vilnius/ Story Transcript: Lt: Vilniaus senamiestis buvo pilnas paslapčių....

mostra di più
Fluent Fiction - Lithuanian: Unearthing Family Treasures: Dovilė's Mystical Journey in Vilnius
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/unearthing-family-treasures-doviles-mystical-journey-in-vilnius

Story Transcript:

Lt: Vilniaus senamiestis buvo pilnas paslapčių.
En: The old town of Vilnius was full of secrets.

Lt: Dovilė mėgo vaikščioti siauromis gatvelėmis.
En: Dovilė loved walking through its narrow streets.

Lt: Ji mėgo paslaptingas vietas.
En: She enjoyed mysterious places.

Lt: Vieną rudens dieną ji atrado seną knygyną.
En: One autumn day, she discovered an old bookstore.

Lt: Knygynas buvo mažoje akmenine gatvėje.
En: It was located on a small, cobblestone street.

Lt: Virš durų kabėjo senas medis ženklas su užrašu "Senosios knygos".
En: Above the door hung an old wooden sign with the inscription "Old Books."

Lt: Dovilė atsargiai pravėrė duris.
En: Dovilė carefully opened the door.

Lt: Ji pamatė daugybę senų knygų lentynose.
En: She saw many old books on the shelves.

Lt: Knygynas atrodė kaip iš pasakos.
En: The bookstore looked like something out of a fairy tale.

Lt: Ore sklandė senų knygų kvapas.
En: The scent of old books filled the air.

Lt: Dovilė ilgai ieškojo ypatingos knygos.
En: Dovilė searched for a special book for a long time.

Lt: Ji naršė lentynomis, kol rado vieną didelę, dulkėtą knygą.
En: She browsed the shelves until she found a large, dusty book.

Lt: Tai buvo labai senas žodynas.
En: It was a very old dictionary.

Lt: Ant viršelio buvo parašyta „Šeimos paslaptys“.
En: On the cover, it was written "Family Secrets."

Lt: Ji atidarė knygą ir pradėjo skaityti.
En: She opened the book and started reading.

Lt: Pirmą kartą skaitydama knygą, Dovilė pastebėjo savo senelio vardą.
En: For the first time reading the book, Dovilė noticed her grandfather's name.

Lt: Ji buvo labai nustebusi.
En: She was very surprised.

Lt: Ten buvo parašyta apie jos šeimą.
En: It talked about her family.

Lt: Ji sužinojo, kad jos senelis buvo slaptas istorikas.
En: She found out that her grandfather was a secret historian.

Lt: Jis tyrinėjo Vilniaus paslaptis.
En: He explored the secrets of Vilnius.

Lt: Knygoje buvo pasakojama, kad Dovilės šeima saugojo seną dokumentą.
En: The book revealed that Dovilė's family protected an old document.

Lt: Dokumente buvo paslėptas lobis.
En: The document contained hidden treasure.

Lt: Dovilė žinojo, kad ji turi rasti dokumentą.
En: Dovilė knew she had to find the document.

Lt: Ji prisiminė seną skrynią pas senelį namuose.
En: She remembered an old chest at her grandfather's house.

Lt: Skrynioje ji rado seną laišką.
En: Inside the chest, she found an old letter.

Lt: Laiške buvo pasibaižyta vieta – Pilies kalnas.
En: The letter referred to a place – Castle Hill.

Lt: Dovilė skubėjo į Pilies kalną.
En: Dovilė hurried to Castle Hill.

Lt: Ten buvo slapta vieta už didelio akmens.
En: There was a hidden spot behind a large stone.

Lt: Po akmeniu ji rado mažą dėžutę.
En: Under the stone, she found a small box.

Lt: Dėžutėje buvo dokumentas ir žemėlapis.
En: Inside the box was the document and a map.

Lt: Žemėlapis vedė į senąjį knygyną.
En: The map led back to the old bookstore.

Lt: Dovilė grįžo į knygyną.
En: Dovilė returned to the bookstore.

Lt: Ji sekė žemėlapį.
En: She followed the map.

Lt: Knygyno kampe ji atrado slapta duris.
En: In the corner of the bookstore, she discovered a secret door.

Lt: Už durų buvo slaptas kambarys.
En: Behind the door was a hidden room.

Lt: Kambarys buvo pilnas brangakmenių ir senų daiktų.
En: The room was filled with jewels and old artifacts.

Lt: Tai buvo šeimos lobis.
En: It was the family treasure.

Lt: Dovilė suprato, kad rado didžiausią savo šeimos paslaptį.
En: Dovilė realized she had found the greatest secret of her family.

Lt: Ji žinojo, kad pasidalins šiuo lobiu su šeima.
En: She knew she would share this treasure with her family.

Lt: Knygyno savininkas pasirodė esąs Dovilės senelio draugas.
En: The owner of the bookstore turned out to be a friend of Dovilė's grandfather.

Lt: Jie ilgai kalbėjosi.
En: They talked for a long time.

Lt: Knygyno paslaptys tapo Dovilės šeimos dalimi.
En: The bookstore's secrets became part of Dovilė's family.

Lt: Vilniaus senamiestis turėjo dar vieną istoriją.
En: The old town of Vilnius had yet another story.

Lt: Dovilė daug sužinojo apie savo šeimą.
En: Dovilė learned a lot about her family.

Lt: Ji jautėsi ypatinga ir laiminga.
En: She felt special and happy.

Lt: Dabar ji žinojo, kad istorijos gyvena knygose.
En: Now she knew that stories live in books.

Lt: Tik reikia jas atrasti.
En: You just have to discover them.


Vocabulary Words:
 • secrets: paslapčių
 • narrow: siauromis
 • mysterious: paslaptingas
 • inscription: užrašu
 • carefully: atsargiai
 • shelves: lentynose
 • fairy tale: pasakos
 • scent: kvapas
 • browsed: naršė
 • dusty: dulkėtą
 • cover: viršelio
 • reading: skaityti
 • surprised: nustebusi
 • historian: istorikas
 • explored: tyrinėjo
 • protected: saugojo
 • hidden: paslėptas
 • treasure: lobis
 • chest: skrynią
 • letter: laišką
 • referred: pasibaižyta
 • hurry: skubėjo
 • large: didelio
 • box: dėžutę
 • map: žemėlapis
 • corner: kampe
 • secret door: slapta duris
 • artifacts: daiktų
 • greatest: didžiausią
 • owner: savininkas
mostra meno
Informazioni
Autore FluentFiction.org
Organizzazione Kameron Kilchrist
Sito www.fluentfiction.org
Tag

Sembra che non tu non abbia alcun episodio attivo

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Corrente

Copertina del podcast

Sembra che non ci sia nessun episodio nella tua coda

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Successivo

Copertina dell'episodio Copertina dell'episodio

Che silenzio che c’è...

È tempo di scoprire nuovi episodi!

Scopri
La tua Libreria
Cerca