Family Bonds and Festivities: A Day at Trakai Castle

22 giu 2024 · 15 min. 46 sec.
Family Bonds and Festivities: A Day at Trakai Castle
Capitoli

01 · Main Story

1 min. 44 sec.

02 · Vocabulary Words

11 min. 38 sec.

Descrizione

Fluent Fiction - Lithuanian: Family Bonds and Festivities: A Day at Trakai Castle Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/family-bonds-and-festivities-a-day-at-trakai-castle/ Story Transcript: Lt: Trakų pilyje buvo nuostabi...

mostra di più
Fluent Fiction - Lithuanian: Family Bonds and Festivities: A Day at Trakai Castle
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/family-bonds-and-festivities-a-day-at-trakai-castle

Story Transcript:

Lt: Trakų pilyje buvo nuostabi diena.
En: In Trakai Castle, it was a wonderful day.

Lt: Gabija ir Ignas stovėjo prie vartų ir laukė.
En: Gabija and Ignas stood by the gate and waited.

Lt: Jie laukė savo giminaičių.
En: They were waiting for their relatives.

Lt: Šiandien buvo ypatinga diena.
En: Today was a special day.

Lt: Šeimos susitikimas.
En: A family reunion.

Lt: Šeimos jubiliejus.
En: A family anniversary.

Lt: Pilies kiemas buvo pilnas žmonių.
En: The castle courtyard was full of people.

Lt: Visi juokėsi ir kalbėjo.
En: Everyone laughed and talked.

Lt: Pilis buvo didelė ir graži.
En: The castle was large and beautiful.

Lt: Akmeninės sienos blizgėjo saulės šviesoje.
En: The stone walls glistened in the sunlight.

Lt: Vaikai bėgiojo ir žaidė.
En: Children ran and played.

Lt: Seneliai sėdėjo ir šnekučiavosi.
En: Grandparents sat and chatted.

Lt: Gabija su Ignu pamatė savo senelius.
En: Gabija and Ignas saw their grandparents.

Lt: Jie atėjo ir pasisveikino.
En: They came over and greeted them.

Lt: Seneliai buvo labai laimingi.
En: The grandparents were very happy.

Lt: Jie pamatė savo vaikus, anūkus ir proanūkius.
En: They saw their children, grandchildren, and great-grandchildren.

Lt: Visi buvo drauge.
En: Everyone was together.

Lt: Visi kalbėjo apie senus laikus.
En: They all talked about the old times.

Lt: Jie pasakojo istorijas ir dalinosi prisiminimais.
En: They told stories and shared memories.

Lt: Vėliau buvo šventiniai pietūs.
En: Later, there was a festive lunch.

Lt: Stalas buvo pilnas maisto.
En: The table was full of food.

Lt: Buvo koldūnai, šaltibarščiai, kugelis ir daug kitų skanėstų.
En: There were dumplings, cold beet soup, potato pudding, and many other delicacies.

Lt: Visi valgė ir mėgavosi maistu.
En: Everyone ate and enjoyed the food.

Lt: Garsiai skambėjo juokas.
En: Laughter rang loudly.

Lt: Gabija ir Ignas sėdėjo su savo artimaisiais ir džiaugėsi buvimu kartu.
En: Gabija and Ignas sat with their loved ones and enjoyed being together.

Lt: Po pietų visi nuėjo į pilies salę.
En: After lunch, everyone went to the castle hall.

Lt: Ten buvo paruošta scena.
En: A stage was set up there.

Lt: Vaikai ir jauni žmonės paruošė mažą spektaklį.
En: The children and young people had prepared a small performance.

Lt: Jie šoko, dainavo ir vaidino.
En: They danced, sang, and acted.

Lt: Visi plojo ir džiaugėsi.
En: Everyone clapped and rejoiced.

Lt: Spektaklis buvo labai gražus ir jautrus.
En: The performance was very beautiful and touching.

Lt: Vakare šeimos nariai išėjo į pilies kiemą.
En: In the evening, family members went out to the castle courtyard.

Lt: Buvo suorganizuotas fejerverkų šou.
En: A fireworks show was organized.

Lt: Dangus buvo nušviestas spalvotomis šviesomis.
En: The sky was lit up with colorful lights.

Lt: Visi žiūrėjo į dangų ir jautėsi laimingi.
En: Everyone looked at the sky and felt happy.

Lt: Buvo taip gražu, kad Gabija su Ignu pajuto, kaip svarbu vertinti šeimą.
En: It was so beautiful that Gabija and Ignas felt how important it is to value family.

Lt: Kai vakarėlis baigėsi, visi jautėsi laimingi ir pavargę.
En: When the party ended, everyone felt happy and tired.

Lt: Buvo puiki diena.
En: It was a great day.

Lt: Šeima susirinko kartu ir šventė jubiliejų.
En: The family gathered together and celebrated the anniversary.

Lt: Gabija ir Ignas jautėsi dėkingi už šią dieną.
En: Gabija and Ignas felt grateful for this day.

Lt: Jie žinojo, kad šeima yra didelis turtas.
En: They knew that family is a great treasure.

Lt: Trikampis pilies siluetas blizgėjo tamsoje, primindamas visiems, kad šeima visada yra šalia.
En: The triangular silhouette of the castle shone in the dark, reminding everyone that family is always near.

Lt: Taip baigėsi nuostabi diena Trakų pilyje.
En: Thus ended a wonderful day at Trakai Castle.

Lt: Gabija ir Ignas grįžo namo su šilta šypsena ir širdyje laikė gražių prisiminimų.
En: Gabija and Ignas returned home with warm smiles and held beautiful memories in their hearts.


Vocabulary Words:
 • castle: pilis
 • wonderful: nuostabi
 • gate: vartai
 • relatives: giminaičiai
 • reunion: susitikimas
 • anniversary: jubiliejus
 • courtyard: kiemą
 • stone: akmeninės
 • glistened: blizgėjo
 • chatting: šnekučiavosi
 • greeted: pasisveikino
 • grandchildren: anūkai
 • great-grandchildren: proanūkiai
 • memories: prisiminimais
 • festive: šventiniai
 • dumplings: koldūnai
 • cold beet soup: šaltibarščiai
 • potato pudding: kugelis
 • delicacies: skanėstų
 • stage: scena
 • performance: spektaklį
 • clapped: plojo
 • rejoiced: džiaugėsi
 • touching: jautrus
 • fireworks: fejerverkų
 • show: šou
 • lit up: nušviestas
 • colorful lights: spalvotomis šviesomis
 • party: vakarėlis
 • grateful: dėkingi
mostra meno
Informazioni
Autore FluentFiction.org
Organizzazione Kameron Kilchrist
Sito www.fluentfiction.org
Tag

Sembra che non tu non abbia alcun episodio attivo

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Corrente

Copertina del podcast

Sembra che non ci sia nessun episodio nella tua coda

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Successivo

Copertina dell'episodio Copertina dell'episodio

Che silenzio che c’è...

È tempo di scoprire nuovi episodi!

Scopri
La tua Libreria
Cerca