ساعت غیبت با ویدا و دلارام- قسمت 13- خلاقیت و ابتکار، عطر آخ واوخ

31 ago 2022 · 1 h 15 min. 37 sec.
ساعت غیبت با ویدا و دلارام- قسمت 13- خلاقیت و ابتکار، عطر آخ واوخ
Descrizione
ساعت غیبت با ویدا و دلارام- قسمت 13- خلاقیت و ابتکار، عطر آخ واوخ
یک ساعت دیگه در کنار ویدا و دلارام میگیم و میخونیم و میخندیم... امیدواریم شما رو هم شاد کنیم.
با سپاس و عشق
-ویدا و دلارام


پادکست_ایرانی# دلارام_فتوحی# ویدا_حجازی# گپ_دوستانه# توقع# گوگوش# ترانه_ایرانی# پادکست_شاد#
#صحبتهای_زندگی #ساعت_غیبت_با_دلارام_و_ویدا #یک_ساعت_همنشینی_با_دوست
Informazioni
Autore Dela Fotoohi
Organizzazione Dela Fotoohi
Sito -
Tag

Sembra che non tu non abbia alcun episodio attivo

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Corrente

Copertina del podcast

Sembra che non ci sia nessun episodio nella tua coda

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Successivo

Copertina dell'episodio Copertina dell'episodio

Che silenzio che c’è...

È tempo di scoprire nuovi episodi!

Scopri
La tua Libreria
Cerca