Nightfall in Athens: A Tale of Narrow Streets & Wise Advisers

Nightfall in Athens: A Tale of Narrow Streets & Wise Advisers
14 apr 2024 · 12 min. 21 sec.

Fluent Fiction - Greek: Nightfall in Athens: A Tale of Narrow Streets & Wise Advisers Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/nightfall-in-athens-a-tale-of-narrow-streets-wise-advisers/ Story Transcript: El: Ο ήλιος...

mostra di più
Fluent Fiction - Greek: Nightfall in Athens: A Tale of Narrow Streets & Wise Advisers
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/nightfall-in-athens-a-tale-of-narrow-streets-wise-advisers

Story Transcript:

El: Ο ήλιος είχε κατέβει πίσω από τους αρχαίους Παρθενώνα, ρίχνοντας μια ρομαντική αύρα στην παλιά Αθήνα.
En: The sun had descended behind the ancient Parthenon, casting a romantic aura over old Athens.

El: Ένας αυστηρός χορός αυτοκίνητων λίγο πριν την παραλία θύμιζε ελαφρώς τζαμί.
En: A strict dance of cars just before the beach slightly resembled a mosque.

El: Στην ουσία, ήταν η Ακρόπολις του νυχτερινού χάους στην ιστορική πόλη.
En: Essentially, it was the Acropolis of nighttime chaos in the historic city.

El: Στο κέντρο αυτής της σκηνής ήταν η Σοφία, μια ντόπια με ζωηρά καστανά μάτια, βαθιά βουτηγμένα στον πίνακα οδήγησης του νέου αυτοκινήτου της, μια γοητευτική αλλά απίστευτα στενή αρχαία δρομολόγηση.
En: At the center of this scene was Sophia, a local with lively brown eyes, deeply immersed in the navigation panel of her new car, a charming yet incredibly narrow ancient route.

El: Σταθμεύοντας παράλληλα, σχεδόν ένα τέχνασμα σε αυτό τον τόπο, γινόταν πιο δύσκολο με κάθε δεύτερο που περνούσε.
En: Parking in parallel, almost an art in this place, became more challenging with each passing second.

El: Βλέπετε, οι κάτοικοι της Αθήνας δεν είναι απλά θεατές.
En: You see, the residents of Athens were not just spectators.

El: Ήταν συμβούλοι, προπονητές, κριτικοί.
En: They were advisors, coaches, critics.

El: Όπως ο Δημήτρης, ένας ηλικιωμένος γείτονας με αυτά τα επιβλητικά γεροντικά φρύδια που γέννησαν στολίδια από αγάπη και συμβουλές.
En: Like Dimitris, an elderly neighbor with imposing elder eyebrows that spawned ornaments of love and advice.

El: ή η Ελένη, μια νέα κοπέλα που με το γεμάτο φως χαμόγελο και την τελετουργική σοφία, κυβερνούσε τις δροµολόγησης στο χώρο της.
En: Or Helen, a young girl who with her light-filled smile and ritualistic wisdom, governed the routing in her space.

El: "Ρολάρισε το τιμόνι δεξιά!
En: "Turn the steering wheel to the right!"

El: " ψιθύρισε ο Δημήτρης, τα γκισάρισμά του ακούγονται σαν κρυπτικός ήχος.
En: Dimitris whispered, his whispers sounding like a cryptic echo.

El: "Όχι, αριστερά!
En: "No, left!

El: Αριστερά!
En: Left!"

El: " επέμενε η Ελένη, οι γέλιες της χήνας κατάφερναν να καταπνίξουν ακόμη και το πιο χαλαρωτικό τραγούδι που συνόδευε τη σκηνή.
En: insisted Helen, her laughter managing to drown even the most soothing song accompanying the scene.

El: Με μια βαθιά ανάσα, η Σοφία ακολούθησε ένα μάθημα από το καθένα, ρολάρισε το τιμόνι δεξιά, στη συνέχεια αριστερά.
En: With a deep breath, Sophia followed a lesson from each, turning the steering wheel right, then left.

El: Ο αργός ρυθμός του αυτοκινήτου της, συνδυάστηκε µε το τραγούδι της Ελένης και τις σοφές συμβουλές του Δημήτρη.
En: The slow pace of her car, combined with Helen's singing and Dimitris' wise advice.

El: Και εκείνη τη στιγμή έγινε.
En: And that moment came.

El: Το αυτοκίνητο της Σοφίας παρκάρισε απαλά στη θέση του, τόσο τέλεια όσο η Αθήνα της νύχτας.
En: Sophia's car parked gently in its place, as perfectly as nighttime Athens.

El: Οι κάτοικοι χειροκρότησαν, τα γέλια της Ελένης ενισχύθηκαν, τα αργυρά φρύδια του Δημήτρη περιλάμβαναν μια υπερηφάνεια που μόνο ένας γεροντικός μπορεί να κατανοήσει.
En: The residents applauded, Helen's laughter intensified, and Dimitris' silver eyebrows embraced a pride that only an elder can understand.

El: Αυτή είναι η ιστορία πώς η Σοφία κατάφερε να παρκάρει το αυτοκίνητό της στην παλιά Αθήνα, ενώ ολόκληρη η πόλη παρακολουθούσε.
En: This is the story of how Sophia managed to park her car in old Athens, while the whole city watched.

El: Οι Δημήτρης και Ελένη αποδείχθηκαν όχι μόνο να είναι φίλοι, αλλά καταρτισμένοι σύμβουλοι, μερικές φορές μεγάλα όνειρα περνούν από στενά δρομάκια.
En: Dimitris and Helen proved not only to be friends, but skilled advisors; sometimes, big dreams pass through narrow alleyways.


Vocabulary Words:
 • neighbor: γείτονας
 • old: παλιά
 • Athens: Αθήνα
 • advisors: συμβούλοι
 • young: νέα
 • residents: κάτοικοι
 • nighttime: νυχτερινός
 • parking: στάθμευση
 • route: δρομολόγηση
 • scene: σκηνή
 • center: κέντρο
 • city: πόλη
 • wisdom: σοφία
 • steering wheel: τιμόνι οδήγησης
 • lesson: μάθημα
 • pace: ρυθμός
 • applauded: χειροκρότησαν
 • laughter: γέλιο
 • singing: τραγούδι
 • embrace: αγκάλιασαν
 • pride: υπερηφάνεια
 • spectators: θεατές
 • coaches: προπονητές
 • critics: κριτικοί
 • smile: χαμόγελο
 • deep breath: βαθιά ανάσα
 • echo: ήχος
 • challenging: προκλητικό
 • skill: δεξιότητα
mostra meno
Informazioni
Autore FluentFiction.org
Sito www.fluentfiction.org
Tag

Sembra che non tu non abbia alcun episodio attivo

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Corrente

Sembra che non ci sia nessun episodio nella tua coda

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Successivo

Copertina dell'episodio Copertina dell'episodio

Che silenzio che c’è...

È tempo di scoprire nuovi episodi!

Scopri
La tua Libreria
Cerca