21 mag 2024 · 17 min. 44 sec.

Fluent Fiction - Slovak: Peter & Zuzana's Unplanned Medieval Adventure Find the full episode transcript, vocabulary words, and more: https://www.fluentfiction.org/peter-zuzanas-unplanned-medieval-adventure/ Story Transcript: Sk: V Bratislave, na nádhernom hrade, sa odohrával...

mostra di più
Fluent Fiction - Slovak: Peter & Zuzana's Unplanned Medieval Adventure
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/peter-zuzanas-unplanned-medieval-adventure

Story Transcript:

Sk: V Bratislave, na nádhernom hrade, sa odohrával zaujímavý deň.
En: In Bratislava, at the magnificent castle, an interesting day was unfolding.

Sk: Peter a Zuzana, mladý pár, sa rozhodli stráviť nedeľné popoludnie prechádzkou.
En: Peter and Zuzana, a young couple, decided to spend their Sunday afternoon taking a walk.

Sk: Nemali žiadne konkrétne plány, len chceli preskúmať okolie.
En: They had no specific plans, just a desire to explore the area.

Sk: Ako sa blížili k hradu, všimli si veľké zhromaždenie ľudí.
En: As they approached the castle, they noticed a large gathering of people.

Sk: "Poďme sa pozrieť, čo sa deje," povedala Zuzana s úsmevom.
En: "Let's see what's going on," Zuzana said with a smile.

Sk: Na nádvorí videli mužov a ženy oblečených v historických kostýmoch.
En: In the courtyard, they saw men and women dressed in historical costumes.

Sk: "To vyzerá zaujímavo," zamrmlal Peter a obaja vstúpili do davu.
En: "This looks interesting," murmured Peter, and the two of them stepped into the crowd.

Sk: Rýchlo si všimli, že sú medzi veľmi vážne vyzerajúcimi účastníkmi jedinečným príkazom moderného oblečenia.
En: They quickly noticed that they stood out among the very serious-looking participants with their distinctly modern attire.

Sk: "Vitame vás!" zakričal priateľský muž v stredovekom odeve.
En: "Welcome!" shouted a friendly man in medieval garb.

Sk: "Ste pripravení na dnešný historický prehliad? Tešíme sa na vašu hru!"
En: "Are you ready for today’s historical tour? We look forward to your performance!"

Sk: Peter a Zuzana sa na sebe pozreli zmätene, ale mysleli si, že sa ich niekto len žartom oslovuje.
En: Peter and Zuzana looked at each other, puzzled, but thought that someone was just joking with them.

Sk: "Samozrejme, sme pripravení," odpovedal Peter a pokrčil ramenami.
En: "Of course, we are ready," Peter replied with a shrug.

Sk: Sprievodca ich zaviedol do miestnosti plnej zbroje, kde mali údajne "pripraviť" na nasledujúcu scénu.
En: The guide led them into a room full of armor, where they were supposedly to "prepare" for the upcoming scene.

Sk: "Len prejsť okolo a uvidíte, ako ľudia reagujú," povedal.
En: "Just walk around and see how people react," he said.

Sk: "Mali ste byť veľmi zábavní!"
En: "You are meant to be very amusing!"

Sk: Peter sa začal smiať, keď ho jedna z účastníčok poprosila, aby nasadil helmu.
En: Peter started laughing when one of the participants asked him to put on a helmet.

Sk: Vyzeral komicky, so svojou modernou bundou a starou helmicou.
En: He looked comical with his modern jacket and the old helmet.

Sk: Ľudia okolo nich sa začali smiať a tlieskať.
En: The people around them began to laugh and applaud.

Sk: "Ach, to je tak vtipné! Títo dvaja sú fantastickí!" volali prizerajúci sa.
En: "Oh, this is so funny! These two are fantastic!" the onlookers called out.

Sk: Peter a Zuzana si začali uvedomovať, že ich považujú za súčasť šou.
En: Peter and Zuzana began to realize that they were being mistaken for part of the show.

Sk: "Ale, ale, môj milý rytier, kde máte svoj meč?" povedala elegantná dáma v drahom kostýme a ukázala na Zuzanu.
En: "Well, well, my dear knight, where is your sword?" an elegant lady in an expensive costume said, pointing at Zuzana.

Sk: Zuzana sa smiala a ukázala na moderný telefón v rukách.
En: Zuzana laughed and pointed to the modern phone in her hand.

Sk: "Toto je môj čarovný prístroj," odpovedala.
En: "This is my magic device," she replied.

Sk: Všetci sa ešte viac roztlieskali.
En: Everyone burst into even more applause.

Sk: Prehliadka pokračovala.
En: The tour continued.

Sk: Peter a Zuzana hrali svoju úlohu s veľkým nadšením.
En: Peter and Zuzana played their roles with great enthusiasm.

Sk: Každý ich pohyb a slovo spôsobilo veľkú radosť účastníkom.
En: Every move and word brought immense joy to the participants.

Sk: Vymýšľali vtipné improvizácie a ľudia sa nemohli prestať smiať.
En: They came up with funny improvisations, and people could not stop laughing.

Sk: Na konci prehliadky ich sprievodca odovzdal publiku.
En: At the end of the tour, their guide presented them to the audience.

Sk: "Dámy a páni, ďakujeme našim úžasným hosťom za skvelý humor!
En: "Ladies and gentlemen, thank you to our amazing guests for the great humor!

Sk: Prosím, aplaus pre Petra a Zuzanu!"
En: Please, a round of applause for Peter and Zuzana!"

Sk: Peter a Zuzana sa uklonili, smiali sa a celý dav tlieskal.
En: Peter and Zuzana bowed, laughing, as the entire crowd clapped.

Sk: Keď prehliadka skončila, prišli k nim niektorí účastníci a poďakovali im za nezabudnuteľný deň.
En: When the tour was over, some participants came up to them and thanked them for an unforgettable day.

Sk: "To bolo úžasné," povedala Zuzana, keď odchádzali z hradu.
En: "That was amazing," Zuzana said as they left the castle.

Sk: "Nikdy som si nemyslela, že budeme súčasťou historickej prehliadky!"
En: "I never thought we would become part of a historical tour!"

Sk: Peter sa zasmial a chytil ju za ruku.
En: Peter laughed and took her hand.

Sk: "Nie každý deň sa človek stáva rytierom a princeznou, však?"
En: "Not every day do you get to be a knight and a princess, right?"

Sk: A tak sa končilo dobrodružstvo Petra a Zuzany na Bratislavskom hrade.
En: And so concluded Peter and Zuzana’s adventure at the Bratislava Castle.

Sk: S úsmevom na tvárach sa vrátili domov, s jedným veľmi zábavným príbehom, ktorým mohli potešiť svojich priateľov.
En: With smiles on their faces, they returned home, with one very amusing story to delight their friends.


Vocabulary Words:
 • magnificent: nádherný
 • unfolding: odohrával
 • approached: blížili
 • gathering: zhromaždenie
 • smile: úsmevom
 • courtyard: nádvorí
 • murmured: zamrmlal
 • attire: oblečenia
 • participants: účastníci
 • medieval: stredovekom
 • garb: odeve
 • puzzled: zmätene
 • shrug: ramenami
 • armor: zbroje
 • supposedly: údajne
 • react: reagujú
 • amusing: zábavní
 • helmet: helmu
 • comical: komicky
 • applaud: tlieskať
 • elegant: elegantná
 • expensive: drahom
 • enthusiasm: nadšením
 • improvisations: improvizácie
 • onlookers: prizerajúci sa
 • immense: veľká
 • overlap: prekryť
 • memorable: nezabudnuteľný
 • bowed: uklonili
 • adventure: dobrodružstvo
mostra meno
Informazioni
Autore FluentFiction.org
Sito www.fluentfiction.org
Tag

Sembra che non tu non abbia alcun episodio attivo

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Corrente

Sembra che non ci sia nessun episodio nella tua coda

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Successivo

Copertina dell'episodio Copertina dell'episodio

Che silenzio che c’è...

È tempo di scoprire nuovi episodi!

Scopri
La tua Libreria
Cerca