A Student's Journey Through Trakai: Discovering Medieval Marvels

21 giu 2024 · 16 min. 4 sec.
A Student's Journey Through Trakai: Discovering Medieval Marvels
Capitoli

01 · Main Story

1 min. 45 sec.

02 · Vocabulary Words

12 min.

Descrizione

Fluent Fiction - Lithuanian: A Student's Journey Through Trakai: Discovering Medieval Marvels Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-students-journey-through-trakai-discovering-medieval-marvels/ Story Transcript: Lt: Saulė kėlėsi virš Trakų pilies...

mostra di più
Fluent Fiction - Lithuanian: A Student's Journey Through Trakai: Discovering Medieval Marvels
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/a-students-journey-through-trakai-discovering-medieval-marvels

Story Transcript:

Lt: Saulė kėlėsi virš Trakų pilies mūrų.
En: The sun was rising over the walls of Trakai Castle.

Lt: Gabija stovėjo prie pilies vartų.
En: Gabija stood by the castle gates.

Lt: Ji jautėsi labai susijaudinusi.
En: She felt very excited.

Lt: Ji dalyvavo mokyklos išvykoje.
En: She was participating in a school trip.

Lt: Mokytoja liepė rašyti istorijos ataskaitą apie šią pilį.
En: The teacher had instructed them to write a history report about this castle.

Lt: Gabijai ši užduotis buvo svarbi.
En: This task was important to Gabija.

Lt: Gabija lėtai ėjo per pilį.
En: Gabija walked slowly through the castle.

Lt: Ji matė senus akmeninius sienas.
En: She saw the old stone walls.

Lt: Jos buvo šaltos ir drėgnos.
En: They were cold and damp.

Lt: Dideli bokštai stūksojo virš galvos.
En: Large towers loomed overhead.

Lt: Gabija jautėsi tarsi viduramžių princese.
En: Gabija felt like a medieval princess.

Lt: Ji klausėsi gido.
En: She listened to the guide.

Lt: Jis kalbėjo apie pilies istoriją.
En: He was talking about the history of the castle.

Lt: Pilis pastatyta XIV amžiuje.
En: The castle was built in the 14th century.

Lt: Ji buvo svarbi gynybinė tvirtovė.
En: It was an important defensive fortress.

Lt: Čia gyveno didysis kunigaikštis Vytautas.
En: The great duke Vytautas lived here.

Lt: Gabija įsidėjo ranką į kišenę ir ištraukė užrašų knygelę.
En: Gabija put her hand in her pocket and took out a notebook.

Lt: Ji pradėjo rašyti.
En: She started writing.

Lt: "Trakų pilis yra ant Galvės ežero salos," - rašė ji.
En: "Trakai Castle is located on an island in Lake Galvė," she wrote.

Lt: Gabija stebėjosi, kaip pilis sugebėjo stovėti tiek daug metų.
En: Gabija marveled at how the castle had managed to stand for so many years.

Lt: Gustapo salėje buvo senovės riterių šarvai.
En: In the Great Hall, there were ancient knights' armor.

Lt: Gabija įsivaizdavo koks buvo gyvenimas tais laikais.
En: Gabija imagined what life was like in those times.

Lt: Ji užsimerkė ir matė riterius jojančius ežero pakrante.
En: She closed her eyes and saw knights riding along the lake's shore.

Lt: Mokytoja sustabdė prie vieno lango.
En: The teacher stopped by one of the windows.

Lt: "Šis langas yra labai senas," - sakė mokytoja.
En: "This window is very old," said the teacher.

Lt: Gabija pažvelgė pro langą.
En: Gabija looked through the window.

Lt: Ji matė ežerą.
En: She saw the lake.

Lt: Vanduo buvo mėlynas ir tylus.
En: The water was blue and calm.

Lt: Gabija jautėsi ramiai.
En: Gabija felt peaceful.

Lt: Ji suprato, kad Trakų pilis yra ypatinga vieta.
En: She realized that Trakai Castle is a special place.

Lt: Kai grupė pasiekė pilies kiemą, Gabija pamatė didelį akmenį su įrašu.
En: When the group reached the castle courtyard, Gabija saw a large stone with an inscription.

Lt: Ten buvo Vytauto vardas.
En: Vytautas' name was there.

Lt: Gabija žinojo, kad Vytautas buvo svarbus Lietuvai.
En: Gabija knew that Vytautas was important to Lithuania.

Lt: Ji suprato, kad ši pilis buvo didžioji kunigaikščio rezidencija.
En: She understood that this castle was the duke's residence.

Lt: Gabija būtinai tai įrašė į savo knygelę.
En: Gabija made sure to write this in her notebook.

Lt: Ekskursija baigėsi, bet Gabija norėjo dar kartą apeiti pilį.
En: The tour ended, but Gabija wanted to walk around the castle again.

Lt: Ji pajuto gilų ryšį su šia vieta.
En: She felt a deep connection to this place.

Lt: Gabija užpildė savo ataskaitą.
En: Gabija completed her report.

Lt: Ji buvo patenkinta.
En: She was satisfied.

Lt: Ji žinojo, kad jos mokytoja džiaugsis.
En: She knew that her teacher would be pleased.

Lt: Grįžusi iš kelionės, Gabija pristatė savo ataskaitą klasei.
En: After returning from the trip, Gabija presented her report to the class.

Lt: Visi klausėsi su susidomėjimu.
En: Everyone listened with interest.

Lt: Mokytoja ją pagyrė.
En: The teacher praised her.

Lt: Gabija didžiavosi savo darbu.
En: Gabija was proud of her work.

Lt: Ji žinojo, kad dabar Trakų pilies istorija jai visada liks atmintyje.
En: She knew that the history of Trakai Castle would always remain in her memory.


Vocabulary Words:
 • rising: kėlėsi
 • walls: mūrai
 • gates: vartai
 • excited: susijaudinusi
 • instructed: liepė
 • task: užduotis
 • participating: dalyvavo
 • report: ataskaita
 • walked: ėjo
 • slowly: lėtai
 • stone: akmeninis
 • damp: drėgnos
 • towers: bokštai
 • loomed: stūksojo
 • medieval: viduramžių
 • guide: gidas
 • century: amžius
 • defensive: gynybinė
 • fortress: tvirtovė
 • notebook: užrašų knygelė
 • marveled: stebėjosi
 • ancient: senovės
 • knights: riteriai
 • armor: šarvai
 • shore: pakrantė
 • courtyard: kiemą
 • inscription: įrašas
 • residence: rezidencija
 • connected: ryšys
 • pleased: džiaugsis
mostra meno
Informazioni
Autore FluentFiction.org
Organizzazione Kameron Kilchrist
Sito www.fluentfiction.org
Tag

Sembra che non tu non abbia alcun episodio attivo

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Corrente

Copertina del podcast

Sembra che non ci sia nessun episodio nella tua coda

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Successivo

Copertina dell'episodio Copertina dell'episodio

Che silenzio che c’è...

È tempo di scoprire nuovi episodi!

Scopri
La tua Libreria
Cerca