Soaring Dreams: The Future of Travel on the Transfăgărășan

10 giu 2024 · 16 min. 23 sec.
Soaring Dreams: The Future of Travel on the Transfăgărășan
Capitoli

01 · Main Story

1 min. 42 sec.

02 · Vocabulary Words

12 min. 21 sec.

Descrizione

Fluent Fiction - Romanian: Soaring Dreams: The Future of Travel on the Transfăgărășan Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/soaring-dreams-the-future-of-travel-on-the-transfagarasan/ Story Transcript: Ro: Într-o dimineață cerul părea...

mostra di più
Fluent Fiction - Romanian: Soaring Dreams: The Future of Travel on the Transfăgărășan
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/soaring-dreams-the-future-of-travel-on-the-transfagarasan

Story Transcript:

Ro: Într-o dimineață cerul părea mai albastru ca de obicei peste Transfăgărășan.
En: One morning the sky seemed bluer than usual over the Transfăgărășan.

Ro: Andrei, Ioana și Mihai stăteau pe marginea drumului, așteptând ceva foarte special.
En: Andrei, Ioana, and Mihai were standing by the roadside, waiting for something very special.

Ro: Era prima zi de testare pentru noile vehicule zburătoare autonome.
En: It was the first day of testing for the new autonomous flying vehicles.

Ro: "Uite acolo, vine unul!
En: "Look over there, one’s coming!"

Ro: " strigă Ioana, arătând spre un punct mic în depărtare.
En: shouted Ioana, pointing to a small dot in the distance.

Ro: Vehiculul era argintiu și elegant, zburând lin peste munți.
En: The vehicle was silver and sleek, flying smoothly over the mountains.

Ro: S-a oprit în aer deasupra lor, coborând ușor pe asfalt.
En: It stopped in mid-air above them, gently descending onto the asphalt.

Ro: Era incredibil!
En: It was incredible!

Ro: Nu avea nimeni la bord, doar un computer sofisticat care controla totul.
En: There was no one on board, just a sophisticated computer controlling everything.

Ro: Andrei se apropie curajos și spuse, "Să urcăm!
En: Andrei bravely approached and said, "Let's get in!

Ro: Să vedem cum funcționează.
En: Let's see how it works."

Ro: "Toți trei s-au urcat în vehicul, iar Mihai apăsă un buton mare pe consola centrală.
En: All three got into the vehicle, and Mihai pressed a large button on the central console.

Ro: Vehiculul s-a ridicat în aer și a început să zboare de-a lungul serpentinelor Transfăgărășanului.
En: The vehicle lifted into the air and began flying along the winding roads of the Transfăgărășan.

Ro: Drumurile care altădată păreau periculoase, acum erau priveliști minunate văzute de sus.
En: Roads that once seemed dangerous were now marvelous sights seen from above.

Ro: "Sunt atât de lin și silențios," spuse Ioana, admirând peisajele care alunecau sub ei.
En: "It's so smooth and quiet," said Ioana, admiring the landscapes gliding beneath them.

Ro: La un moment dat, pe măsură ce vehiculul zburător trecea printre stânci, un zgomot puternic se auzi.
En: At one point, as the flying vehicle passed between rocks, a loud noise was heard.

Ro: Se părea că sistemul de navigație detectase o eroare.
En: It seemed that the navigation system had detected an error.

Ro: Andrei, fiind cel mai tehnic dintre ei, începu să apese butoane, încercând să recâștige controlul.
En: Andrei, being the most technical among them, started pressing buttons, trying to regain control.

Ro: "Stai liniștit," zise Ioana.
En: "Stay calm," said Ioana.

Ro: "Sistemul e proiectat să facă față unor astfel de probleme.
En: "The system is designed to handle such problems."

Ro: "Într-adevăr, foarte curând, vehiculul se stabiliză și mesajul de eroare dispăru.
En: Indeed, very soon, the vehicle stabilized and the error message disappeared.

Ro: Cu toții răsuflară ușurați.
En: They all breathed a sigh of relief.

Ro: Zburând deasupra Lacului Bâlea, metodologia de testare părea din ce în ce mai spectaculoasă și promițătoare.
En: Flying over Lake Bâlea, the testing methodology seemed increasingly spectacular and promising.

Ro: Andrei, Ioana și Mihai se uitară unii la alții cu zâmbete largi.
En: Andrei, Ioana, and Mihai looked at each other with broad smiles.

Ro: "Am reușit!
En: "We did it!"

Ro: " exclamă Mihai.
En: exclaimed Mihai.

Ro: "Exact pentru astfel de momente au fost acestea construite.
En: "This is exactly what these were built for."

Ro: "Vehiculul i-a adus încet înapoi pe marginea drumului unde se urcaseră inițial.
En: The vehicle slowly brought them back to the roadside where they had initially boarded.

Ro: Odată coborâți, Andrei, Ioana și Mihai se îmbrățișară, știind că fuseseră martori la un moment istoric.
En: Once they got out, Andrei, Ioana, and Mihai embraced, knowing they had witnessed a historic moment.

Ro: Vehiculele zburătoare autonome aveau să schimbe felul în care oamenii explorează locurile pitorești, asigurându-se totodată că toată lumea ajunge la destinație în siguranță.
En: Autonomous flying vehicles were going to change the way people explore scenic places, ensuring everyone reaches their destination safely.

Ro: Cât de mult se schimbase lumea!
En: How much the world had changed!

Ro: Odată ce provocările inițiale fuseseră depășite, visul zborului autonom devenise realitate.
En: Once the initial challenges were overcome, the dream of autonomous flight had become a reality.

Ro: Încrederea în astfel de tehnologii se clădea pe experiențe ca a lor, pe drumuri frumoase și provocatoare ca Transfăgărășanul.
En: Confidence in such technologies was built on experiences like theirs, on beautiful and challenging roads like the Transfăgărășan.


Vocabulary Words:
 • bluer: mai albastru
 • roadside: marginea drumului
 • testing: testare
 • vehicles: vehicule
 • flying: zburătoare
 • dot: punct
 • distance: deparetare
 • silver: argintiu
 • sleek: elegant
 • smoothly: lin
 • mountains: munți
 • mid-air: aer
 • asphalt: asfalt
 • sophisticated: sofisticat
 • lifted: ridicat
 • winding: serpentinelor
 • marvelous: minunate
 • rock: stânci
 • error: eroare
 • navigation: navigație
 • technical: tehnic
 • regain: recâștige
 • control: controlul
 • stabilized: stabiliză
 • error message: mesaj de eroare
 • sigh of relief: răsuflară ușurați
 • spectacular: spectaculoasă
 • promising: promițătoare
 • embraced: îmbrățișară
 • challenge: provocările
mostra meno
Informazioni
Autore FluentFiction.org
Organizzazione Kameron Kilchrist
Sito www.fluentfiction.org
Tag

Sembra che non tu non abbia alcun episodio attivo

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Corrente

Copertina del podcast

Sembra che non ci sia nessun episodio nella tua coda

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Successivo

Copertina dell'episodio Copertina dell'episodio

Che silenzio che c’è...

È tempo di scoprire nuovi episodi!

Scopri
La tua Libreria
Cerca