Mikkel's Unforgettable Day at Tivoli: Adventures and Lost Hats

Mikkel's Unforgettable Day at Tivoli: Adventures and Lost Hats
21 mag 2024 · 12 min. 55 sec.

Fluent Fiction - Danish: Mikkel's Unforgettable Day at Tivoli: Adventures and Lost Hats Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/mikkels-unforgettable-day-at-tivoli-adventures-and-lost-hats/ Story Transcript: Da: Mikkel elskede Tivoli. En:...

mostra di più
Fluent Fiction - Danish: Mikkel's Unforgettable Day at Tivoli: Adventures and Lost Hats
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/mikkels-unforgettable-day-at-tivoli-adventures-and-lost-hats

Story Transcript:

Da: Mikkel elskede Tivoli.
En: Mikkel loved Tivoli.

Da: Han elskede de farverige lys og de sjove forlystelser.
En: He loved the colorful lights and the fun rides.

Da: En solrig dag besluttede han at tage til Tivoli Gardens.
En: One sunny day, he decided to go to Tivoli Gardens.

Da: Han havde på sin yndlingshat, en rød kasket med en blå kant.
En: He wore his favorite hat, a red cap with a blue brim.

Da: Mikkel gik rundt og så på forlystelserne.
En: Mikkel walked around and looked at the rides.

Da: Han kom til den store rutsjebane, Rutsjebanen, en af de ældste i verden.
En: He came to the big roller coaster, Rutsjebanen, one of the oldest in the world.

Da: Han smilede og tænkte, "Dette bliver sjovt!"
En: He smiled and thought, "This is going to be fun!"

Da: Han satte sig i vognen og spændte sikkerhedsbæltet.
En: He sat in the cart and fastened the seatbelt.

Da: Rutsjebanen begyndte at stige opad.
En: The roller coaster began to ascend.

Da: Mikkel kunne mærke spændingen i maven.
En: Mikkel could feel the excitement in his stomach.

Da: Pludselig, mens de kørte i høj fart, mærkede han vinden rive i hans hat.
En: Suddenly, while they were speeding along, he felt the wind tug at his hat.

Da: "Nej!"
En: "No!"

Da: råbte han, da han så sin hat flyve væk.
En: he shouted as he saw his hat fly away.

Da: Rutsjebanen sluttede, og Mikkel kørte hurtigt hen til personalet.
En: The roller coaster ride ended, and Mikkel quickly went to the staff.

Da: "Jeg mistede min hat på rutsjebanen," sagde han.
En: "I lost my hat on the roller coaster," he said.

Da: Personalet kiggede på hinanden og nikkede.
En: The staff looked at each other and nodded.

Da: "Du må vente, indtil vi finder den," sagde en af dem.
En: "You will have to wait until we find it," one of them said.

Da: Mikkel ventede, men tålmodighed var ikke hans stærke side.
En: Mikkel waited, but patience was not his strong suit.

Da: Han gik tilbage til vognen og satte sig igen.
En: He went back to the cart and sat again.

Da: Han var bestemt på at finde sin hat.
En: He was determined to find his hat.

Da: "Jeg bliver nødt til at prøve igen," tænkte han.
En: "I have to try again," he thought.

Da: Rutsjebanen steg op, og Mikkel spejdede efter sin hat.
En: The roller coaster ascended, and Mikkel kept an eye out for his hat.

Da: Igen susede de nedad, og Mikkel kiggede overalt.
En: Again, they raced down, and Mikkel looked everywhere.

Da: Men han så den ikke.
En: But he didn't see it.

Da: Da turen sluttede, følte Mikkel sig trist og opgivende.
En: When the ride ended, Mikkel felt sad and dejected.

Da: Men så!
En: But then!

Da: I et hjørne tæt ved rutsjebanen så han noget rødt og blåt.
En: In a corner close to the roller coaster, he saw something red and blue.

Da: "Der er den!"
En: "There it is!"

Da: råbte han.
En: he shouted.

Da: Han løb hen og samlede sin kære hat op.
En: He ran over and picked up his dear hat.

Da: Han var så glad.
En: He was so happy.

Da: Han takkede personalet og gik videre.
En: He thanked the staff and moved on.

Da: Mikkel satte sin hat godt fast på hovedet og gik videre mod de andre forlystelser.
En: Mikkel firmly placed his hat on his head and continued toward the other rides.

Da: Han havde lært en ting: næste gang skulle han holde sin hat på plads.
En: He had learned one thing: next time, he would keep his hat in place.

Da: Dagen sluttede med fyrværkeri, og Mikkel gik hjem med et stort smil.
En: The day ended with fireworks, and Mikkel went home with a big smile.

Da: Han havde haft en uforglemmelig dag i Tivoli Gardens.
En: He had had an unforgettable day in Tivoli Gardens.


Vocabulary Words:
 • colorful: farverige
 • rides: forlystelser
 • sunny: solrig
 • hat: kasket
 • brim: kant
 • big: store
 • roller coaster: rutsjebane
 • oldest: ældste
 • cart: vogn
 • fastened: spændte
 • seatbelt: sikkerhedsbæltet
 • ascend: stige opad
 • excitement: spændingen
 • stomach: maven
 • speeding: høj fart
 • wind: vinden
 • tug: rive
 • fly: flyve
 • lost: mistede
 • staff: personalet
 • patience: tålmodighed
 • strong suit: stærke side
 • determined: bestemt
 • sad: trist
 • dejected: opgivende
 • corner: hjørne
 • thank: takkede
 • victory: sejr
 • fireworks: fyrværkeri
 • unforgettable: uforglemmelig
mostra meno
Informazioni
Autore FluentFiction.org
Sito www.fluentfiction.org
Tag

Sembra che non tu non abbia alcun episodio attivo

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Corrente

Copertina del podcast

Sembra che non ci sia nessun episodio nella tua coda

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Successivo

Copertina dell'episodio Copertina dell'episodio

Che silenzio che c’è...

È tempo di scoprire nuovi episodi!

Scopri
La tua Libreria
Cerca