Sunshine Strolls: A Perfect Day at Cardiff Market

14 giu 2024 · 12 min. 1 sec.
Sunshine Strolls: A Perfect Day at Cardiff Market
Capitoli

01 · Main Story

1 min. 41 sec.

02 · Vocabulary Words

8 min. 10 sec.

Descrizione

Fluent Fiction - Welsh: Sunshine Strolls: A Perfect Day at Cardiff Market Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/sunshine-strolls-a-perfect-day-at-cardiff-market/ Story Transcript: Cy: Y bore Sadwrn hwnnw, roedd...

mostra di più
Fluent Fiction - Welsh: Sunshine Strolls: A Perfect Day at Cardiff Market
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/sunshine-strolls-a-perfect-day-at-cardiff-market

Story Transcript:

Cy: Y bore Sadwrn hwnnw, roedd y haul yn tywynnu’n braf dros Gaerdydd.
En: That Saturday morning, the sun was shining beautifully over Cardiff.

Cy: Roedd Carys a Dylan yn cerdded law yn llaw drwy Ganolbwynt Marchnad Caerdydd.
En: Carys and Dylan were walking hand in hand through Cardiff Market Center.

Cy: Roedd y lle'n llawn sŵn a lliwiau bywiog.
En: The place was full of noise and vibrant colors.

Cy: Roedd pobl yn prysur brynu a gwerthu, yn sgwrsio ac yn chwerthin.
En: People were busily buying and selling, chatting, and laughing.

Cy: “Edrych, Dylan,” meddai Carys.
En: “Look, Dylan,” said Carys.

Cy: “Mae’r menyn cartref hwn yn edrych yn ardderchog! Sut fyddai'n ei brynu?”
En: “This homemade butter looks excellent! How about we buy it?”

Cy: “Da iawn, Carys!” atebodd Dylan, yn wenu.
En: “Well done, Carys!” replied Dylan, smiling.

Cy: “Gallwn ei ddefnyddio ar gyfer y gacen fawr yr ydym yn ei pharatoi ar gyfer y teulu.”
En: “We could use it for the big cake we’re preparing for the family.”

Cy: Aethant ymlaen drwy’r farchnad a theimlai’r persawr melys o ffrwythau a llysiau ffres.
En: They continued through the market, and the sweet aroma of fresh fruits and vegetables filled the air.

Cy: Stopiodd Carys ger stondin tlysau.
En: Carys stopped by a jewelry stall.

Cy: “Rhaid i ni gael pîn-afal. Mae Mam yn caru pîn-afal ffres.”
En: “We must get a pineapple. Mom loves fresh pineapple.”

Cy: O’r diwedd, cawsant bag mawr o ffrwythau llachar a llenwyd eu cyllideb.
En: Finally, they got a big bag of bright fruits and stayed within their budget.

Cy: Pasiwyd hwy gan stondin y bara llefain.
En: They passed by a bread stall.

Cy: “Caws a bara llefain ar gyfer fy nhad,” meddai Dylan yn hynod.
En: “Cheese and flatbread for my dad,” said Dylan excitedly.

Cy: Cawsant ddigon o slot a gwnaeth y stori diwedd o’u dad yn hapus iawn.
En: They managed to get enough and made their father very happy with the story’s end.

Cy: Codont y siopa fel y gallai'r trawsnydieedd ddod.
En: They picked up the shopping so the transport could come.

Cy: Roedd Carys wrth ei bodd gyda’r diwnod, ac maent wedi cael amser hyfryd o shiodra.
En: Carys was delighted with the day, and they had a lovely time shopping.

Cy: “Diolch, Dylan,” wrthododd Carys wrthoradodd bag taaith a achub.
En: “Thank you, Dylan,” Carys said as she packed the bags and saved them.

Cy: Gloysig o’r carfanau ar draws Caerdydd, a lansio’r diwrnod yn llawn gemau a chwerthinach a’l pethau'n cyflawni.
En: They glanced over the stalls across Cardiff, launching a day full of games and laughter, fulfilling everything.

Cy: Aethant adref yn lledfyedu a phresennoldeb brodrog cytunol beslygu ond gobeithio siopa gwerth chweil widow rap.
En: They went home feeling content with a pleasant sense of accomplishment, hoping the worthwhile shopping would pay off.


Vocabulary Words:
 • shining: tywynnu
 • beautifully: braf
 • walking: cerdded
 • hand in hand: law yn llaw
 • vibrant: bywiog
 • homemade: cartref
 • butter: menyn
 • aroma: persawr
 • jewelry stall: stondin tlysau
 • pineapple: pîn-afal
 • budget: cyllideb
 • flatbread: bara llefain
 • delighted: wrth ei bodd
 • lovely: hyfryd
 • glanced: gloysig
 • content: lledfyedu
 • accomplishment: cytunol
 • worthwhile: gwerth chweil
 • noise: sŵn
 • chatter: sgwrsio
 • chatting: sgwrsio
 • laughing: chwerthin
 • excellent: ardderchog
 • preparing: paratoi
 • filled: llenwyd
 • shopping: siopa
 • launching: lansio
 • fulfilling: cyflawni
 • pleasant: presennoldeb
 • hoping: gobeithio
mostra meno
Informazioni
Autore FluentFiction.org
Organizzazione Kameron Kilchrist
Sito www.fluentfiction.org
Tag

Sembra che non tu non abbia alcun episodio attivo

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Corrente

Copertina del podcast

Sembra che non ci sia nessun episodio nella tua coda

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Successivo

Copertina dell'episodio Copertina dell'episodio

Che silenzio che c’è...

È tempo di scoprire nuovi episodi!

Scopri
La tua Libreria
Cerca