00:00
46:19
17 września 1939 roku nad ranem Związek Sowiecki, łamiąc pakt o nieagresji, zbrojnie zaatakował Polskę, będącą od 1 września w stanie wojny z III Rzeszą Niemiecką. W przeddzień 84. rocznicy sowieckiej napaści o wejściu Armii Czerwonej na ziemie wschodnie II RP opowiedzieli pomorscy Kresowianie.
17 września 1939 roku nad ranem Związek Sowiecki, łamiąc pakt o nieagresji, zbrojnie zaatakował Polskę, będącą od 1 września w stanie wojny z III Rzeszą Niemiecką. W przeddzień 84. rocznicy sowieckiej napaści o wejściu Armii Czerwonej na ziemie wschodnie II RP opowiedzieli pomorscy Kresowianie. leggi di più leggi meno

3 mesi fa #historia, #kresowysalonik, #radiogdansk