Eira's Harrowing Climb: A Tale of Survival on Snowdonia

16 giu 2024 · 12 min. 58 sec.
Eira's Harrowing Climb: A Tale of Survival on Snowdonia
Capitoli

01 · Main Story

1 min. 42 sec.

02 · Vocabulary Words

9 min. 14 sec.

Descrizione

Fluent Fiction - Welsh: Eira's Harrowing Climb: A Tale of Survival on Snowdonia Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/eiras-harrowing-climb-a-tale-of-survival-on-snowdonia/ Story Transcript: Cy: Roedd awyr yn glir....

mostra di più
Fluent Fiction - Welsh: Eira's Harrowing Climb: A Tale of Survival on Snowdonia
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/eiras-harrowing-climb-a-tale-of-survival-on-snowdonia

Story Transcript:

Cy: Roedd awyr yn glir.
En: The sky was clear.

Cy: Roedd dringwr yn paratoi.
En: A climber was preparing.

Cy: Ei enw hi oedd Eira.
En: Her name was Eira.

Cy: Roedd hi'n gyffrous a phryderus.
En: She was excited and anxious.

Cy: Snowdonia oedd y lle.
En: Snowdonia was the place.

Cy: Eira oedd ar ei ffordd i ddringo y mynydd.
En: Eira was on her way to climb the mountain.

Cy: Dechreuodd hi'n araf.
En: She started slowly.

Cy: Roedd hi'n mwynhau'r golygfeydd o gwmpas.
En: She was enjoying the views around.

Cy: Roedd coed, blodau a nifer o adar.
En: There were trees, flowers, and numerous birds.

Cy: Roedd y siwrnai yn dawel a hyfryd.
En: The journey was quiet and beautiful.

Cy: Ond wedyn, cychwynodd glaw.
En: But then, it began to rain.

Cy: Roedd y graig yn llithrig.
En: The rock became slippery.

Cy: Gwaeddodd Eira.
En: Eira screamed.

Cy: Rhaiwnodd ei breichiau.
En: She scraped her arms.

Cy: Dechreuodd hi lithro tuag at y dibyn.
En: She started sliding towards the edge.

Cy: Roedd hi'n poeni.
En: She was worried.

Cy: Stopiodd hi ei hun gyda'i dwylo.
En: She stopped herself with her hands.

Cy: Roedd hi mewn poen.
En: She was in pain.

Cy: Gwaeddodd hi am help.
En: She screamed for help.

Cy: Dim ond y gwynt oedd yn clywed.
En: Only the wind heard her.

Cy: Roedd hi'n frawychus.
En: It was terrifying.

Cy: Gwelodd Eira le anghysbell.
En: Eira saw a remote spot.

Cy: Roedd angen gael diogelwch.
En: She needed to find safety.

Cy: Symudodd hi'n araf i gyfeiriad y lle.
En: She moved slowly towards the place.

Cy: Roedd hi'n brifo a blino.
En: She was hurt and tired.

Cy: Ond roedd angen iddi oroesi.
En: But she needed to survive.

Cy: Yn y pen draw, cyrhaeddodd hi'r le.
En: Eventually, she reached the spot.

Cy: Roedd fel ogof fach.
En: It was like a small cave.

Cy: Nawr roedd hi'n ddiogel.
En: Now she was safe.

Cy: Clywodd rhywrai yn gweiddi o bell.
En: She heard someone shouting from afar.

Cy: Atebodd hi.
En: She answered.

Cy: "Yma!
En: "Here!

Cy: Yma!
En: Here!"

Cy: " oedd ei geiriau.
En: were her words.

Cy: Daeth grŵp o ddryswyr.
En: A group of hikers came.

Cy: Dyma nhw'n ei gweld hi.
En: They saw her.

Cy: Roeddent yn ffrindiau iddi.
En: They were friends of hers.

Cy: Roeddent wedi poeni.
En: They had been worried.

Cy: Roeddent yn hapus i'w gweld hi'n fyw.
En: They were happy to see her alive.

Cy: Cymerent hi'n ôl i'r gwersyll.
En: They took her back to the camp.

Cy: Ymhen amser, edrychodd Eira yn ôl ar y diwrnod.
En: In time, Eira looked back on the day.

Cy: Roedd wedi dysgu gwers fawr.
En: She had learned a big lesson.

Cy: Roedd wedi dysgu am beryglon a phwysigrwydd rhybudd.
En: She had learned about dangers and the importance of caution.

Cy: Roedd hi'n ddiolchgar am ei ffrindiau.
En: She was grateful for her friends.

Cy: Y diwedd.
En: The end.


Vocabulary Words:
 • climber: dringwr
 • preparing: paratoi
 • excited: cyffrous
 • anxious: pryderus
 • clear: glir
 • enjoying: mwynhau
 • views: golygfeydd
 • around: o gwmpas
 • numerous: nifer
 • journey: siwrnai
 • beautiful: hyfryd
 • rain: glaw
 • slippery: llithrig
 • scraped: rhaiwnodd
 • sliding: lithro
 • edge: dibyn
 • stopped: stopiodd
 • pain: poen
 • screamed: gwaeddodd
 • help: help
 • heard: clywed
 • terrifying: brawychus
 • remote: anghysbell
 • safety: diogelwch
 • hurt: brifo
 • survive: oruesi
 • cave: ogof
 • safe: diogel
 • shouting: gweiddi
 • afraid: ofnus
mostra meno
Informazioni
Autore FluentFiction.org
Sito www.fluentfiction.org
Tag

Sembra che non tu non abbia alcun episodio attivo

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Corrente

Copertina del podcast

Sembra che non ci sia nessun episodio nella tua coda

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Successivo

Copertina dell'episodio Copertina dell'episodio

Che silenzio che c’è...

È tempo di scoprire nuovi episodi!

Scopri
La tua Libreria
Cerca