ساعت غیبت با دلارام و ویدا- قسمت ۱۲- بهره هوشی و ربطش ، چه تعداد دوست کافیه و یه نه بگو خیال خودتو راحت کن

2 ago 2022 · 1 h 20 min. 43 sec.
ساعت غیبت با دلارام و ویدا- قسمت ۱۲- بهره هوشی و ربطش ، چه تعداد دوست کافیه و یه نه بگو خیال خودتو راحت کن
Descrizione
ساعت غیبت با دلارام و ویدا- قسمت ۱۲- بهره هوشی و ربطش ، چه تعداد دوست کافیه و یه نه بگو خیال خودتو راحت کن
امیدواریم این ساعت غیبت هم باعث شادی و از اون مهمتر تفکر باشه
لطفا مارو به دوستان خوبتون معرفی کنید
با سپاس و عشق
دلارام و ویدا-
Informazioni
Autore Dela Fotoohi
Organizzazione Dela Fotoohi
Sito -
Tag

Sembra che non tu non abbia alcun episodio attivo

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Corrente

Copertina del podcast

Sembra che non ci sia nessun episodio nella tua coda

Sfoglia il catalogo di Spreaker per scoprire nuovi contenuti

Successivo

Copertina dell'episodio Copertina dell'episodio

Che silenzio che c’è...

È tempo di scoprire nuovi episodi!

Scopri
La tua Libreria
Cerca