Embers of the Solstice: A Danish Tradition Revived

Embers of the Solstice: A Danish Tradition Revived
4 mag 2024 · 14 min. 57 sec.

Fluent Fiction - Danish: Embers of the Solstice: A Danish Tradition Revived Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/embers-of-the-solstice-a-danish-tradition-revived/ Story Transcript: Da: I Københavns havn, badet i...

mostra di più
Fluent Fiction - Danish: Embers of the Solstice: A Danish Tradition Revived
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/embers-of-the-solstice-a-danish-tradition-revived

Story Transcript:

Da: I Københavns havn, badet i det sidste gyldne lys fra en sen eftermiddagssol, står Anders.
En: In the harbor of Copenhagen, bathed in the last golden light from a late afternoon sun, stands Anders.

Da: Han har på fornemmelsen, at denne sommersolhverv vil være noget særligt.
En: He has a feeling that this summer solstice will be something special.

Da: Bølgerne breder sig blødt mod den sandede strand, og byens larm er kun et fjernt ekko.
En: The waves gently spread towards the sandy beach, and the city's noise is just a distant echo.

Da: Foran ham rejser et kæmpe bål sig, klar til at blive antændt.
En: In front of him, a giant bonfire rises, ready to be lit.

Da: Det er dannebrogsdag, sommersolhverv.
En: It is Flag Day, summer solstice.

Da: Traditionen dikterer, at han skal tænde bålet.
En: Tradition dictates that he must light the bonfire.

Da: Han har en fyrstik i hånden, men noget holder ham tilbage.
En: He has a match in his hand, but something is holding him back.

Da: Der er en stemning af spænding i luften.
En: There is a sense of excitement in the air.

Da: Noget ved bålet minder ham om sin bedstemors historier, som han hørte som et barn.
En: Something about the bonfire reminds him of his grandmother's stories, which he heard as a child.

Da: Hun fortalte om de gamle dage i Danmark, hvor folk fejrede solhverv ved at tænde store bål på stranden.
En: She told tales of the old days in Denmark, where people celebrated the solstice by lighting large fires on the beach.

Da: Nu, med denne tradition genoplivet i hans hænder, fik han en snert af den samme glæde og forbindelse med fortiden.
En: Now, with this tradition revived in his hands, he felt a touch of the same joy and connection to the past.

Da: Men samtidig føler han uro.
En: But at the same time, he feels unrest.

Da: Det virker alt sammen så stort og overvældende.
En: It all seems so big and overwhelming.

Da: Det er, som om bålet kræver mere af ham end bare at tænde det.
En: It is as if the bonfire requires more from him than just lighting it.

Da: Han føler et ansvar.
En: He feels a responsibility.

Da: Et ansvar over for sin familie, sit land og sin kulturarv.
En: A responsibility to his family, his country, and his cultural heritage.

Da: Tager en dyb indånding, ser på fyrstikken.
En: He takes a deep breath, looks at the match.

Da: Han kan mærke, at hans hånd ryster en smule.
En: He can feel his hand trembling slightly.

Da: Men hans beslutsomhed er større end hans frygt.
En: But his determination is greater than his fear.

Da: Han tænder fyrstikken.
En: He lights the match.

Da: En lille flamme vokser frem.
En: A small flame emerges.

Da: Lys spejler sig i hans blå øjne, der lyser op med en glød svarende til den i hans hånd.
En: Light reflects in his blue eyes, shining with a glow matching that in his hand.

Da: Han kaster fyrstikken mod det tørre træ.
En: He tosses the match towards the dry wood.

Da: Flammerne sprutter og snart er det gigantiske bål i fuld færd med at brænde.
En: The flames sputter, and soon the gigantic bonfire is fully ablaze.

Da: Han træder tilbage, ser på mens flammerne danser op mod den aftenrøde himmel.
En: He steps back, watching as the flames dance towards the evening-red sky.

Da: Han kan mærke varmen fra bålet, kan se dets inferno.
En: He can feel the warmth from the bonfire, can see its inferno.

Da: Det føles uvirkeligt, men også virkeligt.
En: It feels unreal, but also real.

Da: Et øjeblik tror han ikke sine egne øjne.
En: For a moment, he cannot believe his own eyes.

Da: Det er så smukt, så kraftfuldt.
En: It is so beautiful, so powerful.

Da: Det føles som om verden omkring ham har stoppet.
En: It feels as if the world around him has stopped.

Da: Han ser familiens smilende ansigter, ser glæden i folkemængden omkring ham.
En: He sees his family's smiling faces, sees the joy in the crowd around him.

Da: Han hører latter, klapsalver og jubelskrig.
En: He hears laughter, applause, and cheers.

Da: Det er sommersolhverv, det er dannebrogsdag.
En: It is the summer solstice, it is Flag Day.

Da: Endelig føles hans uro lettet, som om han har formået at opfylde sit ansvar.
En: Finally, his unrest feels relieved, as if he has managed to fulfill his responsibility.

Da: Han føler sig tættere på sin kultur, sin historie og sine rødder.
En: He feels closer to his culture, his history, and his roots.

Da: Han bærer en fornemmelse af stolthed og tilhørsforhold.
En: He carries a sense of pride and belonging.

Da: Og med det bål, brændende i aftenskumringen, føler han sig beroliget.
En: And with that bonfire, burning in the twilight, he feels reassured.

Da: Studentereksamen er overstået, Dannebrog er blevet fejret, og sommersolhverv har bragt ham fred.
En: The high school exams are over, Flag Day has been celebrated, and the summer solstice has brought him peace.

Da: Denne sommersolhverv blev noget særligt.
En: This summer solstice became something special.

Da: Han vil altid huske denne dag, dette øjeblik, denne følelse.
En: He will always remember this day, this moment, this feeling.

Da: Og han ved, at når han tænder bålet næste år, vil det være med samme stolthed og glæde.
En: And he knows that when he lights the bonfire next year, it will be with the same pride and joy.


Vocabulary Words:
 • Anders: Anders
 • Copenhagen: København
 • harbor: havn
 • sun: sol
 • golden: gyldne
 • summer solstice: sommersolhverv
 • waves: bølger
 • sandy beach: sandede strand
 • bonfire: bål
 • Flag Day: dannebrogsdag
 • match: fyrstik
 • excitement: spænding
 • grandmother: bedstemor
 • stories: historier
 • Denmark: Danmark
 • fires: bål
 • tradition: tradition
 • joy: glæde
 • connection: forbindelse
 • unrest: uro
 • responsibility: ansvar
 • family: familie
 • cultural heritage: kulturarv
 • determination: beslutsomhed
 • flame: flamme
 • inferno: inferno
 • beautiful: smukt
 • powerful: kraftfuldt
 • pride: stolthed
 • belonging: tilhørsforhold
mostra meno
Informazioni
Autore FluentFiction.org
Sito www.fluentfiction.org
Tag

Sembra che non tu non abbia alcun episodio attivo

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Corrente

Copertina del podcast

Sembra che non ci sia nessun episodio nella tua coda

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Successivo

Copertina dell'episodio Copertina dell'episodio

Che silenzio che c’è...

È tempo di scoprire nuovi episodi!

Scopri
La tua Libreria
Cerca