Reclaiming Lost Bonds: A Journey Through the Curonian Spit

24 giu 2024 · 17 min. 33 sec.
Reclaiming Lost Bonds: A Journey Through the Curonian Spit
Capitoli

01 · Main Story

1 min. 43 sec.

02 · Vocabulary Words

13 min. 29 sec.

Descrizione

Fluent Fiction - Lithuanian: Reclaiming Lost Bonds: A Journey Through the Curonian Spit Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/reclaiming-lost-bonds-a-journey-through-the-curonian-spit/ Story Transcript: Lt: Domas sėdi už automobilio...

mostra di più
Fluent Fiction - Lithuanian: Reclaiming Lost Bonds: A Journey Through the Curonian Spit
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/reclaiming-lost-bonds-a-journey-through-the-curonian-spit

Story Transcript:

Lt: Domas sėdi už automobilio vairo.
En: Domas is sitting behind the wheel of the car.

Lt: Jo laukia ilga kelionė per Kuršių Neriją.
En: He has a long journey ahead through the Curonian Spit.

Lt: Vasara.
En: Summer.

Lt: Oras šiltas ir gaivus.
En: The weather is warm and refreshing.

Lt: Šalia jo Rūta.
En: Beside him is Rūta.

Lt: Ji nedrąsiai žvelgia pro langą.
En: She looks out the window timidly.

Lt: Ši kelionė jiems abiems svarbi.
En: This journey is important for both of them.

Lt: Domas nori atgaivinti seną draugystę, o Rūta ieško ramybės ir aiškumo dėl savo ateities.
En: Domas wants to revive an old friendship, while Rūta seeks peace and clarity about her future.

Lt: „Rūta, ar prisimeni vaikystę?“ - Domas klausia su šypsena.
En: “Rūta, do you remember our childhood?” Domas asks with a smile.

Lt: Ji nusišypso, bet tyliai linkteli.
En: She smiles back but nods silently.

Lt: „Prisimenu. Bet dabar viskas kitaip“, - ji atsako.
En: “I remember. But now everything is different,” she replies.

Lt: Domas linkteli.
En: Domas nods.

Lt: Jis suprato, kad Rūta sunkiai išgyvena pokyčius.
En: He understands that Rūta is struggling with changes.

Lt: Automobilis juda tolyn.
En: The car moves forward.

Lt: Jie važiuoja siauru keliu, apsuptu pušynų ir Baltijos jūros.
En: They drive on a narrow road, surrounded by pine forests and the Baltic Sea.

Lt: Saulė šviečia aukštai dangumi.
En: The sun shines high in the sky.

Lt: „Aš noriu parodyti tau vietą, kurią radau prieš daugelį metų“, - sako Domas.
En: “I want to show you a place I found many years ago,” says Domas.

Lt: Rūta susimąsto.
En: Rūta contemplates.

Lt: Ji bijo rizikuoti, bet taip pat nori pasitikėti seniu draugu.
En: She is afraid to take risks but also wants to trust her old friend.

Lt: Jie pasiekia smėlio kopas.
En: They reach the sand dunes.

Lt: Kupini jaudulio, jie pradeda laipioti aukštyn.
En: Filled with excitement, they start climbing up.

Lt: Rūta sustoja.
En: Rūta stops.

Lt: „Aš negaliu“, - ji sako išsigandusi.
En: “I can’t,” she says, scared.

Lt: Domas priartėja.
En: Domas approaches.

Lt: „Tu gali. Pasitikėk manimi“, - sako jis.
En: “You can. Trust me,” he says.

Lt: Jie tęsia kelionę lėtai, kartu.
En: They continue their journey slowly, together.

Lt: Kiekvienas žingsnis reikalauja drąsos, bet Domas kantriai laukia, kol Rūta bus pasirengusi eiti toliau.
En: Each step requires courage, but Domas patiently waits until Rūta is ready to move forward.

Lt: Galų gale jie pasiekia aukščiausią kopą.
En: Eventually, they reach the highest dune.

Lt: Saulė jau leidžiasi.
En: The sun is already setting.

Lt: Dangus nusidažo raudonai ir oranžiškai.
En: The sky is painted red and orange.

Lt: Vaizdas kvapą gniaužiantis.
En: The view is breathtaking.

Lt: „Ar gali patikėti, kad gyvenimas gali būti toks gražus?“ - klausia Domas.
En: “Can you believe that life can be this beautiful?” asks Domas.

Lt: Rūta akimirksniu susigraudina.
En: Rūta is moved to tears instantly.

Lt: „Dėkoju tau, Domas. Aš supratau, kad bijojau be priežasties.
En: “Thank you, Domas. I realized that I was afraid for no reason.

Lt: Žiūrėdama į šį vaizdą, aš matau, kad viskas bus gerai.
En: Looking at this view, I see that everything will be alright.”

Lt: Domas ir Rūta sėdi kartu ir stebi saulę, kuri leidžiasi už horizonto.
En: Domas and Rūta sit together, watching the sun set over the horizon.

Lt: Jie kalbasi apie gyvenimą, baimes ir viltis.
En: They talk about life, fears, and hopes.

Lt: Jie artėja vienas prie kito, atviromis širdimis.
En: They grow closer, with open hearts.

Lt: Jie vėl tampa draugais, tik šįkart giliau ir stipriau.
En: They become friends again, but this time deeper and stronger.

Lt: Kai saulė visiškai nusileidžia, Rūta pajaučia ramybę.
En: When the sun fully sets, Rūta feels at peace.

Lt: Ji žino, kad gali įveikti savo baimes ir rasti savo kelią.
En: She knows she can overcome her fears and find her way.

Lt: Domas šypsosi.
En: Domas smiles.

Lt: Jis supranta, kad reikia laiko ir kantrybės.
En: He understands that it takes time and patience.

Lt: Jie abu grįžta prie automobilio, širdyse ramybė ir džiaugsmas.
En: They both return to the car with peace and joy in their hearts.

Lt: Joninės švenčiamos kitaip, bet ypatingai.
En: The midsummer celebration is different, but special.

Lt: Aptemdytoje vasaros naktyje, su nauju pajautimu ir seniu, bet naujai atrastu draugu.
En: In the dim summer night, with a new feeling and an old, but newly found friend.

Lt: Tą naktį jie žinojo, kad gyvenimas yra gražus, net kai pasikeičia.
En: That night, they knew that life is beautiful, even when it changes.

Lt: Viskas prasideda nuo drąsos eiti į priekį, kartu.
En: Everything starts with the courage to move forward, together.


Vocabulary Words:
 • journey: kelionė
 • refreshing: gaivus
 • timidly: nedrąsiai
 • revive: atgaivinti
 • struggling: sunkiai išgyvena
 • narrow: siauras
 • contemplates: susimąsto
 • risks: rizikuoti
 • dunes: kopas
 • breathless: kvapą gniaužiantis
 • courage: drąsos
 • steps: žingsnis
 • patiently: kantriai
 • horizon: horizonto
 • joy: džiaugsmas
 • climb: laipioti
 • overcome: įveikti
 • realized: supratau
 • fear: baimes
 • peace: ramybė
 • future: ateities
 • clearing: aiškumo
 • patience: kantrybės
 • setting: leidžiasi
 • midsummer: Joninės
 • celebration: švenčiamos
 • beautiful: gražus
 • change: pasikeičia
 • courage: drąsos
 • forest: pušynų
mostra meno
Informazioni
Autore FluentFiction.org
Organizzazione Kameron Kilchrist
Sito www.fluentfiction.org
Tag

Sembra che non tu non abbia alcun episodio attivo

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Corrente

Copertina del podcast

Sembra che non ci sia nessun episodio nella tua coda

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Successivo

Copertina dell'episodio Copertina dell'episodio

Che silenzio che c’è...

È tempo di scoprire nuovi episodi!

Scopri
La tua Libreria
Cerca