A Midsummer Revelation: Vilija's Pursuit of Dream and Courage

23 giu 2024 · 16 min. 32 sec.
A Midsummer Revelation: Vilija's Pursuit of Dream and Courage
Capitoli

01 · Main Story

1 min. 43 sec.

02 · Vocabulary Words

12 min. 28 sec.

Descrizione

Fluent Fiction - Lithuanian: A Midsummer Revelation: Vilija's Pursuit of Dream and Courage Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/a-midsummer-revelation-vilijas-pursuit-of-dream-and-courage/ Story Transcript: Lt: Vilijos širdis plakė stipriau....

mostra di più
Fluent Fiction - Lithuanian: A Midsummer Revelation: Vilija's Pursuit of Dream and Courage
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/a-midsummer-revelation-vilijas-pursuit-of-dream-and-courage

Story Transcript:

Lt: Vilijos širdis plakė stipriau.
En: Vilija's heart was beating faster.

Lt: Apie tai ji galvojo jau ilgą laiką.
En: She had been thinking about this for a long time.

Lt: Bet dabar, Joninių šventės metu, Vilija nusprendė išdėstyti savo planą.
En: But now, during the Midsummer festival, Vilija decided to lay out her plan.

Lt: Saulės spinduliai spindėjo nuo Trakų salos pilies bokštų.
En: The sun's rays gleamed off the towers of Trakai Island Castle.

Lt: Visiems buvo gera.
En: Everyone was feeling good.

Lt: Šalia pilies, ant žalios žolės, buvo šeimos piknikas.
En: By the castle, on the green grass, there was a family picnic.

Lt: Vilija ir Domas sėdėjo prie medinio stalo su kitais šeimos nariais.
En: Vilija and Domas were sitting at a wooden table with other family members.

Lt: Pasklido maisto kvapai.
En: The smell of food spread around.

Lt: Ant stalo buvo šašlykai, šviežios daržovės ir žolės girandailės.
En: On the table were kebabs, fresh vegetables, and fragrant herbs.

Lt: Visi šventė Jonines.
En: Everyone was celebrating Midsummer.

Lt: "Domai, aš turiu tau kažką pasakyti," ramiai pradėjo Vilija.
En: "Domas, I have something to tell you," Vilija began calmly.

Lt: Lauke ji buvo rami, bet viduje nerimastinga.
En: On the outside, she seemed calm, but inside she was anxious.

Lt: Domas pažvelgė į seserį.
En: Domas looked at his sister.

Lt: "Kas yra, Vilija?
En: "What is it, Vilija?"

Lt: " – šypsodamasis paklausė brolis, bet jo akys buvo pilnos rūpesčio.
En: he asked with a smile, but his eyes were full of concern.

Lt: "Domai, aš noriu išvykti į užsienį studijoms.
En: "Domas, I want to go abroad to study.

Lt: Noriu tapti dizaineriu, ir tai yra mano šansas," pasakė Vilija.
En: I want to become a designer, and this is my chance," Vilija said.

Lt: Domas nuleido rankas ir sunkiai atsiduso.
En: Domas lowered his hands and sighed heavily.

Lt: "Ar nebijai?
En: "Aren't you scared?

Lt: Ten bus sudėtinga, ir tu būsi toli nuo namų.
En: It will be tough there, and you'll be far from home."

Lt: ""Aš žinau, bet tai yra mano svajonė," atsakė Vilija tvirtai.
En: "I know, but this is my dream," Vilija responded firmly.

Lt: Joninių proga šeima žaidė žaidimus.
En: For the occasion of Midsummer, the family played games.

Lt: Staiga iškilo ginčas.
En: Suddenly, an argument erupted.

Lt: "Kodėl tu nori man vadovauti?
En: "Why do you always want to boss me around?

Lt: Man jau nebe dvylika metų!
En: I'm not twelve anymore!"

Lt: " – sušuko Vilija.
En: Vilija shouted.

Lt: "Tu man rūpi, Vilija.
En: "I care about you, Vilija.

Lt: Nenoriu, kad tau kas nors blogo nutiktų!
En: I don't want anything bad to happen to you!"

Lt: " – atšovė Domas.
En: Domas retorted.

Lt: Ginčo garsai skambėjo per visą salą.
En: The sounds of their argument echoed across the island.

Lt: Kiti šeimos nariai nustebo ir nustojo žaisti.
En: Other family members were surprised and stopped playing.

Lt: Buvo skaudu matyti, kaip brolis ir sesuo ginčijasi.
En: It was painful to see the brother and sister arguing.

Lt: Pagaliau, po ilgo tylėjimo, Domas priėjo prie Vilijos.
En: Finally, after a long silence, Domas approached Vilija.

Lt: Jis paėmė jos ranką ir tyliai pasakė: "Aš tiesiog noriu, kad būtum laiminga.
En: He took her hand and quietly said, "I just want you to be happy.

Lt: Bet jei tai tavo svajonė, turi eiti ją įgyvendinti.
En: But if this is your dream, you have to go and pursue it."

Lt: "Vilija atsiduso su palengvėjimu.
En: Vilija sighed with relief.

Lt: "Dėkoju, Domai.
En: "Thank you, Domas.

Lt: Ačiū, kad pagaliau manimi patikėjai.
En: Thank you for finally believing in me."

Lt: "Trakų pilis, su savo raudonais bokštais ir žaliomis pievomis, stovėjo ramiai.
En: The Trakai Castle, with its red towers and green meadows, stood serenely.

Lt: Ji buvo liudytoja susitaikymo tarp brolio ir sesers.
En: It was a witness to the reconciliation between brother and sister.

Lt: Joninių šventė tapo ne tik tradicijų švente, bet ir nauju pradėjimu dviejų artimų žmonių draugystei ir pasitikėjimui.
En: The Midsummer festival became not just a celebration of traditions but a new beginning for the friendship and trust between two close people.

Lt: Vilija pajuto stiprumą augant savyje.
En: Vilija felt a growing strength within herself.

Lt: Ji buvo pasirengusi savarankiškai kelionei, o Domas išmoko paleisti ir tikėti jos sprendimais.
En: She was ready for an independent journey, and Domas learned to let go and trust her decisions.

Lt: Pasaulis jiems atsivėrė plačiau.
En: The world opened up wider for them.


Vocabulary Words:
 • beating: plakė
 • festival: šventės
 • gleamed: spindėjo
 • towers: bokštų
 • anxious: nerimastinga
 • concern: rūpesčio
 • sigh: atsiduso
 • firmly: tvirtai
 • occasion: proga
 • argument: ginčas
 • boss: vadovauti
 • retorted: atšovė
 • echoed: skambėjo
 • reconciliation: susitaikymo
 • growing: augant
 • independent: savarankiškai
 • journey: kelionei
 • trust: pasitikėjimui
 • spread: pasklido
 • fragrant: girandailės
 • celebrating: šventė
 • relief: palengvėjimu
 • dream: svajonė
 • abroad: užsienį
 • designer: dizaineriu
 • concern: rūpesčio
 • traditions: tradicijų
 • green: žalias
 • stumbled: sušuko
 • quietly: ramiai
mostra meno
Informazioni
Autore FluentFiction.org
Sito www.fluentfiction.org
Tag

Sembra che non tu non abbia alcun episodio attivo

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Corrente

Copertina del podcast

Sembra che non ci sia nessun episodio nella tua coda

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Successivo

Copertina dell'episodio Copertina dell'episodio

Che silenzio che c’è...

È tempo di scoprire nuovi episodi!

Scopri
La tua Libreria
Cerca